Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

24. 4. 2017

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté,

Dovolte, abych vás seznámila s novinkami v naší městské části.

Na úvod jedna radostná zpráva: po dlouhých letech máme konečně reálnou naději, že na podzim se začne stavět protihluková stěna na křižovatce Pražského okruhu a ulice K Barrandovu. V pátek jsme totiž měli na úřadě společné jednání před vydáním stavebního povolení za přítomnosti zástupců Ministerstva dopravy, Ministerstva vnitra, ŘSD, projektantů z VPÚ Deco, hygienické stanice a dalších zainteresovaných, na kterém bylo možné dát poslední námitky či připomínky. Vzhledem k tomu, že nikdo nic nepodal, lze v nejbližší době očekávat ze strany Ministerstva dopravy vydání stavebního povolení. Zároveň začne soutěž na výběr zhotovitele. Takže pokud se nikdo nebude zbytečně odvolávat, lze na podzim reálně očekávat zahájení stavby. Požadovali jsme po ŘSD rovněž navýšení stávající protihlukové stěny, ale zde se ŘSD netváří příliš přívětivě, protože to v praxi znamená zbourání stávající stěny a její komplexní náhradu novou. Zeď totiž nelze navýšit prostým přidáním dalších polí na stávající zeď. Pracovníci ŘSD chtějí počkat na výsledky hlukových měření po vybudování výše zmíněné stěny, neboť mají obavu, že kdyby udělali něco více než jen plnili hlukové limity, mohli by být nařčeni z nehospodárného vynakládání finančních prostředků státu. Trochu slibnější je prodloužení stěny na jihu směrem k Lochkovu o cca 50 m, které se „prověřuje“.

V Holyni už je hotové rozšíření dešťové kanalizace. Tato akce stavbu sice zdržela, ale bude mít doufám velmi kladný vliv na celkovou situaci v centru Holyně v době přívalových dešťů. Vlastní rekonstrukce ulice začne během několika dní. Stále se bohužel z nejrůznějších důvodů odkládá získání územního rozhodnutí na ulice Ke Smíchovu a K Lochkovu, takže se začínám velmi obávat, že letos už tato akce ani nebude zahájena.  Mnohé stavební akce zdržela tuhá zima, takže se začínají teprve nyní pomalu rozbíhat. To se týká např. rekonstrukce ulice Na Křenkově.  Zde bohužel náš jírovec maďal už vzdal svůj dlouholetý boj s klíněnkou a uschl, proto bude muset být v nejbližší době pokácen. Počítá se zde samozřejmě s výsadbou nového stromu.

Před několika týdny se rozeběhly obě akce na hřbitově. Před hřbitovem probíhá rekonstrukce parkoviště. Po akci se tak návštěvníci už nebudou muset na hřbitov za deštivého počasí brodit bahnem, ale bude tam pěkný dlážděný povrch. V zadní části bude zpevněný trávník,  takže během těch několika málo dní v roce,  kdy je na parkovišti větší provoz (tedy o Velikonocích, Dušičkách, Vánocích apod.), bude možné zaparkovat beze škod i na trávníku a po zbytek roku tam bude zeleň. Zároveň probíhá výstavba nové části hřbitova na pozemku, který jsme pro tento účel zakoupili už před několika lety. Založení nové opěrné zdi musí být skutečně bytelné, protože nová část hřbitova leží v poměrně prudkém svahu.

Se zvědavostí jsem očekávala, jaké projekty přihlásí občané v rámci tzv. participativního rozpočtu, na který jsme letos vyčlenili 600 000 Kč.  A máme šanci k tomu získat ještě polovinu této sumy z HMP. Překvapil mě poměrně malý zájem veřejnosti o tyto projekty. Celkem bylo podáno osm projektů, ale dva musely být vyřazeny pro neúplnost, takže do dalšího kola jich postoupilo pouze šest. Nicméně věřím, že tato akce si získá do budoucna větší přízeň veřejnosti  a do budoucna se stane běžnou součástí rozpočtového plánování tak jako v jiných městských částech.

Na úřadě jsme se rozloučili s panem Jiřím Urválkem, který zamířil do soukromé sféry. Na jeho místo nastoupila paní Jana Valtrová, která dosud pracovala na Barrandově jako vedoucí mateřského centra. Pan Urválek s námi nadále spolupracuje na tvorbě webových stránek a agendy Zdravých měst.

 

Jana Plamínková