Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

29. 4. 2019

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí občané,

během uplynulých dvou měsíců se stala celá řada událostí, o kterých vás zde chci nyní informovat. Tou nejlepší je asi to, že již bylo zahájeno stavební řízení na stavbu našich hlavních komunikací. Doufejme, že se během pár týdnů již dočkáme stavebního povolení, že magistrát rychle udělá dokumentaci pro provedení stavby, vybere zhotovitele a v optimálním případě na podzim by mohla začít rekonstrukce, na kterou již tolik let čekáme. Výrazně pokročilo také projektování rekonstrukce ulic v jihozápadní části Slivence, tedy v ulicích K Váze, K Cikánce, K Rozvodně, Za Křížkem, Na Kraji, Na Bělici, U Svahu a Za Fořtem, a také v jižní části ulice K Lochkovu. Je zde vyprojektovaná dešťová kanalizace, chodníky (kde to jde), či zvýšení některých křižovatek. Vše s ohledem na maximální zklidnění bočních ulic. Východně od ulice K Lochkovu bude umístěna velká otevřená, přírodně vypadající retenční nádrž, ze které se bude řízeně odpouštět dešťová voda do bočního údolíčka Vrutice. Jsem ráda, že projekt zachycuje moderní trendy, které se snaží ulice zklidnit a zároveň se snaží využít více dešťovou vodu. A jsem rovněž velmi ráda, že se (doufám) podaří dosáhnout dohody s majiteli pozemků v ulici K Váze, takže bude možné tuto extrémně úzkou komunikaci rozšířit a udělat z ní normální ulici s chodníkem, parkováním, stromy a dešťovou kanalizací. K rekonstrukci jsme měli komunitní plánování s občany.

Slibně vypadá situace i u stavby chodníku na Barrandov od podchodu Smaragdová. Po mnoha letech mých urgencí, žádostí a proseb dala TSK udělat projekt chodníku od autobusové zastávky Smaragdová pod pumpou OMV do ulice Wassermannova na Barrandově, a získali pro něj všechna stanoviska dotčených orgánů státní správy i dalších orgánů a organizací – výjimkou křižovníků. Ukazuje se ale, že se zároveň daly do pohybu i zdejší developerské projekty (YIT, Wassermannova Development a Finep). Začali jsme s nimi tedy projekt chodníku intenzivně koordinovat a zdá se, že je zatím vše na dobré cestě.

Zatím stojí projekt plánované cyklostezky na Řeporyje, protože jsme nezískali souhlas křižovníků s výkupem jejich pozemků. Mobilní protihluková zeď na Pražském okruhu u Habeše již získala územní rozhodnutí, takže její realizace se opět o něco přiblížila. Bohužel se ale hluk na nás stále valí přes nízké protihlukové stěny podél okruhu, takže nemám pocit, že by se hluk z okruhu nějak výrazně snížil.

Stavba parku Granátová úspěšně pokračuje, termín do konce června se nepochybně podaří dodržet. Nově se tam již začala rýsovat naše hala technických služeb, která by měla být během několika týdnů dokončena. V Holyni jsme otevřeli nové dětské hřiště, které je velmi pěkné. Od svého otevření je v obležení malých návštěvníků.

Kdo jste byl v posledních dnech v ulici Frančíkova, tak jste si nepochybně všiml přízemí naší nové školky, kterou tam stavbaři instalovali ve čtvrtek. Patro přivezou 3. 5. S vedením školy jsme se dohodli, že v této školce budou umístěny nejmenší děti – jedna ze tříd bude dokonce určena pro děti od dvou let, tak uvidíme, jaký bude o tuto službu zájem.

Ve škole již máme vysoutěženého zhotovitele rekonstrukce kuchyně a jídelny (schvalovali jsme na mimořádném zasedání). 3. května uplyne termín pro možná odvolání, takže hned poté uzavřeme smlouvu a stavba může začít v posledním týdnu června, jak bylo s vedením školy plánováno. Máme již také stavební povolení na rekonstrukci tří kabinetů na další třídu. Bohužel se nám do výběrového řízení na zhotovitele nikdo nepřihlásil, tak ho budeme muset opakovat. Pokud víte o nějaké spolehlivé a slušné firmě, budeme rádi, když nám dáte vědět.

Pokročila také rekonstrukce přízemí budovy našeho úřadu, kde chceme udělat další úřední místnost. Vzhledem k přetrvávající vlhkosti jsme si najali odbornou firmu, která nám jako nejjednodušší způsob sanace vyhodnotila elektroosmózu. Po rekonstrukci bude v přízemí sídlit paní Růžičková s podatelnou a s agendami evidence obyvatel, hrobů, přestupků atd. (tedy se vším, co dělá dosud), a paní Valtrová s dopravní agendou, agendou životního prostředí, s evidencí psů a se vším dalším, co dělá dosud.

V dubnu k nám nastoupila nová posila, paní Hůrková, na pozici účetní. Stále hledáme tajemníka, pokud byste o někom věděli, budu ráda.

Jana Plamínková