Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

20. 12. 2021

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté, zde v místnosti i vy, kteří jste se připojili vzdáleně!

Úvodem mi dovolte milou povinnost: v létě odešla na zasloužený odpočinek Ing. Mirka Staňková, naše dlouholetá pracovnice „přes majetek“. Dlouho jsme pak hledali za ni náhradu a přednedávnem se to konečně podařilo. Tak dovolte, abych vám dnes představila pana Jana Herouta, který má nyní majetkovou agendu na starosti. Doufám, že se mu u nás bude líbit.

Přes špatnou epidemiologickou situaci se nám podařilo uspořádat během adventu aspoň částečně některé akce, o které jsme vás nechtěli ochudit, především rozsvěcení vánočních stromů a vánoční koncert zvonohry spolu s ohňovou show. Jiné akce jsme bohužel museli zrušit. Chci zde na úvod moc poděkovat místostarostce Lence Kudlákové za organizaci podzimních i adventních akcí, protože on si jen málokdo z nás dokáže představit, kolik je za každou z nich práce a jak se špatně plánuje, když nevíte dne ani hodiny, kdy budete muset zase něco rušit. Takže je vlastně drobný zázrak, že se ty akce takto pěkně podařily.

Stavební sezóna už skončila, tak zde uvedu jen stručný přehled. Na ulici Ke Smíchovu jsou vysázeny stromy. Je to druh akátu speciálně vyšlechtěný pro Prahu, který by měl vydržet jak pražské ovzduší, tak i poměrně malý prostor pro kořeny. Na jaře přibydou ještě záhony trvalek a keříků, které v původním projektu nebyly, ale chceme, aby to u nás hezky vypadalo, tak jsme je dali doprojektovat u zahradní architektky. Ulice K Homolce je průjezdná a v horní části hotová. Retenční nádrž je také hotová, nyní se bude za dobrého počasí pracovat na jejím povrchu. Slepá část ulice podél nádrže se definitivně upraví až na jaře, to už nyní opravdu nejde. Zároveň máme hotový projekt na revitalizaci Vrutice pod nádrží, který by se měl realizovat rovněž na jaře. Připomínám, že jsme na něj dostali dotaci z Magistrátu. Na jaře by se rovněž měl udělat chodník pod novými domy v ulici Do Chuchle – byla to součást stavebního povolení pro tyto nové domy. Příští rok bude celkově poměrně výživný. Bude se totiž rekonstruovat ulice K Lochkovu od křižovatky s ulicí Ke Smíchovu až po ulici K Cikánce, tak to se opravdu máme na co těšit…

V ulici Granátová jsou nyní zastaveny práce na komunikaci do doby připojení vodovodu, které proběhne začátkem jara. Následně bude vybudována definitivní konstrukce vozovky. Ulice je nyní již přístupná pro automobily, ale bohužel zůstává ve špatném stavu. Připomínám, že je to akce soukromého investora.

U našeho domu s dostupnými byty stavební úřad Prahy 5 konečně, po několika měsících, zahájil stavební řízení. Architekti zároveň již pracují na prováděcí projektové dokumentaci, takže na jaře doufám stavbu opravdu zahájíme.

Zároveň pracujeme na studii dočasné kontejnerové stavby nového pavilonu školy. Bohužel nám ji odbor územního rozvoje MHMP nepovolí na zahradě školy ani jako stavbu dočasnou, protože je to v rozporu s územním plánem. Máme sice požádáno o změnu územního plánu, ale to se bohužel časově nepotkává, změna územního plánu je zdlouhavá věc. Museli jsme proto stavbu přesunout na pozemek severně od tělocvičny, který je v územním plánu veden jako stavební pozemek. To, že si na pozemku školy nemůžeme postavit pavilon školy, je fakt děs…

Stále jednáme o tom, jak nejvhodněji zareagovat na zavedení zón placeného stání na Barrandově. Měli jsme k tomu komunitní plánování s občany Holyně, kde se ale bohužel ukázalo, že má každý trochu jiný názor, i další jednání na odboru dopravy Prahy 5. V zásadě se po dokončení tramvaje do zastávky Holyně rýsují dvě možnosti – buď zavedení klasické zóny placeného stání, což bude ale nějakou dobu trvat, nebo změna značení v Holyni tak, aby tam „cizí“ auta nezaparkovala. Každé z řešení má své výhody a nevýhody. Dopracováváme nyní anketu, kterou bychom chtěli vložit do Mramoru; uvidíme, jak se k tomu postaví občané.

Stále také usilujeme o zvýšení protihlukové zdi u Pražského okruhu. Zadali jsme proto další měření hluku, které prokázalo, že nyní, když se doprava vrátila na úroveň z předchozích let, je hluk prokazatelně v nočních hodinách překročen. Seznámili jsme s těmito výsledky Ředitelství silnic a dálnic a pevně doufám, že začnou konat a zídku u okruhu už konečně zvýší.

K akci Milostivé léto, na které jsme upozorňovali v minulém Mramoru, nás nikdo o pomoc nepožádal, tak doufám, že všichni naši občané jsou v pohodě a bez dluhů.

A všem vám přeji krásné svátky.

Jana Plamínková