Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

20. 9. 2021

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté,

Vítám vás na dalším zasedání našeho zastupitelstva. Věřím, že jste si o prázdninách a dovolených dobře odpočinuli. Léto bylo po dlouhé době normální, středoevropské, tak pevně doufám, že nás čeká i úplně normální podzim, bez velkých výkyvů počasí i bez koronavirových patálií.

My na úřadě jsme se v létě opravdu nenudili, protože u nás probíhaly dvě rekonstrukce ulic a čtyři akce ve škole, a všude byly problémy. Ulice Ke Smíchovu byla 5. září konečně celá zprovozněna, takže jsme si mohli oddechnout jak my všichni, tak i obyvatelé okolních uliček, kudy jsme zavřenou komunikaci objížděli, a kteří si tudíž užili své. Tímto se jim dodatečně omlouvám, ale ono to bohužel nejde udělat jinak. Nyní zbývá ještě dokončit nový chodník na jižní straně a vysázet do záhonů zeleň. Upozorňuji, že pro stromy tam bude ještě vytvořeno větší místo, tak aby dobře rostly. Křižovatka Ke Smíchovu – K Holyni, o jejímž uzavření jsem psala v minulém Mramoru, se nakonec uzavírat nebude, protože novou část ulice se podařilo napojit na tu starou celkem slušně i bez uzavírky. Zůstal tam sice mírný schůdek, který zmizí až po dokončení výstavby, ale to dopravu nijak neomezuje. Výstavba retenční nádrže má opravdu velké zpoždění, dosud se ani nedosáhlo plánovaného dna, a nemůže se tudíž začít s betonáží. V ulici K Homolce už jsou položeny sítě a nyní se staví nová komunikace, která by měla být hotová do konce října, ale bohužel bez posledního úseku pod retenční nádrží. Začala už také výstavba dešťové kanalizace na ulici K Lochkovu. Doprava je tam svedená do jednoho pruhu. Námi požadovaný semafor odbor dopravy Prahy 5 neuznal, takže situace je tam nyní bez něj asi plynulejší, ale rozhodně vyžaduje velkou opatrnost a ohleduplnost.

Ze čtyř akcí ve škole proběhla bez problémů jen rekonstrukce sociálních zařízení v historické budově, kterou prováděly osvědčené místní firmy. Rekonstrukce fasády se bohužel stále táhne a bude se provádět zřejmě až do října – naštěstí to ale provoz školy nijak zásadně neomezuje. Stejně tak měla velké zpoždění výměna oken v obou školních pavilonech. Nyní je nicméně již skončená a musím říct, že okna jsou pěkná a oba pavilony díky nim výrazně prokoukly. Rekonstrukce sociálních zařízení v prvním pavilonu je již také v zásadě hotová, musí se tam ještě odstranit různé nedodělky. Popravdě řečeno, když jsme viděli, v jakém stavu je škola těsně před začátkem školního roku, tak nám moc do smíchu nebylo. Ale jak se říká –  konec dobrý, všechno dobré.

V Granátové už jsou v zadní části položené sítě a nyní se buduje dešťová kanalizace ve východní části ulice. Poté se bude dělat celý nový povrch. Kdy se ale ulice otevře až ke křižovatce Na Křenkově, bohužel stále netušíme.

Během léta jsme obnovili starou pěší cestu na Malou Chuchli, která se stala okamžitě oblíbeným místem na procházky i jízdu na kole. Na podzim tam ještě přibude úprava okolních ploch se zelení. K dokončení se už pomalu blíží také prodloužení cesty u Smolnic.

Dobře pokračuje i výstavba tramvajové trati do zastávky Holyně. Zde ovšem nastal jeden zcela kardinální problém: během léta si Praha 5 odhlasovala zavedení zón placeného stání na kompletně celém Barrandově. Řešíme tedy, co to udělá s naší městskou částí v situaci, kdy se na Barrandově bude za parkování platit a kdy zde není jediné parkoviště P+R. Velmi se obáváme zahlcení Holyně a severní částí Slivence obyvateli okolních obcí. Spolu s dopravní komisí i s odborem dopravy Prahy 5 jsme se snažili najít nějaké přijatelné řešení, ale ono žádné, obávám se, není. Snažila jsem se přesvědčit radní Prahy 5, předsedu tamního dopravního výboru i některé zastupitele, aby zóny nezaváděli, ale bohužel marně. Stejně tak nevyhověli ani našemu apelu, aby je zavedli až po dokončení tramvajové trati do zastávky Slivenec (u krůťárny) a vybudování parkoviště P+R, se kterým se na konečné počítá. Podrobněji píšu o zónách placeného stání v Mramoru.

Milí kolegové,

Jsem moc ráda, že se konečně po dlouhé době zase rozeběhly kulturní i sportovní akce. Účast na Sliveneckém burčáku byla opravdu mohutná, je vidět, že lidem akce tohoto typu už opravdu chyběly. Hodně lidí je přihlášeno i do našich kurzů ve Švestce, rozbíhají se i zájezdy pro seniory a různé besedy. Tak doufám, že nám to vydrží.