Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

25. 4. 2022

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté,

radovali jsme se, že odchází covid, a přišlo ještě něco daleko horšího – válka na Ukrajině. To samozřejmě zasáhlo naši republiku, do níž se ve velkém začali dostávat váleční uprchlíci, zasáhlo to celou Prahu, která se musela postarat o velkou část z nich, a zasáhlo to tak Slivenec, protože když už Praha nevěděla, kudy kam, a valily se do ní každodenně obrovské počty lidí, tak požádala městské části o poskytnutí přístřeší pro utečence v tělocvičnách škol, i o možnosti dalšího ubytování.  My jsme vyhověli a uvolnili jsme malou tělocvičnu u naší základní školy, do níž se nastěhovalo 16 uprchlíků. Nezůstali tam dlouho, protože tělocvična není místo, kde lze pobývat dlouho, je to opravdu dočasná výpomoc. Během několika dní až týdnů se podařilo přesunout Ukrajince do lepšího ubytování na ubytovně nebo v bytech, v případech dvou rodin i mimo Prahu. Kromě toho jsme uvolnili náš Volnočasový Klub Švestka, kde našly zázemí dvě maminky se čtyřmi dětmi. Velmi nám přibylo ukrajinských dětí v naší škole, protože další Ukrajinci pobývají přímo v rodinách u našich občanů a kromě toho ukrajinské maminky s dětmi našly ubytování i v Lochkově a tím pádem spadají k nám do školy. Musím říct, že naše škola je v tuto chvíli naplněná k prasknutí a pro další děti už opravdu nemá kapacitu. Další uprchlíci už ale v tuto chvíli nepřicházejí a tak je situace u nás celkem stabilizovaná. Péče o uprchlíky byla hlavně v počátcích enormně náročná a chci zde poděkovat především Lence Kudlákové, paní Szilvásiové, paní Růžičkové a panu tajemníkovi za péči, kterou jim věnovali a také všem dobrovolníkům, kteří se jim ve volném čase věnovali a věnují. Bez nich by to opravdu nešlo zvládnout. A v neposlední řadě patří mé díky i organizačnímu týmu Švestky, pro který to v současné situaci opravdu není jednoduché vzhledem k tomu, že se snaží zajistit hladké fungování co největšího množství kurzů bez možnosti užívat hlavní švestkové prostory.

Rekonstrukce hlavních komunikací se po zimní přestávce rozběhla zatím podle plánu. Na ulici K Lochkovu se pokládaly optické kabely a veřejné osvětlení. V současné době se dělá povrch komunikací mezi ulicemi K Homolce a Do Chuchle. V ulici K Homolce už skončila velmi náročná výstavba retenční nádrže. Horní část ulice už je nějakou dobu bez problémů průjezdná, nyní se dokončovala spodní část. Jedním z oříšků bylo, jak naložit s nelegálním, na černo postaveným domem, který si jeho majitel udělal v úplně jiné výškové úrovni, než byla původní stavba, takže na chodníku by zde musely být úplně zbytečné schody. Proto jsme se rozhodli, že na tuto černou stavbu nebudeme brát zřetel a chodník se zde udělá dle původních plánů, tedy bezbariérový. Na výstavbu retenční nádrže navazuje úprava Vrutice, která postupuje dle plánu. Jinak stále nevíme, jak to bude s rekonstrukcí po 14. květnu, kdy mají být zahájeny práce na Barrandovském mostě a všechny ostatní rekonstrukce v širokém dalekém okolí se budou z příkazu Magistrátu rušit. S největší pravděpodobností se budou akce u nás provádět do konce června. Jakmile budeme mít bližší informace, budeme neprodleně informovat.

Nepříjemní zpráva přišla od firmy, která měla budovat chodník mezi Slivencem a Lochkovem. Vzhledem k tomu, že se jim nepodařilo získat bankovní záruku v dostatečné výši, tak s nimi Magistrát nakonec neuzavřel smlouvu. Přitom subdodavatel této firmy zde zcela svévolně pálil v březnu pokácenou zeleň a přitom zapálil i naše léta piplané biokoridory. Musíme počkat do května, abychom zjistili, jaké škody napáchali, a pak budeme tuto otázku řešit – zjevně i s právníkem. Co bude s akcí „chodník“ dál, budu zjišťovat, tato informace je docela nová.

Naproti tomu se velmi reálně přiblížila výstavba můstku v Dalejském údolí, která by mohla začít ještě do léta.

TSK zhotovila během velmi krátké doby svou část chodníku od podchodu Smaragdová směrem k aquaparku, o který jsem dlouhé roky usilovala. Někteří občané se podivují, že chodník nikam nevede, ale to je proto, že navazující část má dělat developer „Wassermannova Development“ v rámci svého projektu. Tento projekt ale nabral bohužel poměrně značné zpoždění, takže teprve nyní žádají o územní rozhodnutí. Ujišťuji Vás ale, že jakmile začnou stavět, tak i náš chodník dokončí.

V dubnu jsme se také konečně dočkali otevření dvou nových zastávek tramvaje. Ta první, na barrandovském sídlišti, se nakonec nejmenuje Kaskády, ale náměstí Olgy Scheinpflugové, té druhé zůstal (naštěstí) název Holyně. Dosavadní konečná autobusu 230 se ale tím pádem přejmenovala na Stará Holyně, čemuž jsme se docela vehementně bránili (navrhovali jsme Holyně U Kapličky nebo Holyně centrum), ale bohužel neubránili. Odbor dopravy magistrátu to prostě navrhl takto. Zastávku se okamžitě naučilo využívat poměrně značné množství Holyňáků. . Chodník směrem ke Slivenci zatím není hotový, ale šéf Finepu Ing. Kocián mi na otevření tramvaje opakovaně slíbil, že od podchodu Smaragdová udělají k zastávce Holyně chodník tak, jak to bylo domluveno. Nemohli ho dělat, dokud tam probíhala stavba tramvajové trati. Tak doufejme, že se brzy dočkáme.  Jde o území jiné městské části (Prahy 5) a náš manévrovací prostor je tam přece jen poněkud omezený. Půjde o provizorní chodník do doby, než se začne na Barrandově realizovat okružní park, v němž už definitivní podoba chodníku bude zakomponována.

U provizorního pavilonu školy bychom měli již brzy mít vybraného zhotovitele, který musí v rychlé době zařídit i potřebné stavební povolení. Vzhledem k dočasnosti stavby by to nemělo být tak obtížné. Pavilon by pak mohl stát zhruba do prosince.

Tento týden už bude definitivně zkompletováno výběrové řízení na bytový dům, které tak budeme moci vyhlásit na profilu zadavatele.

O STK, o níž jsem se zmiňovala minule, zatím nemáme žádné nové informace. Majitel pozemku se neozývá a nereaguje.

Bohužel se ale zase ozvali ze Správy železnic s další variantou záboru pozemků pro výstavbu tunelu do Berouna. Zábory by nyní měly být výrazně dále od Slivence (od Austisu směrem k okruhu), ale připadá mi naprosto nepřijatelné, aby auta s výrubem a s betonem pro výstavbu jezdila na křižovatku ulic K Austisu – K Barrandovu a otravovala tak lidi ve Slivenci i v Holyni. Napsala jsem na MŽP i na Správu železnic dopis s velmi ostrým nesouhlasným stanoviskem a byla bych ráda, kdyby tento postup schválilo i zastupitelstvo.

Máme nový traktor na údržbu, možná už jste ho viděli v akci. A máme i nový sekací traktůrek na trávu v parku Granátová.