Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

22. 2. 2023

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté,

Dovolte mi seznámit vás s novinkami posledních dvou měsíců.

Tou první je, že se 16. února konečně podařilo zvolit nové vedení hl. m. Prahy – po pěti měsících od zářijových voleb. To má pro naši městskou část dva důsledky: jednak se konečně zase rozeběhnou projekty, které byly v poslední době zamrzlé, protože se buď čekalo na novou radu, nebo na schválený rozpočet kapitálových výdajů. A mě ve funkci náměstkyně vystřídali dva noví radní, kteří budou danou agendu vykonávat, a já se tím pádem budu moci na 100 % opět věnovat Slivenci. Když jsem tu funkci v červnu loňského roku brala, tak jsem počítala, že je to jen na pár měsíců do voleb, a ani v nejbujnější fantazii mě nenapadlo, že tam zůstanu osm měsíců.

Jedním z projektů, který by se nyní mohl rozběhnout, je kompletní rekonstrukce ulic v lokalitě U Jezírka. Ta již má delší dobu stavební povolení. Nyní ji zdrželo na mnoho týdnů právě to, že Praha neměla schválen rozpočet kapitálových výdajů. Nyní již schválený je, byť v poněkud osekané podobě, a tisk se může dále posouvat magistrátním kolečkem. Musí ho ovšem schválit zastupitelstvo HMP, a to může ještě nějakou dobu trvat. Akcí je totiž ve městě nyní rozjeto opravdu hodně a pražský rozpočet je tak poměrně dost napjatý. Pokud zmíněný tisk zastupitelstvem HMP projde, začne se připravovat soutěž na výběr zhotovitele a příští rok by mohla rekonstrukce začít.

Počátkem března měla začít rekonstrukce ulice K Lochkovu. Honili jsme kvůli tomu během zimy slaboproudaře, aby své kabely uložili do chodníků včas. Nicméně zdá se, že rekonstrukce tak rychle nezačne. TSK k ní totiž nechce dát souhlas kvůli rekonstrukci Barrandovského mostu, kde Slivenec funguje jako objížďka regulérní objížďkové trasy (ta vede po Pražském okruhu). Chtějí, aby rekonstrukce skončila již v půlce května a pokračovala zase až v říjnu. Po nejlepší část sezóny by tedy práce nemohly probíhat, což je opravdu problém. Obě firmy přitom mají s Hlavním městem uzavřenou platnou smlouvu… Zároveň by měla probíhat i pokládka dešťové kanalizace v západní části ulice Ke Smíchovu. Ta ale nebude kompletně uzavřena, bude zde semafor a střídavý provoz v jednom pruhu. Během léta by se měla rekonstruovat ústřední slivenecká křižovatka ulic Ke Smíchovu – K Lochkovu. V druhé polovině února se zahájila pokládka slaboproudu v ulici K Cikánce, která následně bude pokračovat ulicí Na Čisté do Habeše. Během března by se slaboproudy společnosti Vodafone měly pokládat i v severovýchodní části Slivence.

Výborně běží výstavba bytového domu, kde jsou stavbaři dokonce v mírném předstihu oproti harmonogramu. V současné době mají hotové přízemí a začínají stavět první patro.

Ve škole končí archeologický průzkum pod budoucím novým pavilonem. V březnu začnou práce na základové desce a pak již přijde na řadu montovaná stavba. Počítáme, že do konce června by mohlo být postaveno, během léta budeme vyřizovat všechny potřebné papíry a od září začne výuka.

Rekonstrukce můstků přes Dalejský potok v Holyni běží, nicméně se to ukazuje jako výrazně větší akce, než jsme čekali, hlavně kvůli nutnosti zajistit pro obyvatele přístupové objízdné trasy.

Výrazně pokročily obě nové cesty. Cesta v pokračování ulice V Lipkách je již kompletně hotová. U cesty za okruhem podél lomu se nyní budují konstrukční vrstvy komunikace a řeší se problém s děravou dešťovou kanalizací z Rozvodny ČEPS.

Hlavní město již vysoutěžilo projektanta na stavbu lávky a ekoduktu na Barrandov. Nyní tedy budou nějakou dobu probíhat projekční práce. Snažíme se nyní se všemi aktéry zkoordinovat výstavbu chodníku k akvaparku, výstavbu lávky a ekoduktu a výstavbu nových domů společnosti Wassermannova Development, protože až budou postaveny domy této společnosti, bude se lávka kvůli ztíženému přístupu stavět výrazně hůř.

Počátkem února konečně začala stavba tramvajové trati do smyčky na konečné zastávce nazvané Slivenec. Stavba by měla skončit v říjnu. Snažíme se, aby stavbaři nepoškodili chráněnou lípu, která vede v těsné blízkosti trati. Na zastávce Slivenec se počítá s parkováním pro automobily (parkoviště P+R), na zastávce Holyně s bezpečným parkováním pro kola.

A nakonec několik poděkování. Chtěli bychom poděkovat občanům za vyplnění anketních lístků ohledně rodiny a služeb v naší městské části. Je to pro nás důležitá zpětná vazba.

Dále za skvělou účast v prezidentských volbách – účast u nás byla téměř 80 %, což je opravdu hodně. Velká část obyvatel přitom ve 2. kole volila Petra Pavla. Další volby nás čekají až na jaře příštího roku, a to do evropského parlamentu.

Dále chci poděkovat za masopust, kam letos přišlo obrovské množství lidí. Jen škoda, že bylo málo masek…

A konečně velký dík patří i paní ředitelce Chlumské z naší základní a mateřské školy, protože ve škole proběhla velmi důkladná prověrka ze strany České školní inspekce a naše škola v ní obstála opravdu se ctí. To se skutečně dobře poslouchá, protože je to názor nezávislých odborníků, a protože ta kontrola byla opravdu mimořádně důkladná.

Jana Plamínková