Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

29. 6. 2022

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,  milí hosté,

léto je před námi, tak mi dovolte, abych jen krátce shrnula novinky poslední doby. Dvě nejdůležitější se týkají školy a bytového domu. U nového šestitřídního školního pavilonu už máme podepsanou smlouvu s vítězem výběrového řízení.  Vzhledem k tomu, že zakázku bude provádět firma Cubespace, která pro nás dělala i mateřskou školu na Habeši a máme s ní dobré zkušenosti, tak pevně doufám, že se plánovaný prosincový termín otevření nového pavilonu podaří dodržet. V současné době se jednotlivé části pavilonu vyrábějí. V létě firma zahájí rozšiřování přístupové cesty k pavilonu z ulice U Sportoviště.

Máme ukončenou rovněž soutěž na bytový dům. Z šesti nabídek vybrala komise firmu, která vyšla v hodnocení jako nejvhodnější. O tom budeme více mluvit v příslušném bodě rozpravy. Cena je bohužel o dost vyšší než byla ta předpokládaná, ale to se v dnešní době dalo očekávat. Nicméně věřím, že výběr odsouhlasíte a že budeme moci během léta začít stavět. Poprvé ve své poválečné historii tak Slivenec získá vlastní obecní bydlení (bytovka, kde máme také byty, původně patřila Státnímu statku a získali jsme ji od Magistrátu až před pár lety).

Co se týče dokončení výstavby tramvaje do smyčky Slivenec, tak Dopravní podnik začne v červenci vybírat zhotovitele a na podzim by chtěli zahájit výkopové práce, kterých bude poměrně hodně. Na jaře pak položí koleje. Dopravní podnik na celou akci dost spěchá, protože potřebují oboustranné tramvaje stáhnout na novou trať do Libuše, kde bude dočasně taky úvrať. Parkoviště P+R uvnitř tramvajové smyčky bude stavět Technická správa komunikací. Oba  projekty jsou zkoordinované, tak doufejme, že na sebe plynule navážou.  Parkoviště je ale  závislé na Kauflandu, který má ke smyčce vybudovat přístupovou cestu. Podle posledních informací přehodnotil sice Kaufland vzhledem k turbulentním cenám a nedostatku některých druhů materiálu své plány a obchod chce stavět až příští rok, nicméně stále platí, že ještě letos začnou cestami, tj. kruhovým objezdem v ul. U Náhonu a přístupovou cestou ke smyčce.

Křižovatka ulic K Lochkovu a Ke Smíchovu se letos zavírat nakonec nebude, protože to kvůli opravě Barrandovského mostu nepovolila TSK. Místo toho se nyní začne budovat dešťová kanalizace v ulici  K Lochkovu, a to až po zmíněnou křižovatku, a také některá parkoviště podél této ulice. A bude se zvedat křižovatka K Lochkovu – K Cikánce, což byl požadavek našich obyvatel.

U skládky Velká Chuchle se podařilo na květnovém soudním jednání „vybrat zatáčku“. Soudkyně dostala dva posudky, které jasně prokazují, že odvážet část odpadu je z environmentálního, hygienického, dopravního i dalších ohledů zcela nemožné, a navíc že majiteli pozemků nevznikla žádná újma, protože své pozemky může využívat ke stejným účelům jako předtím. Nevydala proto rozsudek, kterým by Praze nařídila skládku odvézt. Souhlasili jsme (obě strany) se stanovením mediátora a pokusu o mediaci. Další jednání je stanoveno na září. Zároveň je už vyřešena systémová podjatost stavebního úřadu, kterou pan Klán namítal. Ministerstva ji zamítla, tak doufejme, že na revitalizaci již brzy získá hlavní město územní rozhodnutí a stavební povolení.

Ve výběrovém řízení na můstky v ulici K Dobré Vodě v Dalejském údolí předložila nabídku jen jediná firma, a navíc s cenou výrazně vyšší než byl rozpočet projektanta. Bude to tedy muset jít nyní na schvalování do Rady HMP, což ovšem znamená další zdržení. Je to nepříjemné, protože my nemůžeme začít s rekonstrukcí ulice dřív, než bude tato akce hotová, protože zde musíme navázat na novou výškovou úroveň.

O dalších stavebních akcích se zmíním už jen velmi stručně: asi jste si již všimli, že se konečně začal stavět chodník do Lochkova, o který usilujeme již mnoho let. Poslouží k bezpečnému spojení do Lochkova i do Habeše. Zrenovovali jsme sklepy v bytovce, které to už opravdu potřebovaly. Prokoukly až neuvěřitelně.  Je hotová pěší spojka mezi ulicemi Diamantová a U Trpce, i s rampou, kterou požadovali někteří obyvatelé. Finep vybudoval aspoň provizorní chodník k nové zastávce tramvaje od podchodu Smaragdová.

Do konce června musíme schválit připomínky k novému územnímu plánu. Pracovala jsem na nich docela dlouho, konzultovala s odborníky, a myslím, že připomínky jsou nakonec poměrně důkladné.

Jak možná víte, po aféře s Petrem Hlubučkem jsem byla zvolena náměstkyní primátora Hlavního města Prahy. Vzhledem k tomu, že jsem byla v minulém volebním období radní pro životní prostředí, technickou vybavenost a infrastrukturu, tak jsem byla v danou chvíli  jediný člověk, kdo mohl tyto gesce rychle a bezbolestně převzít. Je to naštěstí ovšem pouze dočasné, na tři měsíce do voleb.

Po třech letech se u nás zase konaly Slivenecké letnice. Byly velmi vydařené a myslím, že si je návštěvníci po tak dlouhé pauze opravdu velmi užili. Moc děkuji za přípravu paní místostarostce Lence Kudlákové, která se svým minitýmem ze sliveneckého úřadu vše opět vymyslela, zprodukovala, zařídila, vyjednala…..S Lenkou si navíc trochu neskromně myslíme, že na Support Lesbiens a Tonyu Graves jsme zaznamenaly historicky největší počet návštěvníků. Objektivní data nemáme, ale lidí bylo fakt hodně.

Jana Plamínková, Vaše starostka