Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

2. 7. 2014

Vážení zastupitelé, vážené zastupitelky,

Čas letí jak splašený a máme zde opět léto. Ve Slivenci a v Holyni ale léto není období příliš velkého poklidu, protože rozjeté stavební akce pokračují a nové se právě v tuto dobu rozebíhají. Nejinak tomu bude i letos.

Výstavba kanalizace v lokalitě Na Přídole má mírné zpoždění (asi tři týdny), protože stavební firma se po část trasy potýkala s vystupujícím skalním podložím. Výstavba bude nicméně koncem července ukončena. Pak nastoupí asi na dva měsíce (tedy srpen a září) plynaři, kteří zavedou do celé oblasti plyn. Teprve poté budou ulice opraveny a může následovat kolaudace. Reálně ji lze očekávat koncem října nebo počátkem listopadu.

Na Habeši skončila výstavba kanalizace již dávno, ale až dosud probíhalo vystrojování místní čerpací stanice, které nabralo značný skluz. V červenci zde budou probíhat provozní zkoušky a na srpen je naplánována kolaudace. Upozorňuji, že do té doby nelze kanalizaci používat!!! Vzhledem k tomu, že v nedávné době někdo pustil do nezprovozněné kanalizace ve velkém splašky (asi obsah žumpy), které pak natekly do čerpačky, byli stavbaři nuceni ucpat přívody do čerpací stanice. Pokud tam tedy někdo pustí splašky, mohou v okolních domech napáchat pěknou neplechu. Myslím, že ten poslední měsíc by to již mohli vydržet i ti největší netrpělivci.

Ulice U Smolnic se pomalu klube do krásy. Výstavba trvá déle, než jsme počítali, ale dali jsme tam udělat pořádný nový kufr a dost práce dalo i řádné osazení obrubníků. Nyní se již začalo dláždit a tak věřím, že do konce měsíce bude z této druhé největší holyňské ostudy její chlouba. A pevně doufám, že příští rok Hlavní město Praha v Holyni již konečně zlikviduje i svou ostudu největší v podobě zdevastované ulice U Náhonu.

S ulicí K Holyni zatím Hlavní město Praha jako majitel komunikace zatím pokročilo méně, než jsme očekávali. V červnu bylo sice schváleno tzv. originární nabytí, ale bohužel stále není vypsáno výběrové řízení na zhotovitele a vzhledem ke zmatkům, v nichž momentálně tone odbor městského investora, není jisté, kdy vypsáno bude. Je to už poněkud únavné, vždyť rekonstrukce měla podle dopisu pana náměstka Nouzy začít ve 2. čtvrtletí…

Získali jsme dotaci z Operačního programu Životní prostředí na rekonstrukci budovy bývalé školky a drogerie. Dotace pokryje zateplení, nová okna a instalaci tepelného čerpadla, ale bohužel docela významnou část rekonstrukce budeme muset zaplatit ze svého. Máme již vysoutěženo a rekonstrukce začne v nejbližších týdnech. Stejně tak jsme získali dotaci na rekonstrukci šaten fotbalistů, zde ale budeme muset propočítat, zda stavbu zvládneme ještě letos či zda budeme nuceni z finančních důvodů počkat až na jaro, protože z letošního rozpočtu již nebudeme schopni stavbu kofinancovat.

V nejbližší době začne též výstavba dětského hřiště u nové školky a chodníku mezi ulicemi K Cikánce a K Rozvodně. Co se staveb týče, nudit se přes léto věru nebudeme.

A jednu stavbu již máme za sebou: během května a června vznikl ve sportovním areálu malý skatepark, který kromě skejťáků s oblibou začali užívat i kluci na kolech a koloběžkách. Nechci být genderově nekorektní, ale děvčata jsem tam skutečně žádná neviděla. Pro ně ale bude sloužit zase sálek na jógu, pilates a divadýlka v patře bývalé školky…

Během léta se tvář centra Slivence dosti výrazně promění, protože soukromý investor začne bourat velký statek vedle školy, který je jednou z místních dominant. Pravda, dominantou negativní, zanedbanou, léta nepřístupnou, ale i tak to bude velká změna. Bourání bude znamenat i zvýšený ruch na ulicích a zvýšené množství prachu, tak buďte prosím opatrní. Věřím, že nově vybudovaný domov pro seniory přinese do naší městské části novou, velmi potřebnou sociální službu.

A nyní velmi stručně další novinky: Tramvaj na Barrandov má sice územní rozhodnutí, ale obyvatelé Kaskád ho napadli u soudu. Výstavba se tedy zdrží. Projekt protihlukové zdi, kterou požadujeme po Ředitelství silnic a dálnic již několik let, je podaný na Prahu 5 na stavební odbor. Skoro se bojím o tom mluvit, abych to nezakřikla… Výstavba cest v rámci tzv. pozemkové úpravy Lochkov by měla začít na jaře příštího roku. Jde o cestu na jižním kraji Habeše a o pokračování ulice Na Botě směrem na jih, k obslužce. Akci dělá Státní pozemkový úřad z peněz ŘSD. Jeden z pozemků ve školním areálu již na nás SPÚ zdarma převedl. Další dva by mělo město vykoupit na podzim. Město se rozhodlo investovat peníze do rekonstrukce obslužky, a to od okruhu po ulici K Lochkovu. U ulice U Sportoviště stále nemáme stavební povolení na dva prahy a rekonstrukci. Momentálně jsou hlavní problémy s kabely O2.

Ve společenských a kulturních akcích nyní bude dvouměsíční pauza. Užijte si prázdniny a dovolené a po nich se opět setkáme. Jednou z první akcí bude oblíbený Burčák v Banjo Bandem Ivana Mládka, což bude jistě akce veselá a povedená.

Jana Plamínková