Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

19. 6. 2017

Vážení zastupitelé, vážené zastupitelky, milí hosté,

Dovolte, abych vás seznámila s poslední porcí novinek v naší městské části před prázdninami. Protihluková zeď na nájezdu z okruhu na ulici K Barrandovu už by měla v nejbližší době získat stavební povolení. Začne se budovat hned poté, co ŘSD vysoutěží zhotovitele, tedy pravděpodobně na podzim. Během léta bude po celé ulici K Barrandovu dělat TSK pokládku tichého asfaltu, který by měl snížit hluk o 5 dB. Zatím nám odmítají vybudovat protihlukovou zeď podél ulice K Barrandovu s tím, že tichý asfalt by měl situaci vyřešit, tak uvidíme.

V květnu byla dokončena koupě pozemku bývalého „ovčína“ od Řádu křižovníků  s červenou hvězdou. Nyní musíme zjistit, co vše bude možné na pozemek umístit. Chtěli bychom tam mít cca 15 tzv. sociálních bytů určených pro seniory, mladé rodiny, občany v nouzových situacích a podobně. Několik bytů bude určeno i pro učitele v naší škole, protože chceme, aby tam učili dobří kantoři a sehnat dnes dobré učitele matematiky, fyziky či chemie je opravdu extrémně obtížné. Dále by tam měl být společenský sál, který umožní pořádat opět po dlouhé době větší akce jako jsou plesy, větší koncerty, ale třeba také svatby, přednášky a podobně. Každopádně na podzim uspořádáme na toto téma komunitní plánování.

U tramvaje na Barrandov zatím bohužel nejsou vykoupené  všechny pozemky. Majitelé mají často poněkud nepřiměřené finanční požadavky jak na výkupy pozemků pro samotné těleso tramvajové trati, tak i na pozemky v nejbližším okolí. Proto zatím nebylo možné požádat o stavební povolení a stavba nabírá stále větší zpoždění. Je to škoda, peníze na ni jsou a mohla se již dávno stavět.

Parkoviště před hřbitovem je už skoro hotové, poslední částí je výsev trávy za parkovištěm. Výrazně již také pokročila výstavba nové části hřbitova, kde je již dokončena jižní část opěrné zdi a nyní se pracuje na její východní části.

Dobrá zpráva u nové tělocvičny: díky vysokým teplotám již konečně vyschla izolace a stěny bylo možné zaklopit. Stavba tím nabrala sice zpoždění, ale opravdu nebylo možné připustit zaklopení mokrých stěn a riskovat hnilobu. Na stavbě se čile pracuje, nicméně asi nebude otevřena hned v září, ale až někdy v říjnu.

Podařilo se vyřešit všechny technické problémy pro výměnu vzduchotechnických jednotek v mateřské škole. Ukázalo se to jako daleko větší oříšek, než jsme původně předpokládali, ale nakonec se vše podařilo a jednotky se začnou během prázdnin montovat.

K našemu velkému překvapení se nikdo nepřihlásil do výběrového řízení na rekonstrukci půdy našeho úřadu, kde má vzniknout Komunitní centrum Na Půdě. Zkoušeli jsme proto nyní firmy přímo oslovovat, ale nebylo  to jednoduché, ty kvalitní mají  vesměs hodně zakázek a ty méně kvalitní jsme nechtěli. Nakonec zakázku získala firma IKOZ, na kterou máme dobré reference.

Co se týče participativního rozpočtu, tak bude záležet na našem rozhodnutí, kolik projektů nakonec budeme realizovat.

Celkově mě překvapil malý počet podaných žádostí, očekávala jsem výrazně větší zájem ze strany veřejnosti.

Jak možná víte, o naši městskou část projevila zájem společnosti Billa, která chce u holyňské křižovatky vybudovat obchod. Stále ale není jasné, jak by se obchod napojil na ulici K Holyni. Odbor dopravy ÚMČ Praha 5 a policie trvají na kruhovém objezdu, který ale Billa odmítá jako příliš nákladný.

Velmi dobře pokračují práce na ulici U Náhonu, kde už jsou hotovy chodníky mezi točnou autobusů a hospodou a pokračuje se směrem ke kapli. V části od kaple až po napojení na Prašandu bude mít ulice doufejme do konce června definitivní povrchy a chodníky. Poté začnou práce na vrchní části.

Výhrady máme ale k umístění laviček u pomníku, které dali zástupci firmy úplně jinam, než byly původně.

Hotová je Kotovka  v Holyni, zbývají jen drobné  úpravy zeleně. Žulovou dlažbou se dláždí ulice Na Křenkově, která se konečně stane důstojnou částí našeho centra. Během července bychom chtěli poptat zhotovitele na halu na techniku v ulici Granátová. Probíhá projektová příprava cyklostezky na Řeporyje. V některých místech bude třeba vykoupit části pozemku, protože naše cesta je tam úzká. S Marsileanem  už je to předjednáno  a bude třeba se domluvit s křižovníky v části kolem ul. K Austisu.

Na posledním zasedání zastupitelstva HMP jsme dostali dotace na tři projekty: jednak 1,5 mil. Kč na projekty rozšíření školy a školky, protože obě začínají praskat ve švech. Za druhé 5,5 mil. Kč na dokončení Sportovního areálu a za třetí 10 mil. Kč na vytvoření volnočasového areálu Za Okruhem. Na místech, kde je vyloučena automobilové doprava, chceme zčásti rekonstruovat a zčásti vytvořit pěší cesty, cyklostezky, in-line dráhy a hippostezky. Část peněz je určena pro cesty v sousedních městských částech Řeporyje a Radotín.

 

Jana Plamínková