Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

28. 2. 2018

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté,

Máme letos extrémně tuhou zimu, jakou už dlouho nepamatujeme. Je sucho, takže jsme zatím moc neutratili za zimní údržbu, s obavami ale čekáme na škody způsobené holomrazy.

Po prezidentských volbách jsem měla s dětmi z druhého stupně naší školy besedu o volbách a o demokracii vůbec. Bylo to moc užitečné, děti jsou šikovné a zvídavé. A já jsem si uvědomila, jak důležité je s nimi o různých věcech mluvit. Možná by to bylo dobré i s jinými  skupinami obyvatel, pak by snad tolik nepodléhali různým nesmyslům a fámám.

Co se týče výstavby tramvaje, tak Dopravní podnik už vykoupil pozemky od Finepu. Zatím se ale nepodařilo vykoupit pozemky od Ekospolu ani od pana Žáka, jehož pozemek v blízkosti stávající smyčky se bude pravděpodobně vyvlastňovat. MMR určilo jako vyvlastňovací úřad Černošice. Každopádně vyvlastňování je akce na roky. Vykoupeny nejsou zatím ani pozemky v Holyni a kolem budoucí smyčky u krůťárny, kde převodu od Státního pozemkového úřadu brání soudní spory. Proto se nyní začíná mluvit o zprovoznění ve dvou fázích – v té první by se udělaly zastávky Kaskády a Holyně, a teprve až ve druhé fázi by se tramvaj protáhla do konečné zastávky Slivenec ke krůťárně. Je to velká škoda, peníze na akci jsou připraveny jak ze strany magistrátu, tak by se daly získat i z evropských fondů, ale stejně jako většina jiných akcí v Praze vše bohužel  drhne na nepřiměřených požadavcích majitelů pozemků.

Dojednala jsem s odborem ochrany prostředí revitalizaci dešťové usazovací nádrže na začátku ulice U Náhonu v Holyni. Měla by se dělat během léta, až bude vyschlá. Nepůjde o žádnou radikální úpravu, ale určitě to bude  lepší než teď.

Rada HMP schválila výkup pozemku v ulici Za Křížkem. Schválila to těsnou většinou šesti hlasů, protože pro výkup nehlasovali radní za hnutí ANO. Uvidíme, jak to projde na zastupitelstvu, každopádně považuji takové schválnosti za zbytečné.

Malá mateřská škola na Habeši by měla být realizovatelná poměrně jednoduše na ohlášení. Žádost o dotaci musíme ale bohužel  podat přes fond OPPPR  – bohužel proto, že je to mnohem složitější a zdlouhavější než přímá dotace z Magistrátu, navíc s nejistým výsledkem. Ale Magistrát razí názor, že co je financovatelné z EU fondů, tak by se přes ně mělo dělat, a toto financovatelné z fondů nepochybně je. Počítali jsme, že při optimálním průběhu by se školka mohla vystavět už v létě, ale přes fondy to takto rychlé nepochybně nebude. Budeme rádi, postavíme-li na podzim.

Ke konci se chýlí rekonstrukce úřadu. Na půdě, kde se donedávna proháněly jen kuny, vznikla rozkošná místnost pro Klub seniorů i pro další akce městské části. Před sebou máme ale ještě různé dodělávky úpravu dvora.

Z dotací pro městské části jsme si požádali o dotaci na rozšíření školní jídelny. Ta je již na hranici své kapacity a rozšíření zcela nezbytně potřebuje. Dále pracujeme na projektu dostavby několika dalších tříd ve škole, protože i kapacita školy už je vyčerpaná. To je ale akce plánovaná až na příští rok.

V areálu sportoviště se čile i přes zimu pracuje, dělají tam novou cestu, je stržený plot kolem antukových kurtů a pracují i na přístupu do tělocvičny. Na jaře už tedy bude možné do tělocvičny chodit normální cestou, tak jak ji architekt naplánoval.

Odbor rozvoje a financování dopravy HMP mírně pokročil s rampou k zastávce Smaragdová, tak doufám, že se jí letos už konečně dočkáme.  Projektují i chodník od podchodu k pumpě, který ale naráží na nedořešené majetkové vztahy – okolní pozemky stále patří SPÚ, jde tedy o právním sporem zatíženou nedořešenou restituci křižovníků. Do doby vyřešení se tedy ani nic konat nebude. Co se týče chodníku mezi Slivence a Lochkovem, tak jsem zažila docela šok, protože se ukázalo, že s tím RFD za více než rok vůbec nic neudělal, pouze majetkoprávní elaborát, dokazující, že podél ulice K Lochkovu chodník/cyklostezku udělat nejde (což rozhodně není pravda) a že se dávají přednost propojce mezi ulicí Ke Štěpcům  a lochkovskou ulicí K Celinám.  Nic proti, ale námi poptávaný chodník to prostě není. Zkusím tedy, zda by se chodníku nakonec neujal odbor technické vybavenosti HMP.

Jednala jsem s křižovníky o pozemku na cyklostezku podél ulice K Austisu a souhlas se stavbou můstku na jejich pozemku v ulici K Dobré Vodě. Vzhledem k tomu, že nechtějí pozemky prodávat, ale požadují výměnou jiné pozemky, na kterých by mohli hospodařit, se snažíme nyní najít vhodné pozemky na výměnu.

Jana Plamínková