Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

27. 4. 2015

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté,

úvodem mi dovolte sdělit největší novinku: naše městská část získala v rámci rozdělování peněz pro městské části 15 mil. Kč na výstavbu tělocvičny. Musíme tedy nyní co nejrychleji vybrat firmu, která provede archeologický průzkum, vybrat zhotovitele …a můžeme začít stavět. Vzhledem k průzkumu a nutnosti dělat prováděcí projektovou dokumentaci počítáme se zahájením stavby na podzim. Jsem opravdu ráda, že po dlouhých, dlouhých letech čekání bude mít kloudnou tělocvičnu jak základní škola, tak i naši fotbalisté a také široká veřejnost.

Asi se divíte, proč je nyní centrum tak rozkopané. Je to tím, že zde nyní probíhají čtyři stavební akce najednou. Tou první je rekonstrukce centra – 4. etapa akce, na které pracujeme již několik let. Druhou jsou výkopy, které mají napojit budoucí dům pro seniory na stávající infrastrukturu, tedy na vodovod, kanalizaci, elektřinu a veřejné osvětlení. Připojovací místa jsou v parku a chceme mít vše hotové před tím, než se park zrekonstruuje. Třetí akcí je rekonstrukce bývalé Zelené kavárny (dnešní Selanky a Klubu Švestka) – probíhá zde zateplení a výměna oken. Čtvrtou akcí je vodovodní přípojka pro kostel a jeho odvodnění. Věřte, že skloubit tyto akce není vůbec jednoduché. Vzhledem k tomu, že nyní se zatepluje Selanka v části u parkoviště, nemůže probíhat rekonstrukce parkoviště, proto se pracuje v parku. Počátkem června se tu budou konat Slivenecké letnice. Vynasnažíme se, aby dopady stavebních akcí byly co nejmenší, ale úplně minimalizovat asi nepůjdou. Po Letnicích začne rekonstrukce parkoviště, takže zářijový Slivenecký burčák by již mohl probíhat v úplně jiném, upraveném prostředí.

Postupně se začínají také opravovat ulice poničené výstavbou kanalizace v jv. části Slivence. K dnešnímu dni je hotová ulice Ve Smrčině a kus ulice V Lipkách, v dalších dnech budou opravy pokračovat. Nové asfaltové komunikace vypadají opravdu pěkně. V nejbližší době začnou také Lesy HMP opravovat cestu směřující od ulice Na Botě ke kraji lesa.

Plně dokončené je už hřiště u nové školky, jediné, co zbývá, je tráva, která ještě nestačila vyrůst. Jděte se na hřiště podívat, je opravdu moc hezké, úplně jiné, než bývají standardní hřiště dnešní doby. Doufám, že se tam děti vydatně „vyblbnou“, vyřádí – a že také jaksi mimochodem získají kladný vztah k přírodě. Myslím, že to hřiště se nám opravdu povedlo.
Číslo 315 je zkolaudované a nyní je již pouze na lékařích, kteří mají podepsanou nájemní smlouvu, kdy se jim podaří vyřídit povolení na ordinaci a lékárnu. Z naší strany je již vše hotové. V brzké době budou zkolaudované i prostory v patře, takže od září tam již budou moci probíhat kursy, jógy, pilates i četná další cvičení, ale třeba i divadelní vystoupení. O tom, jak se prostory změnily, se ostatně budou moci občané seznámit na chystaném dni otevřených dveří. Zbývají ještě venkovní úpravy – na části bývalé zahrady budou parkovací plochy pro lékaře a lékárnu, zbytek bude upraven do parkové podoby.

Měli jsme již možnost seznámit se s prvními drafty nového Metropolitního plánu pro naši městskou část. Je to na první pohled dosti tragické, z toho, co jsme požadovali, se tam nedostalo prakticky vůbec nic. Původní, Hudečkem zrušený koncept byl pro nás opravdu lepší a výhodnější, ale doufáme, že není všem dnům konec a že se nám ještě podaří přitesat plán do přijatelné podoby – ostatně i koncept byl původně mnohem horší než kompromisní podoba, kterou se nám nakonec podařilo dohodnout. Škoda jen, že si to vše vyžaduje tolik úsilí a času.

V sobotu jsme v zasedací síni měli opět po roce Vítání občánků. Bylo to pěkné jako vždy, jen máme pocit, že nám ty prostory už poněkud nestačí. Opravdu nás těší, že máme v naší městské části tolik dětí, protože kde jsou děti, tam je budoucnost.

Jana Plamínková,
Vaše starostka