Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

23. 4. 2018

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté,

 Dovolte, abych Vám řekla pár novinek z naší městské části. Co se týče navýšení protihlukové zdi, kterou nám ŘSD už dlouho slibuje, tak je těsně před podpisem smlouva mezi ŘSD a vítězem výběrového řízení,  firmou Swietelski. Stavba by měla začít v červnu. Možná jste zaznamenali v tisku informaci, že u jižní části okruhu okolo Modletic přistoupilo ŘSD k výraznému zvýšení  protihlukových zdí. My zvýšení těch nízkých dvoumetrových zdí po ŘSD požadujeme také již dlouho a vždy jsme dostávali informace, že to nejde. Nyní své úsilí dozajista ještě výrazně zintenzivníme.

Prosazovala jsem též protihlukovovu zeď podél ulice K Barrandovu. Město ovšem soudí, že není žádoucí, brání se jí TSK i  IPR, neboť ve městě prý tyto zdi hyzdí  zástavbu.  Nicméně by se měl během léta v této lokalitě dělat tichý asfalt.

Další zpráva je, že velmi brzy již brzy začne výstavba chodníku od „ Kostiček“ k ulici K Barrandovu. Chtěla bych za to velmi poděkovat Ing. Simoně Strauchové, která se opravdu výrazně zasloužila a odpracovala na této akci velký kus práce.

Dále mám informaci, že jeden z majitelů pozemků západně od ulice K Váze má zájem o výstavbu. Pro nás je ale důležité, aby se lokalita rozvíjela koncepčně. Nemůžeme zde povolovat zástavbu, když nemáme ani trochu jasnou představu, kudy by měly do budoucna vést komunikace, což je klíčové. Nejprve je proto zapotřebí udělat studii zástavby v této lokalitě.

Na hřbitově už máme hotovou novou část hřbitova. Během několika týdnů zároveň konečně doběhne změna územního plánu, o kterou jsme žádali MHMP již v roce 2010 (!!!). Podotýkám, že je to změna, která je zcela neproblematická, a přesto její projednání trvá neuvěřitelných osm let.

Se společností Marsilean jsme měli jednání ohledně jejich pozemků severně od fotbalového hřiště. Jednání vycházejí z již uzavřené smlouvy o změně územního plánu a předání části pozemku naší městské části.  Změna na magistrátě běží a asi ještě dlouho poběží (viz výše). Marsilean také souhlasí s odprodejem pozemků na výstavbu cyklostezky na Řeporyje. Ještě tedy zbývá se dohodnout s Křižovníky, abychom mohli naši část cyklostezky realizovat. Pak bude záležet na pružnosti řeporyjské radnice a na jejich schopnosti vykoupit pozemky.

Ing. Strauchová dává s Ing. Musilovou dohromady projekty na cesty za okruhem, kde by se ještě letos mohly dělat rekonstrukce cest.

Měli jsme rovněž jednání s paní Ježkovou, která pro nás připravuje soutěž na multifunkční dům se společenským sálem a byty. V nejbližší době by měla přijít s hotovým návrhem. Dále oznamuji, že je otevřen dům pro seniory a již tam mají 14 klientů.

Skončila pokládka optického kabelu, musíme si pohlídat, aby uvedli vše do původního stavu. Jednalo se o optické kabely T-mobilu, toto vedení není pro občany, jde o posílení vnitřní sítě, jednáme o připojení školy.

A jedna dobrá zpráva – po mnoho letech byl otevřen v restauraci U Bůčka, dříve U Žilinů , velký sál, na kterém městská část pořádala I. květinkový ples. Ples byl velmi úspěšný. Děkuji za to Mgr. Lence Kudlákové a Bohdaně Růžičkové a všem, kdo se na tom podíleli. Byla to velice úspěšná akce a určitě se občanům líbila, když tam někteří zůstali až do 6 hodin do rána.

 

Jana Plamínková