Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

27. 4. 2016

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí spoluobčané,

jak už jste si jistě všimli, s jarem začala také stavební sezóna. Pro nás to znamená především tříměsíční uzavírku „holyňské“ křižovatky a nutnost používat pouze tu „řeporyjskou“, kde je ovšem krátký interval na odbočení vlevo a tudíž se nyní do Slivence poněkud hůře dostává. Už jsme se snažili vymoci nápravu, ale není to tak jednoduché, jak by se na první pohled zdálo.

Každopádně na zbylém kusu komunikace K Holyni se nyní pilně pracuje, tak se snad do konce června vyloupne ve stejně pěkném provedení jako zbytek ulice, byť se tam nyní objevují problémy s vedením plynu a existencí jedné „čichačky“ v trase chodníku, který je součástí stavby (na vysvětlenou: čichačka slouží ke zjišťování, zda z potrubí neuniká plyn). Zároveň už probíhá projektová příprava na rekonstrukci dalších hlavních ulic, tedy Ke Smíchovu, K Lochkovu a K Homolce, kde  bude umístěna retenční nádrž dešťové kanalizace. Vrcholí též výběrové řízení na ulici U Náhonu. To už běží  neuvěřitelně dlouho a pevně doufám, že se ho v brzké době podaří dokončit, aby bylo možné zahájit tolik očekávanou rekonstrukci.

Zároveň se snažíme doplnit chybějící chodníky. V projektové přípravě je již chodník na východním konci ulice Ke Smíchovu mezi koncem Řepkového pole a pěší cestou podél ulice K Barrandovu. TSK přislíbila, že  začne s projektováním chodníku a zároveň cyklostezky do Lochkova. Dále usilujeme o chodník na západním konci ulice Ke Smíchovu směrem ke křižovatce a o chodník od zastávky Smaragdová na Barrandov. Zde je již dokončena příprava rampy k zastávce, takže osoby se sníženou pohyblivostí i maminky s kočárky budou mít usnadněnu cestu od autobusu domů. Během léta by měla být kompletně rekonstruována křižovatka na Řeporyje, která se zbaví své „provizornosti“.

Rozeběhla se i výstavba nové tělocvičny, kde se v současné době hutní pěnosklo do základů stavby. V květnu už by se měla začít dělat základová deska.

Rada HMP schválila výstavbu osvětlení v ulici K Cikánce, tak bychom už od léta mohli mít pro obyvatele Habeše příjemnější a hlavně bezpečnější spojení se zbytkem Slivence. Mimochodem, vzhledem k tomu, že se beseda o Strategickém plánu Slivence v podstatně zvrhla v diskusi o problémech jižní části Slivence, tak jsme se rozhodli, že uděláme speciální besedu o Habeši v květnu. Někteří Habešané mají bůhvíproč pocit, že se na ně zapomíná a že se tam nic nedělá, ačkoli se právě do této části Slivence investovaly v posledních letech obrovské finance na výstavbu kanalizace. Z besedy nicméně vyplynul i další závažný závěr: obyvatelé Habeše by byli rádi, kdyby se mohla jejich enkláva stavebně propojit se zbytkem Slivence. Bohužel návrh nového Metropolitního plánu s tím zatím nepočítá, neboť se v něm zrušily veškeré rozvojové plochy určené k zástavbě po roce 2010 (tzv. „pyžamo“). Pro nás to znamená, že by měla západně od ulice K Váze být už jen ta zástavba, která je zahrnuta v současném územním plánu, a vůbec nic navíc. Vznik nového parku v prostorách ochranných pásem vedení  vysokotlaku plynu a vedení vysokého napětí nový plán umožní, neboť bude možné  bez problémů zvyšovat ekologickou stabilitu krajiny. To je nepochybně pozitivní, nicméně bude záležet na majitelích pozemků, zda vznik parku umožní. Každopádně vzhledem k žádosti obyvatel Habeše budeme usilovat na spojení Habeše se zbytkem Slivence, ale nevíme, zda nám to bude umožněno.

Vzhledem k tomu, že Praha 5 v současné době zadává novou studii na řešení lokality Barrandov západ, snažíme se do ní zapojit se svými požadavky. Jde nám především o to, aby se domy směrem od Kaskád k Holyni snižovaly, a nikoli zvyšovaly, dále o to, aby zvýšená doprava na Barrandově nezasáhla Holyni, a konečně o pěší propojení Barrandova a Slivence. Vedoucí odboru územního rozvoje ÚMČ Praha 5 Ing. Tuvora nás ujistil, že se s těmito požadavky počítá.

Jana Plamínková