Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

2. 3. 2015

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

Vítám vás na prvním zasedání zastupitelstva naší městské části v roce 2015. Věřím, že i tento rok bude pro nás stejně úspěšný jako ty minulé.

Co se týče kanalizace, tak obyvatelé jihovýchodního Slivence si již mohou uzavírat smlouvy s PVK. Kanalizace je funkční, čerpací stanice funguje. Ulice se doasfaltují, jakmile bude tepleji a budou fungovat obalovny, což předpokládáme v dubnu.

Kdy se začne dělat ulice Na Přídole, není zatím zcela jasné.

V ulici K Holyni se díky mírné zimě podařilo výrazně pokročit s výstavbou dešťové kanalizace a v nejbližší době již začne vlastní rekonstrukce ulice. Ukazuje se, že vodovodní řad je ve špatném stavu, ale dosti se obávám, že již není reálné ho vyměnit. Na severním konci ulice Návětrná má vzniknout i nová zastávka autobusu, proti které se ale postavilo několik místních obyvatel. Velmi mě to mrzí, protože v roce 2009 a počátkem roku 2010, kdy se o zastávce intenzivně jednalo, proti ní nikdo žádné námitky neměl. Rozhodně jsme nechtěli nikoho obcházet, ale domnívali jsme se jednoznačně, že jde o značné zlepšení komfortu pro lidi se severní části Slivence v okolí Návětrné, kteří by nemuseli chodit od autobusu tak daleko – navíc v situaci, kdy zastávka Smaragdová (na čtyřpruhu ulice K Barrandovu) je neschůdná pro občany se sníženou pohyblivostí a rodiče s kočárky. Zastávka bude na znamení a autobus tam bude zastavovat pouze tehdy, když bude chtít někdo nastoupit či vystoupit. A navíc bude přínosná i pro obyvatele Holyně, kteří budou mít od zastávky výrazně zkrácenou cestu domů.

U ulicu U Náhonu probíhá aktualizace projektové dokumentace. Ulice by měla být rekonstruována pouze v intravilánu, vzhledem k tomu, že v jižní části se bude časem stavět tramvajová trať. Pevně doufám, že se podaří ulici U Náhonu rekonstruovat ještě v letošním roce.

Prodloužení tramvaje je opět blíž ke svému uskutečnění. Během února totiž proběhla dvě soudní stání, na kterých Hlavní město Praha, Slivenec a Praha 5 prokazovaly, že stavba tramvaje je ve veřejném zájmu. Obyvatelé domu Kaskády 3 na Barrandově totiž v loňském roce napadli územní rozhodnutí na výstavbu tramvaje s tím, že výstavba není ve veřejném zájmu. Podotýkám, že v době, kdy se tito lidé do svých bytů stěhovali, bylo již mnoho let jasné, že je výstavba tramvaje před jejich domem plánována, ale přesto podali napadli vydané územní rozhodnutí a soud jim předběžným opatřením vyšel vstříc. Poté se začala Městská část Praha – Slivenec domáhat své účasti v řízení a naši občané dokonce uspořádali petici za výstavbu tramvaje. Nakonec se připojila i Městská část Praha 5. Společně se podařilo přimět soud, aby uznal, že výstavba tramvaje je ve veřejném zájmu, takže předběžné opatření zrušil. Pevně doufám, že nyní už tramvaj brzy získá stavební povolení a v příštím roce (a možná i konce letošního roku) začne její výstavba.

Velmi nepříjemné překvapení nás čekalo v Granátové. Dlouhou dobu jsme se dohadovali s majitelkou tamních pozemků paní Skalovou o smlouvě o spolupráci – paní Skalová chce prodloužit ulici Granátová až ke křižovatce na Křenkově, s tím, že by se tam mohlo postavit několik rodinných domů. Dohadovali jsme podmínky parcelace a celou dobu jsme byli ujišťováni, že se to netýká pozemků ve východní části ulice, kde prý zatím „není o ničem rozhodnuto“. Jaké bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že je bez jakéhokoli souhlasu městské části rozparcelovaná celá jižní část ulice, a to s rychlostí, která je na úřadě Prahy 5 absolutně nevídaná, a se stejně nevídanou rychlostí je to vše zapsané do katastru nemovitostí. Parcelace zcela opomíjí oprávněnou snahu městské části mít možnost propojení Granátové a Diamantové pro pěší a pro případy havárií či oprav, proto proti ní městská část prodala protest k Magistrátu.
Rekonstrukce domu č.p. 315 se úspěšně chýlí k závěru. Ti, kdo znali stav v místní drogerii a v bývalé školce, asi budou překvapeni, co se z budovy podařilo „vydolovat“. V brzké době začne rekonstrukce šaten fotbalistů. Doufám, že i zde vytvoříme z budovy v příšerném technickém stavu něco, nač budeme moci být hrdí a kde se bude našim malým i velkým sportovcům dobře pobývat.
Zajímavý vývoj nabral projekt rekonstrukce centra. Firma, která měla rekonstrukci provést, podala podle nás velmi nízkou nabídkovou cenu, nicméně na dotaz dopověděla, že jsou schopni akci za nabídnutou cenu udělat. Proto zastupitelé na minulém zasedání odhlasovali, že zakázku provede tato firma. Ale nakonec sami prohlásili, že to za vysoutěženou cenu nebudou dělat a odstoupili. Zakázku tak získal další uchazeč v pořadí. Jsem popravdě docela ráda, že nakonec vše takto dopadlo, protože extrémně nízká nabídková cena by znamenala nepochybně nižší kvalitu… Rekonstrukce centra začne hned, jak to dovolí počasí.

Rada Hlavního města Prahy schválila výstavbu kompostárny ve Slivenci. Stavět se začne ještě letos.

Schválila také převod pozemku parc. č. 518 (u bývalé drogerie – loni odkoupeno od Státního pozemkového úřadu) na naši městskou část. Jde o završení mého několikaletého úsilí a jsem velmi ráda, že se nakonec vše podařilo. Stejně tak se podařilo schválit koupi několika pozemků v areálu školy od soukromých majitelů. Pokud vše ještě schválí březnové zastupitelstvo HMP, bude po mnoha letech areál školy opět téměř celý v majetku městské části. Zbývá tam totiž jediný pozemek v cizím vlastnictví, a na ten již máme s Lionisante uzavřenou smlouvu. Koncem letošního roku tedy by mohlo již být vše naše.

A poslední zpráva: letos by již konečně měla začít výstavba nové cesty na poli pod ulicí Na Přídole. Cestu bude stavět i financovat Státní pozemkový úřad v rámci pozemkové úpravy Slivenec.

Děkuji za pozornost. Jana Plamínková