Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

24. 2. 2020

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté,

Neuvěřitelné se stalo skutkem: 13. února schválilo zastupitelstvo HMP záměrový tisk na rekonstrukci hlavních komunikací ve Slivenci ve výši 195 mil. Kč. Jakmile se vysoutěží zhotovitel, tak se rozeběhne rekonstrukce ulic Ke Smíchovu, K Lochkovu a K Homolce. Rekonstrukce je rozplánována na pět let. V první etapě se začne v ulici K Homolce budováním velké retenční nádrže, do které budou svedeny dešťové vody z ulice K Lochkovu a části ulice Ke Smíchovu. Zároveň bude probíhat i rekonstrukce ulice Ke Smíchovu od křižovatky s ulicí  K Holyni směrem na východ. A kdy by se to celé mělo rozběhnout? V optimálním případě už v létě, ale jde o nadlimitní veřejnou zakázku, kde jsou samy o sobě dlouhé lhůty pro všechny úkony, a navíc se celé výběrové řízení může různě zdržet. Nicméně buďme optimisty. Samozřejmě budete s předstihem informováni např. o objízdných trasách autobusů. Jsem každopádně ráda, že po pěti letech úsilí a příprav tato největší akce v dějinách naší MČ konečně započne.

U projektu rekonstrukce a nástavby dvou pavilonů školy odstoupil od smlouvy dosavadní projektant arch. Šmolík. Ukázalo se, že získat v Praze příslušné stavební povolení je nad síly ateliéru působícího v Plzni. Zkusíme tedy nyní dotáhnout akci ke stavebnímu povolení sami.

Bod architekti, kteří pro nás projektují Polyfunkční objekt se sálem, knihovnou a byty, odevzdali v prosinci studii. My jsme k ní dali velké množství připomínek, které nyní zapracovávají tak, aby se projekt mohl podat na sloučené územní a stavební řízení.

U projektu tramvaje se dolaďují poslední detaily smlouvy mezi dopravním podnikem a Ekospolem. Poté bude možné podat první část na stavební úřad k získání stavebního povolení.

Začalo běžet územní řízení s Kauflandem, resp. s jeho mateřskou společností  Dreamliner.

Zcela čerstvou novinkou je, že rekonstrukce můstků přes Dalejský potok v ulici K Dobré Vodě již má stavební povolení. Jakmile se vysoutěží zhotovitel, bude možné zahájit jejich rekonstrukci.

Nutně potřebujeme posílit kapacitu příkonu elektrické sítě pro školu. Dobrou zprávou je, že tato akce už získala územní rozhodnutí, takže na jaře ji bude možné  spustit. Investorem je v tomto případě PRE. A když už jsme u sítí, tak je povolena i výstavba osvětlení v ulici U Trpce, o které jsme město žádali již před mnoha lety.

Ve čtvrtek bude kolaudována naše hala v Granátové. Pak tam bude možné přemístit věci na údržbu městské části z ovčína.

Mám ale i dvě nepříjemné  zprávy. Ta první  se týká revitalizace skládky Velká Chuchle, kde jeden z majitelů pozemků pod skládkou (a bývalý místostarosta Velké Chuchle) podal žalobu na vyklizení skládky, resp. té části nad jeho pozemky. Je to samozřejmě nesmysl, skládku není kam ani kudy odvézt, ale může to zkomplikovat její revitalizaci. Druhá jobovka se týká ulice Pod Vysokou Mezí, kde už mnoho let usilujeme o zřízení věcného břemene, protože majitel části komunikace před časem soudně požadoval její odstranění. Bohužel stavební úřad v Černošicích, kterým byl Ministerstvem pro místní rozvoj určen k vyřízení tohoto případu, nám zřízení věcného břemene neschválil.

Jana Plamínková