Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

6. 11. 2023

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté,

Od minulého zastupitelstva se u nás leccos změnilo. Tou největší novinou je bezpochyby dokončení stavby tramvajové trati. Takže přesně po dvaceti  letech, kdy byl v roce 2003 otevřen úsek z Hlubočep na sídliště Barrandov, je nyní trať konečně hotová, i s velkou definitivní točnou. Občané se mnohdy diví, proč je naše točna tak veliká, když jiná pražská tramvajová obratiště dosahují rozměrů mnohem menších, ale to je právě proto, že většina pražských točen je považována za provizorní s tím, že časem se tramvajová trať bude ještě prodlužovat.  Zde už dále nepůjde, zastávka Slivenec je opravdu konečná. Mnozí z vás odtud už jistě jeli a dáte mi tak za pravdu, že z centra Slivence je to na zastávku jen několik minut, navíc po příjemném bezpečném chodníku a nově otevřeným podchodem, kde v současnosti ještě probíhají výsadby skoro 15 tisíc keřů. Už tam přibyly i stromy a tak pevně doufám, že na jaře už  celou lokalitu uvidíme v plné kráse.  Konečně také můžete obdivovat zblízka naši chráněnou lípu, která byla zatím velmi špatně dostupná uprostřed polí. Nyní ještě řešíme přístup po aspoň provizorním chodníku do Holyně do ulice Kopanská. Byť je to pro většinu Holyňáků blíž na zastávku Holyně, a ta navíc není do takového kopce, tak propojením točny s Kopanskou by vzniklo bezpečné  pěší propojení Holyně se Slivencem, kudy by mohly chodit např. děti do školy či všichni na poštu nebo úřad.

Další změnou je otevření západní části ulice Ke Smíchovu, kde po celé léto probíhala rekonstrukce. Nyní už je ulice z větší části hotová a jistě uznáte, že opravdu prokoukla. Zbývá zde pouze dokončit chodník mezi ulicemi Za Farou a K Váze, kde stavební firma musela čekat na skončení vegetační sezóny, aby mohla pokácet několik smrků. Nyní už by tam práce měly rozběhnout. Dalším nedodělkem je kousek chodníku před Slavíkovými, který se bude dělat až s výstavbou zvýšené křižovatky příští rok. Po skončení prací v ulici Ke Smíchovu se stavbaři vrátili zpátky na ulici K Lochkovu, kterou museli na jaře opustit kvůli rekonstrukci Barrandovského mostu. Nyní pracují na podkladových vrstvách komunikace tak, aby na ni mohl co nejdříve přijít asfalt a mohl se tam vrátit autobus. Zároveň bude hotový jeden chodník. Poté se bude ještě dle počasí pracovat na druhém (východním) chodníku, a tím práce ve Slivenci pro letošek skončí. Příští rok nás ale  čeká  to nejhorší – rekonstrukce ústřední křižovatky Ke Smíchovu – K Lochkovu, a to bude znamenat pro Slivenec velký dopravní problém. Mělo by se to dělat o prázdninách, kdy je zde přece jen menší provoz. Také se bude dělat poslední úsek ulice Ke Smíchovu –  od této křižovatky po k ulici K Holyni. Tím rekonstrukce hlavních ulic skončí.

V Holyni bude až do konce listopadu probíhat rekonstrukce ulice U Náhonu. Už je položen nový vodovod, který se zde dělal kvůli požadavkům PVS a PVK na zokruhování vodovodu v lokalitě Barrandova a Holyně. Nyní se pracuje v horní části (nad tratí) na části budoucího kruhového objezdu, který ale v letošním roce nebude dokončen. Práce zde skončí koncem listopadu a pokračovat se bude na jaře.

Pro letošní rok skončily i práce na rekonstrukci můstků v ulici K Dobré Vodě. Jsou hotové první dva můstky (přes propustek a Dalejský potok u bývalého mlýna). Nyní budou mostaři pracovat na možnostech zpevnění třetího můstku a na jaře by mohla být akce dokončena (tedy doufejme, termín už se x-krát posouval).

Hodně akcí jsme udělali ve škole. Na přání školy jsme začali stavět plot, který vymezí průchozí koridor mezi stávajícími budovami školy a novým pavilonem. Děti, učitelé i rodiče tak budou moci chodit mezi oběma areály, aniž by museli vstupovat do areálu školky. U nového pavilonu jsme osadili nový herní prvek, vysadili stromy a vyseli trávu, která ale teď musí dostat čas k růstu. Dále jsme dali opravit skluzavku ve stávajícím hřišti. V současné době probíhá oprava multifunkčního hřiště – ta má být hotova do konce listopadu, ale je to hodně závislé na počasí.

Já jsem strávila hodně, ale opravdu hodně času s tunelem Praha – Smíchov – Beroun. V říjnu totiž byla zveřejněna dokumentace k hodnocení vlivu na životní prostředí, k níž jsme museli dát do měsíce připomínky. Dokumentace má ale skoro 600 stran a přílohy dalších 900, tak si jistě dovedete představit, že prokousat se tím není jednoduché. Tunel bude jistě užitečná a bohulibá věc, která zrychlí dopravu mez Prahou a Berounem, ale bohužel jeho výstavba bude probíhat minimálně 10 let a velmi negativně ovlivní život v naší městské části, aniž z něho budeme mít jakýkoli užitek.  Snažíme se tedy o to, tyto negativní vlivy co nejvíce minimalizovat.

Jednala jsem dále s ŘSD ohledně zvýšení protihlukové stěny u stavby 514 (od křižovatky Slivenec k Lochkovu). Poslali jsme jim před dvěma lety naše hlukové měření, které u domů na Habeši prokazuje překročení limitů hluku. Přesto, že ŘSD slibovalo, že dostanou-li takový posudek, stěny neprodleně zvýší, tak to bohužel neudělali, místo toho si dali udělat vlastní posudek, kde jim vyšlo, že hluk je zde v pořádku. Snaží se prý stále, aby pro nás mohli něco udělat, ale výsledek jaksi zatím není vidět. Navíc se stále zmírňují hygienické limity hluku, např. od července 2023  je to až o 13 dB (hluková stupnice je logaritmická a  3 dB znamenají dvakrát vyšší úroveň hluku!!!)

Na závěr jedna potěšující zpráva – máme šanci do naší ordinace v čp. 315 sehnat nového mladého pediatra. Pediatři jsou nyní vzácné zboží, a tak bychom byli rádi, kdyby se nám to opravdu podařilo. Jediným problémem je, že stále nemůžeme vystěhovat dosavadního lékaře, kterému už v srpnu skončila smlouva. Neprodloužili jsme ji, protože s jeho prací jsme byli velmi nespokojeni. Svou ordinaci během mnoha let, co ji měl pronajatou, nedokázal vůbec rozběhnout. Doufejme, že od jara se naši malí pacienti dočkají opravdu plnohodnotného kvalifikovaného lékaře. Pro dospělé jsou nyní otevřeny dvě nové ordinace  na Barrandově na nám. Olgy Scheinpflugové.

Jana Plamínková