Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

24. 10. 2016

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

po dvouměsíční pauze vás opět chci seznámit s novinkami v naší MČ.

Konečně se po obrovských průtazích rozeběhla rekonstrukce ulice U Náhonu. Firma EKIS začala s rekonstrukcí v dolní části, mezi kaplí a točnou autobusů. Vzhledem k tomu, že se již blíží zima, udělají v letošním roce pouze rekonstrukci dešťové kanalizace a většina prací se přesune až na jaro příštího roku. Zahajovat větší akci nyní nemá smysl, protože by to znamenalo, že autobus celou zimu nebude do Holyně zajíždět.

Rekonstrukce ulic Ke Smíchovu a K Lochkovu bude zahájena rovněž až v příštím roce, protože nabralo velké zpoždění majetkoprávní vypořádání v ulici K Homolce, kde má být umístěna velká retenční nádrž dešťové kanalizace.

Jak jste si asi již všimli, podařilo se dokončit rekonstrukci ulice U Sportoviště. Nebylo to jednoduché především kvůli překládce kabelů, ale nakonec se rekonstrukci podařilo dokončit rychle a v docela slušné kvalitě. Opravena je i část ulice Za Farou, kde nám již po několikáté došlo k poklesu části ulice.

Další ulice máme v současné době vysoutěženy a budou se rekonstruovat ještě letos, pokud to počasí dovolí. Jde o ulici V Doubcích a severní konec Kotovky . Připravujeme též rekonstrukci ulice Na Křenkově.

Máme podepsané memorandum o spolupráci s Řeporyjemi ohledně výstavby cyklostezky mezi Slivencem a Řeporyjemi. Pevně doufám, že se nám podaří získat z rozpočtu HMP peníze na vyprojektování této cyklostezky, která bude nesmírně užitečná, protože umožní cyklistům vyhnout se velmi nepříjemné a nebezpečné ulici K Austisu.

Výborně pokračuje také výstavba tělocvičny. Myslím, že budete překvapeni její velikostí. Termín jejího dokončení na jaře 2016 se zdá v tuto chvíli docela reálný.

Navštívila jsem ředitele Grosse na ŘSD. Z jeho vyjádření je bohužel zřejmé, že letos nedojde k výstavbě protihlukové zdi na rampě od Pražského okruhu k ulici K Barrandovu, protože si dosud dvě státní organizace, Úřad

pro zastupování státu ve věcech a majetkových a Státní statek v likvidaci nebyly schopny předat jeden pozemek,

který je pro výstavbu nutný. Už to trvá rok….

Co se týče rampy  na zastávku Smaragdová, tak  v současné době je zpracována dokumentace pro stavební povolení a s  realizací výstavby se počítá na jaře 2017. Chodník by měl poté následovat.

V říjnu skončila rekonstrukce křižovatky ulic K Barrandovu – K Austisu – Ke Smíchovu. Křižovatka je nyní mnohem přátelštější k chodcům i k cyklistům, nicméně tam stále citelně chybí chodník od nás ze Slivence. Zde se s TSK nemůžeme dohodnout, oni mají pocit, že je zbytečný, protože tam nikdo beztak nechodí.

Co se týče chodníku a cyklostezky do Lochkova, tak členové magistrátní komise pro cyklodopravu získali bůhvíproč pocit, že by bylo smysluplnější a levnější, kdyby lidé chodili a jezdili ulicí Na Čisté a poté dál na Lochkov. Snažila jsem se jim to vymluvit s tím, že lidé jsou prostě zvyklí chodit podél ulice K Lochkovu – ke Slivenci, ale zatím nevím výsledek. Cesta by končila v Lochkově v ulici Pod Vrchem, kde je opravdu velký krpál, tak nevím, kolik cyklistů by ji bylo ochotno využívat.

Počátkem října se konalo Fórum zdravého města. Zpočátku to vypadalo, že nás tam bude jen pár, ale pak se aula základní školy docela zaplnila lidmi, kterým osud naší městské části není lhostejný, a jednání bylo velmi věcné a konstruktivní. Potvrdilo se, že lidé považují za užitečné ty věci, o které se dlouhodobě snažíme.

Další novou akcí byl Den zdraví. Trochu jsem se bála, že nikdo nepřijde, protože počasí bylo hlavně dopoledne opravdu nepěkné, ale překvapilo mě, kolik lidí projevilo o tuto akci zájem. Ve Švestce, kde si mohli lidé nechat prohlédnout znaménka, se oba kožní lékaři ani na chvíli nezastavili, jaký byl o prohlídku zájem. A stejné to bylo i v zasedací místnosti úřadu, kde bylo možné nechat si změřit tlak, cholesterol či se naučit prohlížet si prsa a varlata. Je moc dobře, že naši občané mají takový zájem o své zdraví.

Jana Plamínková