Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

25. 2. 2019

Vážení zastupitelé, vážené zastupitelky, milí hosté,

o co méně se přes zimu staví, o to více jsme se věnovali přípravě projektů, a to nejen na letošní rok, ale i na roky příští.

Tím největším je soutěž na výstavbu Polyfunkčního domu, kde jsme koncem ledna obdrželi výsledky práce šesti oslovených architektonických ateliérů. Následně se sešla porota, která vybrala tři nejlepší projekty. Budeme o tom více diskutovat v příslušném bodě, tak to zde nechci příliš rozebírat.

Dále pokračují práce na projektové dokumentaci chodníku do Lochkova (dělá investiční odbor MHMP) a chodníku na Barrandov od zastávky Smaragdová (dělá TSK) i na dalších našich projektech, např. na cyklostezce na Lochkov do ulice K Celinám, kterou projektuje magistrátní odbor rozvoje a financování dopravy.

V letošním pražském rozpočtu, který schválila Rada HMP a který ve čtvrtek schválí zastupitelstvo HMP, je pro Slivenec alokováno na technickou vybavenost 30 mil. Kč. Stačí to, protože hlavní akce – naše komunikace – musí napřed získat stavební povolení, pak se musí vysoutěžit zhotovitel, takže se začne nejdřív na podzim a fakturovat se letos moc nebude. Akce je již (opět) podána na stavební povolení na stavební úřad Prahy 5, ale bohužel se z toho musel vyloučit velký kus chodníku mezi centrem a ulicí Na Křenkově, protože majitelé nedali souhlas a nesouhlasili ani s prodejem pozemků.

Podali jsme již žádosti o dotaci z magistrátní rezervy pro městské části – žádáme o 20 mil. Kč na akci „Dostavba ZŠ a MŠ“ – velká část z toho je určena na rekonstrukci kuchyně a jídelny, menší část na projekty dostavby dalších tříd v obou učebních pavilonech. Dále žádáme o 15 mil. Kč na dostavbu parku Granátová. Oboje ale pravděpodobně nedostaneme, na celou Prahu je pro 57 městských částí 500 mil. Kč. Na rekonstrukci jídelny už máme stavební povolení a začínáme vybírat zhotovitele.

Dobrou zprávou je, že Rada HMP schválila přidělení dotace ve výši 16 mil. Kč z Operačního programu Praha – pól růstu na stavbu naší nové mateřské školky na Habeši. Zde již máme nejen stavební povolení, ale i vysoutěženého zhotovitele, takže stavba může začít ihned, jak to dovolí počasí. Od září tam tedy mohou nastoupit děti. Jedna třída je určena pro děti i pod tři roky, tak uvidíme, jaký bude mezi rodiči zájem.

Měla jsem jednání i s místostarosty Řeporyjí, domlouvali jsme se na výstavbě cyklostezky. Nyní je nejdůležitější úkol vykoupit pozemky, kterých je bohužel docela dost, byť jde většinou o malé rozlohy. Jednali jsme i o areálu Za okruhem, kde se pokusí dokončit cestu směrem na ulici K Zadní Kopanině. A začali jsme také spolupracovat při rekultivaci lomu na jíl. Bylo by totiž škoda, kdyby se vše zavezlo; shodli jsme se, že uděláme vše pro to, aby tam vytvořené pěkné jezero zůstalo, protože po mírné rekultivaci může jít o docela pěkný biotop pro živočichy.

Oddělení ochrany ovzduší odboru ochrany prostředí HMP vytipovalo naši MČ jako vhodnou pro pilotní projekt zjišťování stavu znečištění ovzduší z lokálních topenišť. Měření zde probíhalo 14 dní a nyní se bude měsíc vyhodnocovat na Státním zdravotním ústavu. Na výsledky jsem opravdu zvědavá.

Výstavba západní části ulice Granátová už má stavební povolení. Akci zde dělá soukromý developer kvůli plánované výstavbě domů. Výstavba začne na jaře.

V letošním roce můžeme otevřít vzhledem k totálně naplněné kapacitě školy pouze dvě první třídy. Pokud se přihlásí více dětí, budeme muset použít – asi poprvé v historii – losování, kdo se dostane k nám a kdo bude muset chodit na Barrandov. Již v létě loňského roku jsem na tuto situaci upozorňovala ředitelku odboru školství MHMP a požadovala jsem, ať Lochkov, který školským obvodem spadá pod nás, přesune město jinam, ale bohužel nám nebylo vyhověno.

Děkuji za pozornost

Jana Plamínková