Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

24. 2. 2016

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté,

Vítám vás na dalším zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec. V letošním roce jsme se rozhodli aktualizovat náš Strategický plán. Poslední aktualizaci jsme prováděli v roce 2011 a po pěti letech je už nejvyšší čas ohlédnout se za tím, co se podařilo a nepodařilo, a stanovit si nové výzvy. Strategický plán je na našich webových stránkách, tak prosím vás všechny, podívejte se na něj. Chceme k tomu udělat i  setkání s občany tak, aby každý měl možnost se k plánu vyjádřit.

Zároveň bychom rádi učinili aspoň mírný pokrok v naší účasti v Národní síti zdravých měst. Již velmi dlouho se držíme v kategorii D, tedy v té nejnižší, a letos jsme si určili základní cíl dostat se do kategorie C. Co to pro nás bude konkrétně znamenat, vám řekne pan Urválek. Pro občany to bude uvedeno v Mramoru. Každopádně půjde o další drobný krok pro lepší správu věcí veřejných, o kterou nám jde.

Zítra by mělo schvalovat zastupitelstvo HMP další  peníze pro naši tělocvičnu, která se už od ledna staví. Jde o největší akci, kterou kdy naše městská část zajišťovala plně svými vlastními silami. Rada HMP nám schválila 14 milionů Kč a v pondělí to odsouhlasil i finanční výbor. Věřím proto, že peníze dostaneme. Loni jsme dostali 15 milionů. Neznamená to bohužel, že máme vyhráno. Stavbu jsme sice vysoutěžili za předpokládanou cenu 31 mil. Kč, ale k tomu je nutné připočítat DPH, archeologický průzkum, který nebyl levný, projekt pro výběr zhotovitele, autorský dozor atd. a jsme rázem na 40 milionech. Díky penězům, které nám nově jdou z rozpočtu hlavního města, jsme schopni v případě potřeby tuto stavbu plně dofinancovat z vlastních zdrojů, ale chceme žádat i o dofinancování z peněz HMP.

V březnu se opět rozeběhnou práce na ulici K Holyni. Termín na dokončení má firma Subterra stanoven do konce června. Akci bude nutné skloubit s rekonstrukcí ulice U Sportoviště, kterou Rada HMP schválila letos v únoru. Za to jsem opravdu ráda, protože ulice U Sportoviště je v současné době největší ostudou naší městské části a stálo mě dost úsilí její rekonstrukci prosadit. Situace v této lokalitě tedy letos na jaře nebude jednoduchá, ale věřím, že občané zatnou zuby a těch pár týdnů to vydrží, protože odměnou jim bude výrazně lepší prostředí. Rekonstrukce ulice K Holyni ale bude nepříjemná pro všechny, protože nájezd z ulice K Barrandovu bude tentokrát úplně uzavřen, a to i pro osobní automobily. Vše se navíc musí skloubit s výstavbou tělocvičny.

Výběrové řízení na rekonstrukci ulice U Náhonu je stále v běhu. Zatím neproběhl definitivní výběr zhotovitele,nicméně doufám, že se tak již v nejbližší době stane.

V pondělí se konalo komunitní plánování s občany ohledně relaxační plochy Granátová. Ke studii, který připravila paní architektka Kohlová, padla celá řada připomínek, ale celkově s ní všichni vyjádřili spokojenost. Studie bude tedy nyní dopracována do fáze projektu, abychom mohli požádat o územní rozhodnutí a stavební povolení. Počítáme s tím, že v letošním roce by mělo proběhnout základní vytvarování pozemku a jeho zatravnění. Vzhledem k tomu, že se na parky nyní nedají v Praze sehnat žádné dotace, se musíme smířit s tím, že jeho vznik bude postupný, nicméně doufám, že do příštího roku by hlavní část mohla být hotová. Do budoucna bych byla velmi ráda, kdyby další velký park vznikl v západní části Slivence mezi ulicí K Cikánce a Habeší, ale to je jedna z věcí, kterou bychom měli diskutovat v rámci Strategického plánu.

A poslední z akcí: odbor technické vybavenosti dal dohromady velmi pěkný projekt na revitalizaci skládky Velká Chuchle. Projekt je nyní podaný do Operačního programu Praha – Životní prostředí, tak uvidíme, jak uspěje. Byl bohužel podávaný v opravdu velkém chvatu, protože výzva končila počátkem ledna.

Co se týče Metropolitního plánu, tak v naší městské části zachovává důsledně nízkopodlažní zástavbu. Plusem je nepochybně velká plocha určená pro rekreaci mezi námi a starým Barrandovem a zelené plochy západně od Holyně. Plán nicméně nepočítá s žádnou další zástavbu, než kterou povoluje současný územní plán.  Jinak řečeno to, je určeno k zástavbě nyní, se prokopírovává do nového územního plánu. To, co je v současném územním plánu jako tzv. „pyžamo“, tedy pozemky určené k zástavbě po roce 2010, ale zůstává ornou plochou. Na jaře bude probíhat další kolo debat pracovníků Kanceláře Metropolitního plánu Institutu plánování a rozvoje  s městskými částmi, nicméně mám pocit, že po prvním kole celá řada našich připomínek nebyla akceptována. Myslím, že to není dobře, protože aspoň drobný rozvoj každá městská část potřebuje a propojení Slivence s Habeší je stejně jako vznik malé technozóny mezi ulic K Barrandovu a Austisem by byl docela užitečný.

Děkuji za pozornost.

Jana Plamínková