Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

24. 4. 2023

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté,

Opět bych Vás ráda seznámila s tím, co je u nás v městské části nového.

Naše největší akce, tedy rekonstrukce hlavních komunikací, se i v letošním roce termínově střetává s rekonstrukcí Barrandovského mostu, kde naše ulice K Lochkovu funguje jako „objížďka objížďky“. Nicméně letos nastává poměrně kritická fáze rekonstrukce mostu, při níž bude uzavřena nájezdová rampa na most z ulice  K Barrandovu, a auta se budou tlačit dolů do města všemi možnými alternativními směry. TSK zkrátka nechce povolit uzavření ulice K Lochkovu v době rekonstrukce mostu, tedy od poloviny května do konce srpna. Což prakticky znamená větší část stavební sezóny. Stavební firmy se nicméně stále nevzdaly naděje, že se i díky možnosti zprovoznit silnici mezi Slivencem a Lochkovem (o tom se stále jedná) nakonec podaří pokračovat v naplánované rekonstrukci, tak uvidíme. Domluva s TSK je ovšem obtížná, rekonstrukce mostu má logicky absolutní přednost.

Příliš zatím nepokročila ani rekonstrukce ulic v lokalitě U Jezírka. Nové vedení Hlavního města Prahy si vytklo jako hlavní cíl dostavět metro (to už se staví a lze na něj čerpat půjčku od Evropské investiční banky, která se ale zatím vůbec nečerpá) a městský okruh (který zatím ani nemá územní rozhodnutí a do stavby je opravdu hodně daleko). Nicméně ze sousloví metro-okruh se stala jakási mantra, která se na městě donekonečna opakuje. Obrovské množství rozjetých akcí se z rozpočtu hlavního města naopak vyřazuje kvůli údajnému nedostatku financí, což rozhodně není dobře – např. revitalizace Skládky Velká Chuchle, která by v nejbližší době měla získat stavební povolení, nebo právě rekonstrukce v lokalitě Jezírka. Samozřejmě se budu snažit všechny tyto akce vrátit zpět do hry, ale bude to poměrně obtížné.

Trochu lepší je situace se školami. V březnu jsme měli Sněm starostů, kde se starostové všech městských částí dohodli, že Praha musí školství vzít jako svoji prioritu, protože situace už se stává opravdu kritickou. Chceme proto, aby se problému věnovalo jak město, tak i ministerstvo školství. To nyní velmi výrazně finančně podpořilo Středočeský kraj, zatímco Praha nezískala ani korunu.   My jsme z rezervy pro městské části od města dostali 10 mil. Kč na dostavbu kontejnerového pavilonu a pevně doufám, že v červnu ještě nějaké peníze získáme, takže dokončení této stavby v září se jeví zcela reálně. Zítra a pozítří by měli přivézt kontejnery, čímž stavba najednou opticky výrazně poskočí.

I stavba bytového domu zdárně probíhá, stavbaři jsou dokonce v předstihu oproti harmonogramu. A stejně tak rekonstrukce můstků přes Dalejský potok. Zde se ukázala nutnost havarijní rekonstrukce třetího můstku, který se v opravdu zbědovaném stavu, ale kde není žádná možnost udělat alternativní objízdnou trasu. Problémy jsou i s extrémně úzkou komunikací mezi druhým a třetím můstkem. Odborníci nyní intenzivně dumají, co s tím.

Intenzivně jsme jednali s Kauflandem, Dopravním podnikem, PVS i TSK ohledně výstavby obchodního centra a hlavně koordinace všech akcí, které se trochu nešťastně sešly všechny najednou. Rekonstrukce vodovodu mezi vodojemy Ovčín a Štěpařská měla být přitom hotová už v dubnu loňského roku, ale vzhledem k sadě nešťastných náhod se velmi výrazně protáhla. Stavba Kauflandu se taky táhne, ale protože má Kaufland dělat některé přeložky sítí, které jsou nutné kvůli výstavbě tramvaje, je situace už docela napínavá. A potřebuje udělat protlak vody a kanalizace pod ulicí K Barrandovu – a střetává se tu s nutností udržet aspoň jeden vjezd a výjezd ze Slivence funkční. Letošek bude tedy opravdu zajímavý.

Jana Plamínková