Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

8. 11. 2021

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milé hosté,

Vítám vás na dalším zasedání našeho zastupitelstva, předposledním v letošním divném roce.

Mám jednu úžasnou novinku: z Fondu rozvoje dostupného bydlení MHMP jsme získali 65 milionů korun na stavbu našeho domu s dvaceti dostupnými byty. Máme hotovou projektovou dokumentaci pro stavební povolení, která je nyní bohužel už poměrně dlouho na stavebním úřadě Prahy 5. Doufám, že už brzy stavební povolení dostaneme a budeme moci začít pracovat na dokumentaci pro výběr zhotovitele a pak na samotném výběrovém řízení. Stavět chceme začít na jaře. V současné době, kdy se pořád dokola omílá nedostatek dostupného bydlení, je to myslím opravdu dobrá zpráva. Na druhou část projektu, tedy na multifunkční sál s knihovnou, zatím bohužel nemáme peníze, a tak bude muset ještě nějakou dobu počkat, což mě opravdu mrzí.

Prioritou je pro nás ovšem dostavba školy. Jak víte, sousedé nám do nástavby školy – jak se říká – hodili vidle. Vzhledem k tomu, že spory s nimi mohou trvat poměrně dlouho, tak jsme se rozhodli vybudovat na zahradě školy dočasnou kontejnerovou šestitřídní budovu, která nám zachrání momentální situaci, kdy už děti opravdu nemáme kam dávat. Trvalé řešení to sice není, ale tato stavba nám výrazně pomůže nejen do doby, než na dostavbu získáme pravomocné stavební povolení, ale i po dobu, kdy budeme provádět nástavbu pavilonů.  Situace ve stavebnictví je totiž divoká a rozhodně se nedá předpokládat, že by se nástavba zvládla v nějaké formě během školních prázdnin. My jsme si s touto situací užili své po dobu rekonstrukcí, které ve škole letos v létě probíhaly. Nakonec se po různých peripetiích podařilo tři ze čtyř akcí dokončit, což je drobný zázrak. Čtvrtá, tedy dokončení obnovy fasády, už se bohužel vzhledem ke klimatickým podmínkám i problémům v provádějící firmě Domistav dokončit letos nepodařila. Nakonec jsme se s firmou dohodli, že fasádu dokončí příští léto. O podrobnostech budeme hovořit v dalších bodech na zastupitelstvu, tak to zde nyní nebudu rozebírat. Další akce, tedy obnova sociálních zařízení ve staré budově i v prvním pavilonu, jsou kompletně hotové a výměna oken také.

Co se týče rekonstrukce ulic, tak Ke Smíchovu je už kompletně hotová a funkční, zbývá tam jen dosázet stromy a doplnit zeleň. U stromů se nyní čeká, až je bude možné vyskladnit. To lze až po shození listí. Další zeleň se tam bude celkem logicky doplňovat až po výsadbě stromů. Buď se to stihne ještě letos, ale dost o tom pochybuji, nebo až na jaře. Horní část ulice K Homolce bude kompletně dokončena do konce listopadu, tedy asfalt a chodníky. Spodní část se ale bude dokončovat až na jaře, po dostavbě retenční nádrže. Výstavba dešťové kanalizace na ulici K Lochkovu je už kompletně hotová. V Granátové už firma dokončuje dešťovou kanalizaci ve východní části ulice a od západu začíná budovat novou komunikaci. Kdy se ale tato ulice otevře až ke křižovatce Na Křenkově, bohužel stále ještě netušíme, ono to bude hodně záviset na klimatických podmínkách v zimě.

Obnova pěší cesty na Malou Chuchli už je kompletně hotová i s výsadbou stromů. Stromy tam vysadila Městská část Velká Chuchle v rámci náhradní výsadby. Kompletně dokončena je už také první etapa cesty v prodloužení ulice U Smolnic, kde už chybí jen dosadba stromů. Další etapa je závislá na získání pozemků od soukromých majitelů.

Přes naše celkem vehementní protesty by se měly na Barrandově zavést zóny placeného stání. Nebudou to ovšem nakonec ani modré, ani „modrofialové“ zóny, ale docela normální fialové zóny, tedy takové, kde „nemístní“ občané mohou sice stát, ale musí za to zaplatit. Platit se bude v době od neděle večer do pátku večer. Uvidíme, co tato situace udělá s Holyní a se severní částí Slivence, docela se obávám, že to po dostavbě tramvaje bude masakr a že nás to bude nutit k úvahám zavést tam nakonec zóny také. Uvidíme. Každopádně zavedení zón na Barrandově je pro nás zcela zásadní komplikace.

Zásadní podzimní akcí byla pro nás „re-use neděle“, tedy výměnná akce, kdy lidé mohli na sliveneckou náves nosit pěkné, ale nepotřebné věci a jiní lidé si je mohli zase zadarmo brát. Akce měla ohromný úspěch, a proto ji budeme čas od času opakovat. Je to důležité pro snižování množství odpadu – vždyť to, co už jeden nepotřebuje, druhému ještě krásně poslouží. Podrobnosti si budete moci přečíst v Mramoru a také o nás vyšel velký článek v posledním čísle Moderní obce – dávám kolovat.

Doufala jsem, že po klidném létě nás čeká klidný koronavirový podzim, ale bohužel jsem se v tom mýlila. Proto jsme opět zorganizovali výjezd „očkotýmu“ z nemocnice Na Františku, který přijede ve středu naočkovat naše seniory třetí dávkou vakcíny. Zájem je tentokrát mimořádný, kapacita je zcela naplněna, přihlásilo se 35 starších spoluobčanů.

Jak asi víte, chystá se akce milostivé léto, které umožní mnoha dlužníkům v exekuci zbavit se mnoha beznadějných dluhů. Pokud o někom takovém ve svém okolí víte, tak ho na tuto akci prosím upozorněte. Podrobně o tom budeme psát v Mramoru. A pokud víte o někom, kdo by neměl ani na splacení původního dluhu, tak mě prosím na něj upozorněte, pokusíme se společně hledat cesty, jak mu (či jí) pomoci. Obrovské množství exekucí je totiž časovanou bombou, která může podkopat stabilitu naší společnosti.

Zdraví Jana Plamínková