Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

4. 11. 2019

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté,

vítám vás na druhém řádném podzimním zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec. Od minula se toho poměrně dost událo, tak to zde stručně zrekapituluji.

Co se týče rekonstrukce hlavních ulic, tak je už vybraná firma na zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele. Má na zpracování tři měsíce, poté se bude vybírat zhotovitel, což u takto velké zakázky může být dost dlouhý proces (záleží na tom, kdo se bude odvolávat). Vše tedy postupuje, jak má, ale bohužel mnohem pomaleji, než bychom si jistě všichni přáli. Rekonstrukce vodovodů na Habeši se už blíží do finále, takže na zimu už by mělo být vše bez problémů sjízdné. Opět se po delší době rozeběhly práce na skládce Velká Chuchle. Problém byl, že původně navržené kotvy ve stejné délce jako byly ty původní se ukázaly jako naprosto nedostatečné, protože by nedokázaly zafixovat skládku až do skalního podloží. Musely se tedy spočítat nové kotvy, které budou jednak delší, jednak s větším průměrem. Tím se ale vše dostalo z režimu obnovy do režimu stavebního povolení a došlo k velkému zdržení. Zároveň stále běží výkupy pozemků – s jedním z majitelů ale není řeč, což opět vše komplikuje. Co se týče skládka Svoboda, tak už je podepsána smlouva s konkursní správkyní a vše je vloženo na katastr, kde sice nastaly ještě nějaké nesrovnalosti, ale doufejme, že už jen technického rázu. Dle informací z Ředitelství silnic a dálnic se příští rok  bude opravovat nájezd z okruhu na ulici K Barrandovu, a to celkem 33 týdnů. Rekonstrukce je nutná, mluví se o ní už víc než 15 let.

Od příštího roku se bude platit zvýšená daň z nemovitostí, kterou v září schválilo zastupitelstvo HMP.  Získáme tak ročně 3 mil. Kč navíc, které použijeme jak na stavební akce v naší městské části, tak i na zlepšení údržby komunikací a zeleně.  Čekají nás velké investice především do rozšíření kapacity školy a chtěli bychom pohnout i s rekonstrukcemi našich komunikací. Bohužel rozvodna ČEPS, což je největší rozvodna v Praze,  nám jako energetické zařízení neplatí na dani ani korunu. Velká škoda.

Stejně jako magistrát se i my v poslední době zabýváme problematikou bytů. Jak víte, chceme postavit 20 bytů v rámci projektu Multifunkčního centra, navíc máme 6 bytů v bytovce v ulici Ke Smíchovu, proto jsme dali zpracovat pravidla pro pronájem těchto bytů. Navíc se zde uvolnil byt v řadových magistrátních bytovkách. Hned  se rozšířila fáma, že nám tam město chce umístit nějakou nepřizpůsobivou rodinu, a sousedi začali mít obavu o bezpečnost, slepice a králíky. Pravda ale je, že tam zatím nájemce určen není, byt se pouze rekonstruuje, neb je po dosavadním nájemci v neobyvatelném stavu. A byla jsem ujištěna, že pokud bychom měli v naší městské části někoho s oprávněným nárokem, tak by nám ho event. mohli přidělit. Snažím se tedy byt získat pro rodinu učitelů z naší školy.

Rozmáhá se nám vandalismus. Na parkovišti u rybníka nám např. někdo vyvrátil lavičku a tři sloupky. Krádeže zeleně už ani nepočítáme, je to opravdu hrůza.

Pokročili jsme s pronájmy našich budov. V budově č.p. 22 (Kavárna Papillon, dříve Zelená pizzerie, Zelená kavárna, Selanka atd.) bude od půlky listopadu otevřeno nové Bistro Zastávka. Už se na něj moc těším. A místo lékárny, k jejímuž otevření bohužel nikdy nedošlo, bude v zadní části bývalé školky otevřena ordinace fyzioterapeutů. Prostory už jsou nově zkolaudované, nyní musí fyzioterapeutky získat souhlas magistrátu a cca od ledna by zde ordinace mohla začít fungovat. Ordinace pana doktora Čupky funguje i nadále.

Pokrok nastal  se studnou na rohu ulic K Lochkovu – V Lipkách. Majitel pozemku je ochoten nám v budoucnu prodat kus pozemku, kde je studna, výměnou za to, že mu umožníme na zbytku stavět. Prodat nám celý pozemek, kde bychom mohli udělat parčík se zelení,  majitel bohužel v žádném případě nechce.

Někdy mám pocit nekončícího boje s větrnými mlýny. Sotva se po opravdu velkém úsilí podařilo odvrátit hrozbu plynové elektrárny za našimi humny v Lochkově, už se na náš řítí další záměry, které mohou nepříznivě ovlivnit život v naší městské části. Tím nejhorším je nepochybně záměr Českých štěrkopísků postavit na pozemcích křižovníků v areálu bývalé „krůťárny“ velkou betonárku. Úřady nyní rozhodly, že jejich záměr musí projít tzv. velkou EIA, tedy komplexním posouzením vlivu na životní prostředí, což bude nějakou dobu trvat. Nicméně samotný záměr není bohužel pro naši městskou část vůbec příznivý, zhoršil by už tak velmi tristní situaci s životním prostředím u nás.

Smlouva mezi Dopravním podnikem a Kauflandem, která zaručuje, že Kaufland udělá rekonstrukci horní části ulice U Náhonu, pořád není hotová. Kaufland si na to dost stěžuje a musím říct, že asi oprávněně. Brzdí to bohužel DPP a ani mnozí lidé v Dopravním podniku nechápou proč.

Za okruhem jsme dali vysadit skoro stovku krásných velkých stromů podél nově vzniklé cesty kolem skládky. Dělaly to pro nás tři firmy v rámci tzv. společenské odpovědnosti firem, nestálo nás to tedy žádné peníze. Aleje vypadají moc pěkně. Ještě hezčí ovšem bude, až se kolem na jaře vyseje poměrně široký pruh trávy. Zároveň začala vysoutěžená firma Tirast budovat zelenou cestu k nově vysázenému lesíku. Příští týden začnou dělat cestu do Řeporyjí. Na řeporyjské straně to bude plynule navazovat, ujistil mě dnes místostarosta Řeporyjí pan Roznětínský.

Podařilo se dojednat s firmou Technologie hl. m. Prahy rozsvícení lamp v ulici Na Přídole, i když to město ještě nemá předané od Marsileanu. Do doby komplexního vyřešení problémů to funguje ve zkušebním režimu, ale důležité je, že lampy svítí. Máme hotové nové schody v serpentině ulice K Homolce. Už byly hodně staré a opravdu nebezpečné. Také je nově opravená ulice U Vápenice. Ulice K Dobré Vodě na svou provizorní opravu stále čeká, protože nám vypověděla zakázku už dohodnutá firma.

A poslední věc: asi víte, že Praha schválila vyhlášku, podle které musí být vyřazeny v roce 2020 z provozu kotle 1. a 2. emisní třídy. A už nyní platí, že se v době smogu nesmí topit vůbec tuhými palivy, tedy ani uhlím, ani dřívím. Nejsme v tom ale nijak revoluční, jak jsem si dosud myslela. Polský Krakov zakázal na svém území úplně topení tuhými palivy. Bez výjimek.

Jana Plamínková