Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

26. 2. 2014

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí občané,

Dovolte, abych Vám opět přivítala na veřejném zasedání a podělila se s Vámi o aktuální porci novinek.

Mírná zima umožnila pokračovat s výstavbou kanalizace. V současné době je už téměř hotová v celé ulici Na Přídole i v jejím pokračování na jihovýchodním okraji zástavby. V březnu by se mělo začít stavět v ulicích Na Křemínku (jižní část), Na Botě a na soukromé poslední části ulice V Lipkách. V dubnu budou následovat dva úseky ulice V Lipkách, v květnu severní část ulice Na Křemínku a Ve Smrčině a v červnu se dodělá ulice V Lipkách a nový úsek se napojí na stávající řad v ulici K Lochkovu. Ulice v Doubcích se bude řešit v mezičase. Na Habeši se bude v březnu či dubnu vystrojovat čerpací stanice na konci ulic Frančíkova a K Cikánce a pak už se tam bude moci zkolaudovat a lidé se budou moci připojit. Každopádně do července by měla být veškerá výstavba hotová, aspoň podle časového harmonogramu, který jsme dostali od Subterry. Časový harmonogram se ale ještě může měnit.

Co se týče ulice K Holyni, tak stále čekáme, kdy Magistrát vypíše výběrové řízení. Zatím se tak bohužel nestalo, ale ředitel odboru městského investora mě opět ujistil, že by se tak mělo stát v nejbližší době.

V lednu jsme konečně dostali nový stroj na čištění komunikací. Vypadá pěkně a už se velmi těšíme, jak s ním očistíme letitou špínu z našich ulic. Zatím jsme ho moc používat nemohli, protože vzhledem k tomu, že v noci stále ještě mrzne, nemůžeme naplnit nádrž vodou, protože by mohla zamrznout v tryskách a poničit je. A bez vody se při čištění hrozně práší. Jedinou možností tedy je zkoušet to po dešti, nicméně letošní zima je extrémně suchá a srážek mnoho nebylo. Nicméně jaro se blíží a sním i plné využití stroje.

Jak víte, na podzim jsme podali dva projekty do Operačního projektu Životní prostředí. U projektu na rekonstrukci bývalé školky máme ale bohužel velké problémy s pozemkem Státního pozemkového úřadu. Od října od nich požadujeme souhlas se stavbou na jejich pozemku, jenže vyjádření, které jsme dostali, nestačí stavebnímu úřadu, a to, co požaduje stavební úřad (tedy smlouvu o právu provést stavbu), nám nejsou ochotni na pozemkovém úřadě dát, protože kvůli novému občanskému zákoníku přestali dočasně dvoustranné smlouvy uzavírat. Takže to obnáší pro mě nekonečné běhání, volání, přesvědčování, doprošování, protože nám zkrátka běží čas a nemůžeme čekat, až se někde naučí nový občanský zákon. … V současné době připravujeme tři projekty do Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. První projekt se týká parku v centru obce, kde by měly vzniknout nové cestičky, prvky pro děti a zeleň. Chceme také upravit přilehlé parkoviště, které nám slouží jako prostor pro společenské akce – zatím jde o prostředí s rozpraskaným asfaltem a podivnými zbytky starých zídek zcela nedůstojné. Vzrostlý strom a záhon zeleně by měly přibýt na místo staré hasičárny, která je dnes ve velmi špatném technickém stavu a její rekonstrukce se už opravdu nevyplatí.

Ve druhém projektu chceme dát opravit nádvoří ve škole. Asi mi dáte všichni za pravdu, že je po všech stavbách, které tam v poslední době proběhly, už opravdu hnusné a důkladnou rekonstrukci si zaslouží.

Třetí plánovaný projekt se týká výstavby hřiště u mateřské školy, které opravdu urgentně potřebujeme, ale kde bohužel opět narážíme na nevyřešené majetkové vztahy. Část pozemku totiž patří opět Pozemkovému fondu. Podařilo se mi sice loni vyjednat, že nám Pozemkový úřad tento pozemek bezplatně převede, ale zatím se tak nestalo – prý opět kvůli rozhodnutí neuzavírat zatím smlouvy. Napsala jsem dopis řediteli úřadu s žádostí o urychlení, ale ředitel byl, jak asi víte, v pondělí odvolán… Navíc ve škole jsou i další pozemky v majetku soukromých osob, začala jsem proto na podzim velmi intenzivně vyjednávat s politickou reprezentací hlavního města o jejich odkupu městem či o přidělení dotace pro naši městskou část, abychom je mohli odkoupit my. Nakonec mou žádost projednal pan náměstek Vávra, který má na starosti pražské finance, s paní radní Vorlíčkovou, která se stará o majetek, s Ing. Javornickou, správkyní pražského rozpočtu, a s ředitelem odboru správy majetku Ing. Svobodou. Rozhodli, že pozemek u bývalé školky i oba pozemky na místě hřiště pro mateřskou školu odkoupí město. To je pro nás samozřejmě výborná zpráva, teď jen doufejme, že se vše podaří vyřídit včas, protože už jde o čas. A také že všichni majitelé budou s odkupem souhlasit.

Zahájila jsem též jednání s panem náměstkem Nouzou o slivenecko-chuchelské skládce. Jak víte, na skládce proběhl před několika ledy „předsanační doprůzkum“, který jednak stanovil, co se ze skládky vylouhovává do okolí, jednak navrhl způsob sanace skládky a jednak zjistil, že se skládka posouvá, a to nezanedbatelnou rychlostí 2 cm za rok. Bohužel se z časových důvodů nepodařilo vlastní sanaci, která rozhodně nebude levná (má stát 100 – 150 mil. Kč), zahrnout do OPŽP. Dohodli jsme se proto s panem náměstkem Nouzou a ředitelkou odboru životního prostředí Magistrátu Ing. Miláčkovou, že město zahájí přípravy k podání žádosti do některého z nových operačních programů. Je totiž důležité mít připravený projekt a vypořádané pozemky, protože během pár měsíců po vyhlášení výzvy se to vše nedá stihnout.

Naše nová školka je již zcela plná. Od nového školního roku se ale zvýší její kapacita na 112 dětí, tak věřím, že velkou část dětí z naší městské části se podaří umístit. Stejně jako v jiných obcích se „baby boom“ už přesouvá do školy – do první třídy se nám přihlásilo 65 dětí, což je za posledních mnoho let opravdový rekord. Podle posledních zkušeností ale část dětí bude mít odklady a část v září prostě nenastoupí, protože rodiče si mohou přihlásit děti do více škol, tak předpokládám, že budeme mít dvě přiměřeně naplněné třídy po 22-25 dětech.

Jana Plamínková