Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

21. 12. 2015

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

tak už je to tady! Zastupitelstvo HMP dne 17. prosince definitivně schválilo rozpočet Prahy na rok 2016, jehož součástí jsou i nové dotační vztahy pro městské části. Pro nás to znamená, že dostaneme maximální možnou částku 5000 Kč na obyvatele, tedy dvakrát víc než dosud!!! Peníze jsou primárně určeny na běžné výdaje, ale samozřejmě z toho zaplatíme i různé menší investiční akce. Nový výpočet pro nás znamená výrazně větší finanční samostatnost, kdy budeme konečně moci normálně plánovat, na větší akce si  ušetřit a nebudeme se muset kvůli každé koruně dotace neustále plazit před lidmi z HMP.  Na velké akce typu výstavby tělocvičny to samozřejmě nestačí, ale na ty je naštěstí určena rezerva, ze které budeme moci čerpat.

Když jsem před sedmi lety (v září 2008) začala bojovat o lepší financování malých městských částí, vypadalo to jako boj s větrnými mlýny. U moci byl všemocný primátor Bém, který každou kritiku slyšel jen velmi nerad. I v dalších letech jsem byla po každém vystoupení na zastupitelstvu HMP neustále napadána a dehonestována. Nicméně postupně jsem pro svou myšlenku získávala stále více starostů, zvláště pak po založení Svazu městských částí, kde jsme se stali jednou za zakládajících městských částí. Úspěchu bychom ale nikdy nedosáhli sami, na to jsou síly starostů malých MČ příliš slabé. Úspěch přišel, až když se všichni starostové sjednotili. Malé MČ požadovaly nový propočet, velké MČ zvýšit minimum z 2500 na 2900 Kč na obyvatele a ty středně velké chtěly, aby jim jejich dotace neklesly.  Nový dotační vztah vyhověl všem, a tak jsou myslím všichni spokojeni. Zajisté si nyní vzpomenete na starou pověst o Svatoplukovi: ano, měl  s těmi pruty pro své syny pravdu, v jednotě prostě je síla.

Další peníze (cca 350 000 Kč) získáme z nového rozdělování financí z hazardu. Od července letošního roku se totiž nerozdělují podle počtu herních přístrojů v dané městské části, ale podle počtu obyvatel. To je výhodné pro nás, kde už máme zavedenu nulovou toleranci. A myslím, že to bude výhodné i pro Prahu jako celek, neboť to sníží chuť městských částí povolovat na svém území herny.

Dnešním dnem skončila další velká investiční akce, kterou je nové nádvoří ve škole. Doufám, že se bude dětem, učitelům i rodičům líbit. Slavnostní otevření s přestřižením pásky chceme udělat na začátku příštího roku v rámci

dne otevřených dveří. Musím říct, že shánění financí na jeho opravu byla akce dosti náročná, a jsem ráda, že se nakonec podařila.

Příští rok bude pro nás jednoznačně největší akcí výstavba tělocvičny. Ta má velké zpoždění. Ukazuje se, že soutěžit dle zákona o veřejných zakázkách je akce zdlouhavá, pracná a s nejistým výsledkem. Začali jsme soutěžit v září a nyní v prosinci stále není konec, neboť firma Pohl, která byla vyloučena pochybením ve své nabídce, se odvolala. Doufejme, že začneme aspoň v lednu.

Dokončeny jsou i dva kusy chodníků, jeden mezi areály Galstienu a Mramorky, druhý jižně od ulice Na Přídole směrem k Habeši. Spolu s Lochkovem jsme požádali TSK o prodloužení tohoto chodníku až do Lochkova, neboť chodník podél ulice K Lochkovu citelně chybí. Odezva ze strany TSK je zatím kladná. TSK rovněž připravuje stavbu bezbariérové rampy k podchodu na zastávku Smaragdová, neboť současné strmé schody jsou bariérou jak pro starší občany, tak i pro maminky s kočárky.

V přípravě protihlukové zdi se zatím od podzimu příliš nepokročilo, neboť se zatím nepodařilo vykoupit všechny potřebné pozemky. Některým majitelům se bohužel zdá cena nabízená ŘSD příliš nízká, a navíc u části pozemků dochází v současné době k převodu ze Státního statku v likvidaci na Státní pozemkový úřad. Snažíme se přesvědčit TSK k prodloužení protihlukové zdi podél ulice K Barrandovu. Zatím to naráží na odpor Institutu plánování a rozvoje, který má pocit, že v intravilánu by takové zdi být neměly.

Na posledním zastupitelstvu HMP se strhla poměrně velká diskuse ohledně tramvajové trati do Slivence. Jmenovitě Pirátům leží tramvaj v žaludku, neboť mají pocit, že jde o stavbu určenou hlavně pro benefit developerů. Bohužel, i zde brzdí získání stavebního povolení nevykoupené pozemky.

Vážení kolegové, to je z mé strany vše. Přeji Vám hezké prožití vánočních svátků, hodně štěstí v novém roce 2016 a pevné zdraví.

Jana Plamínková