Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

8. 6. 2020

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté,

dovolte, abych vás seznámila s novinkami v naší obci v minulém období.

Jak víte, koronavirová opatření se postupně v průběhu května a června zmírňovala. Náš úřad je tedy již opět několik týdnů plně funkční. Až na věci, které bohužel neovlivníme, jako je čtvrteční zásah blesku do budovy úřadu, který nám vyřadil z provozu nejen telefony, ale i počítače a veškerá síťová připojení. Dávali jsme to dohromady celý pátek i dnes. A to prosím máme částečně nově udělaný hromosvod.

Funguje – byť s omezeními danými vládními nařízeními – i škola a obě školky. Jak to bylo možné, začali jsme obnovovat činnost Švestky, byť zatím také s četnými omezeními. A proběhlo už i pár dalších akcí, o kterých vám více řekne paní místostarostka Kudláková.

Co se týče velké zakázky na rekonstrukci našich ulic, tak se zatím šine magistrátními byrokratickými houštinami kupředu, byť neskutečně pomalu. Houštiny jsou to totiž věru husté… Každopádně doufám, že zakázka už bude v nejbližší době konečně vyhlášena. Pracuje se na tom od února.

Možná jste zaznamenali, že Magistrát pro nás začal budovat chodník k tramvaji. Chodník povede mezi školou a Senecurou k podchodu, který je sice zatím zavřený, ale bude včas otevřen. Magistrát staví zadní část, za Senecurou.

Tramvaj (první etapa do zastávky Holyně) je už podaná na stavební povolení na speciální stavební úřad na magistrátě, zvaný PKD (odbor pozemních komunikací a drah). Tam jsou ale momentálně bohužel přehlceni tím, že zároveň řeší i metro D, což je trochu smůla, neboť metro má přednost. Takže ani za více než dva měsíce ještě nezahájili stavební řízení. Pokračují ale výkupy pozemků na území naší městské části, takže i druhé etapy (do zastávky Slivenec) se snad nakonec v dohledné době dočkáme. Dříve než tramvaj se tam ale asi postaví Kaufland, tak ten nově postavený chodník  nebude bez využití. Nyní se snažíme získat od Senecury (resp. společnosti Marsilean, která dům seniorů stavěla) pozemky mezi školou a Senecurou, kde budeme chodník budovat my. Vše máme řádně zasmluvněno, jen to dlouho trvá z důvodů vynětí těchto pozemků z bankovních záruk.

Co se týče školy, tak jsme vypsali výběrové řízení na dokončení projektové dokumentace nástavby školních pavilonů a na zhotovení dokumentace pro provedení stavby.  Přihlásili se čtyři zájemci, dnes máme na programu schválení vítězné nabídky. Vypsali jsme také výběrové řízení na zhotovitele nové fasády historické budovy školy, ale to jsme bohužel museli zrušit. Jak víte, škola od postavení Senecury praská. Proto tam máme umístěny terče, aby se zjistilo, zda se praskliny zvětšují či ne. V poslední době došlo k výraznému zhoršení stavu. Oslovili jsme proto dva statiky a soudního znalce, se kterými celou situaci řešíme. Do dořešení ale nemá cenu dělat novou fasádu, protože by to mohly být vyhozené peníze. Museli jsme také zabezpečit ploché klenby, které v budově jsou. Situace je bohužel velmi nepříjemná. Dům seniorů je totiž postaven níž, než byl původní statek, takže mezi školou a ní vznikl svah – malý, ale asi dost velký na to, aby škola v západní části ujížděla. Škola je navíc jen zčásti podsklepená, což samo o sobě činí u staveb problémy, a teď se asi podepisuje i enormní sucho – v kombinaci s jílovitým podložím to není dobrá kombinace.

Komise územního rozvoje doporučuje, abychom si nechali udělat studii dopravního řešení jak pro celou  oblast středu Slivence, tak i pro lokality Slivenec západ a Slivenec – sever.

RNDr. Jana Plamínková, starostka