Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

20. 4. 2020

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté,

scházíme se zde v době nouzového stavu, proto bude mé vystoupení extrémně krátké. Zasedání jsem svolala kvůli několika nutným věcem, které potřebujeme schválit, ale jinak vše, co Vám zde běžně sděluji, napíši do Mramoru, tak si to tam prosím přečtěte.

Na úřadě celou dobu pracujeme. Museli jsme sice omezit dobu pro veřejnost podle vládního nařízení, ale jinak jsme celou dobu fungovali docela normálně. Ode dneška už máme běžné úřední hodiny. Navíc jsme se ovšem pro občany snažili zajistit co nejdřív jak informace (zprovoznili jsme platformu Mobilní rozhlas), tak i dezinfekci a roušky, abychom aspoň trochu nahradili nefunkční zásobování ze strany státu. Teď už máme obojího dost, ale ty počátky byly opravdu těžké. Podrobněji tedy v Mramoru. Já jsem se snažila napsat co nejdůkladnější připomínky k dokumentaci vlivů na životní prostředí, které jsme museli poslat v přesně daném termínu.  Vycházím z toho, že koronakrize jednou pomine, ale problémy, které nám přinese rozšířená dálnice, tady budeme mít už navždy. A problémy, které nám rozšíření přinese, jsou opravdu velké. Stavební akce, které běží nebo se připravují, podrobněji popíšeme také v Mramoru.

Kulturní akce jsme žádné neměli, všechny jsme bohužel museli zrušit a budeme rušit i další, včetně Letnic. Asi nemusím říkat, jak moc nás to mrzí, ale nedá se nic dělat.

Jana Plamínková