Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

7. 2. 2022

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté našeho on-line vysílání,

vítám vás na prvním zasedání zastupitelstva v novém roce 2022. Včera jsme absolvovali první velkou letošní akci, kterou byl masopust, a moc se povedla. Chci za to poděkovat jak paní místostarostce Lence Kudlákové, tak kolegovi Martinu Javůrkovi a všem, kdo se na této akci podíleli.

Co se týče stavění, tak nás letos čeká hutný rok. Získali jsme už stavební povolení na bytový dům i na společenský sál s knihovou. Teď už jen čekáme, až Bod architekti dodají dokumentaci pro provedení stavby, a můžeme začít soutěžit výběr zhotovitele stavby bytového domu. Peníze na jeho stavbu se podařilo získat na poslední chvíli, protože finance ve Fondu rozvoje dostupného bydlení, z něhož jsme získali dotaci, jsou už skoro zcela vyčerpané.

U výstavby kontejnerového pavilonu školy bychom chtěli v nejbližší době vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele, který následně bude mít za úkol získat stavební povolení. Začátek stavby očekáváme v červnu.

Co se týče rekonstrukce našich hlavních komunikací, tak v letošním roce by se měla dělat ulice K Lochkovu, a to od křižovatky s ulicí Ke Smíchovu až po ulici K Cikánce. Počítejte proto prosím s tím, že během letních měsíců bude uzavřena křižovatka Ke Smíchovu – K Lochkovu. Vzhledem k překládce sítí (hlavně plynu) se totiž bohužel nedá křižovatka zavřít po částech, což by pro nás bylo samozřejmě příjemnější. Zároveň se na jaře dokončí práce v ulici K Homolce a – pokud to dnes schválíme – tak dojde i k revitalizaci toku Vrutice, která bude muset po výstavbě dešťové kanalizace pobírat daleko větší objemy dešťových vod než dosud. Vše ale může ještě zkomplikovat rekonstrukce Barrandovského mostu, kvůli níž hrozí pozastavení veškerých stavebních akcí v širokém okolí, které by mohly jakkoli zhoršit průjezdnost komunikací. Omezení dopravy na Barrandovském mostě bude mít bezpochyby obrovsky negativní dopad na dopravu v celé Praze, nicméně pevně doufám, že rekonstrukce našich ulic bude nakonec pokračovat dle harmonogramu.

Na chodník mezi námi a Lochkovem už je vysoutěžená firma, která by měla začít stavět, jakmile to dovolí počasí. Tisk na můstky přes Dalejský potok v ulici K Dobré Vodě už „běhá“ v magistrátním kolečku a zhruba do konce února by mohl být schválen. Pak budou muset vybrat zhotovitele, nicméně doufám, že letos se můstky opravdu zrekonstruují a my budeme následně moci udělat i novou ulici, na kterou jsme dostali dotaci z prostředků na cyklostezky, protože tato ulice je zároveň jednou z ústředních pražských cyklotras A12. Velká stavba prodejny Kaufland začne v dubnu. Musí se kvůli tomu přestavět jižní část ulice U Náhonu, kde vznikne kruhový objezd. Podařilo se otevřít podchod z ulice Ke Smíchovu k akvaparku, takže už je možné tudy chodit, nicméně zatím to není příliš pohodlné. Na jaře by k němu Kaufland měl ještě postavit chodníček, potom bude cesta úplně bez problémů.

Dost nás v poslední době zlobí skládka ve Velké Chuchli. Zde se hlavnímu městu po obrovském úsilí (spoluvlastnictví mnoha vlastníků) podařilo vykoupit všechny pozemky až na pozemky Mgr. Pavla Klána, bývalého místostarosty Velké Chuchle, který podal na město žalobu a požaduje vyklizení skládky ze svých pozemků. Jeho pozemky jsou bohužel v prudkém svahu v nejspodnější části skládky, takže jejich vyklizení by se neobešlo bez vyklizení podstatné části skládky nad nimi. To by samozřejmě drasticky zasáhlo do života jak Velké Chuchle, tak i Slivence, protože by nákladní auta s odpadem jezdila přes naše městské části. Město dalo panu Klánovi velmi lukrativní nabídku na odkup pozemků za mnohem vyšší cenu, než dostali ostatní vlastníci, tak doufejme, že ji přijme. Každopádně naše městská část nechce nic riskovat, a proto se připojila jako vedlejší účastník do soudního řízení s panem Klánem. Stejně tak se připojila i sousední Velká Chuchle, ale tam hned druhý den poté odvolali místostarostu Martina Melichara, který žádost o připojení podepsal, a nevím, jak zareaguje nové vedení Chuchle. Pan Klán navíc blokuje i územní rozhodnutí na revitalizaci vrchní části skládky, takže revitalizace, která by přinesla možnost využívat bývalou skládku jako sportovně-rekreační areál jak pro lidi ze Slivence, tak i z Chuchle, bohužel stojí. Město bude navíc muset vrátit nedočerpané peníze z Operačního programu životní prostředí, které na revitalizaci získalo. Je to opravdu nepochopitelné počínání.

Zlobí nás také plány na zřízení stanice technické kontroly mezi jižní částí Slivence a Habeší a výstavba pětipodlažní administrativní budovy v areálu STK. Tak vysoká budova zde nikde není, šlo by o  precedens. Bohužel územní plán tento záměr v dané lokalitě umožňuje. Hlavní nepříjemností je STK pro nákladní vozidla, což by vtáhlo na území Slivence těžkou nákladní dopravu. Uděláme každopádně vše pro to, aby vliv na Slivenec byl co nejmenší.

A konečně třetí nepříjemností je vznik zón placeného stání na Barrandově, což od počátku února velmi negativně zasáhlo mnohé Sliveňáky a Holyňáky. Do minulého Mramoru jsme proto vložili anketní lístky a žádali naše občany o názor, jak řešit vliv zavedení ZPS na naše území. Nyní po Slivenci koluje jakási petice, která nás žádá, abychom na našem území ZPS nezaváděli. Ujišťuji všechny, že zavádění jakýchkoli omezujících opatření se nám taky nelíbí a budeme je volit až jako krajní možnost, pokud by nás po dokončení první etapy tramvaje zaplavila auta Středočechů. Třeba se situace opravdu nezmění – tak v tom případě my nic samozřejmě zavádět nebudeme. Nicméně my se musíme raději chystat na horší možnost a pak být třeba příjemně překvapeni. Opačný případ, tedy že bychom nedělali nic a pak jen zírali, jak se u nás nedá zaparkovat, by nám asi občani neodpustili. Článek o výsledcích ankety bude uveřejněn v Mramoru.

Jana Plamínková, starostka