Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

7. 9. 2016

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté,

Dovolte, abych vás po letní pauze opět seznámila s novinkami v naší městské části.

Jak jste si již jistě všimli, výstavba naší nové tělocvičny běží velmi dobře a rychle. Během léta se podařilo na stavbu dopravit obří vazníky, které tvoří nosný systém střechy.  Měli jsme strach, zda se v našich úzkých ulicích kamiony s nimi vůbec vytočí, ale vše se podařilo zcela bez problémů. Nyní firma začala uzavírat obálku budovy. Od června, kdy byla u vlastní tělocvičny hotová pouze základová deska, stavba neuvěřitelně pokročila. Půjde-li vše dobře, mohli bychom se dočkat na jaře kolaudace a pak už bude možné začít tělocvičnu využívat.

U ulice U Náhonu jsou problémy s tím, že mandatář dosud nevyřídil všechny přeložky sítí a neaktualizoval vyjádření správců sítí. Zároveň není jasné, kdo bude správcem nové dešťové kanalizace. Máme k tomu svolané na zítřek velké jednání, jehož se zúčastní ředitel firmy EKIS, ředitel Zavosu, ředitel OTV, ředitel PVS, náměstek ředitele TSK a ředitel odboru správy majetku. Podle poslední informací by se mělo začít až koncem září. Kromě toho se musí doprojektovat část dešťové kanalizace od hlavní ulice do potoka, která má nedostatečnou kapacitu.

V nejbližší době by rovněž už konečně měla začít dlouho odkládaná rekonstrukce ulice U Sportoviště, která bude trvat zhruba dva měsíce.

Rada HMP schválila včera převod 5,2 mil. Kč pro rekonstrukce ulice ve Slivenci a v Holyni. Počítáme s tím, že bychom za tyto peníze zrekonstruovali spodní část Kotovky a ulici V Doubcích, tedy obě ulice, které ještě mají prašný povrch, dále kus ulice Za Farou, který se nám opět propadl, a ulici Na Křenkově. U ní chceme, aby se stala pěknou součástí centra obce.

Na ulici K Cikánce začala výstavba osvětlení, o kterou jsem usilovala několik let. Výstavba bude probíhat cca dva měsíce. Jsem velmi ráda, že konečně bude cesta na Habeš pro chodce bezpečnější.

Konečně začíná rovněž rekonstrukce křižovatky ulic K Barrandovu – Ke Smíchovu – K Austisu, která potrvá do poloviny října. Po mnoha letech zmizí provizorní semafory a budou nahrazeny normálními, jak je to na jiných křižovatkách běžné. Přibude též přechod, bezpečnější řešení pro cyklisty a odbočovací pruh do ulice K Austisu.

Na Habeši se připravují projekty na rekonstrukci ulic a dostavbu chodníku k ulici K Lochkovu. Všechny další projekty, o nichž jsem psala v červnu, běží, jen vše trvá déle, než bychom si přáli.

Příprava parku v Granátové má zpoždění, protože se projektantka musí vyrovnat s překládkou kabelu SŽDC, což ovlivní i průběh cestiček v parku.

Jana Plamínková