Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

8. 9. 2014

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí občané,

Vítám Vás na posledním veřejném zasedání zastupitelstva v tomto volebním období. Dovolte, abych Vám podala rovněž poslední zprávu o tom, co se ve Slivenci a v Holyni přes prázdniny stalo nového.

Ve čtvrtek 4. září nastal u nás okamžik vpravdě historický, protože právě v tento den v naší městské části skončila výstavba hlavních řadů splaškové kanalizace. Na Přídole se totiž podařilo dokončit výtlak od čerpací stanice ulicí V Lipkách. Jak asi víte, vzhledem ke geografickým poměrům musela být na jihovýchodě Přídola postavena velká čerpací stanice, do níž tečou splašky z gravitačních částí kanalizace. Z této čerpací stanice se pak výtlakem poženou splašky do hlavního řadu v ulici K Lochkovu a odtud do ulice Do Chuchle a K Homolce, kde je už roky položen hlavní řad ústící ve Velké Chuchli. A vzhledem k tomu, že ve spodní části ulice V Lipkách je extrémně málo místa a část pozemků navíc ani není naše, firma Subterra tam zvolila výstavbu formou protlaku. Na povrchu tedy nebylo téměř nic vidět, kromě přesně zakreslených značek, kudy speciální přístroj v podzemí kanalizaci kutal. Ani někteří odborníci nevěřili, že se tímto způsobem podaří kanalizaci dokončit, byl to tedy pro nás všechny poněkud adrenalinový zážitek. Nicméně vše dobře dopadlo a tak jsme si mohli oddychnout. Nyní zbývá ještě vybudovat proplachovací šachty a v nich výtlačný řad propojit. Bohužel to neznamená, že se nyní můžete ihned připojit. Kanalizaci je totiž nutné zkolaudovat, a na kolaudaci chtějí mít PVK už definitivní povrchy komunikací hotové. My bychom ale chtěli nechat chvíli povrchy sednout, protože ani v sebelépe udusané vrstvě zásypu nelze vyloučit jeho postupné sedání, jak jsme se názorně přesvědčili nedávno při velkém poklesu v ulici K Váze. Počítáme proto s tím, že po výstavbě plynu, která by měla skončit v závěru října, by se ulice udělaly téměř do čista, ale definitivní asfaltový povrch by se položil až na jaře. Je to stejné řešení, které jsme zvolili na západní Habeši, kde se osvědčilo. Na jaře potom sdružíme finanční prostředky Subterry, Revisu (staví plynovody) a naší městské části a uděláme pěkný asfaltový povrch v celé lokalitě. Kanalizace tedy chybí už jen v ulici V Doubcích, kde je nutné přeložit dálkový kabel a kde pan Busch musí uvolnit část neoprávněně zaplocené komunikace, a dále U Trpce, kde se ji nepodařilo položit z technických důvodů.

Ve čtvrtek 25. září by měla proběhnout kolaudace kanalizace v západní části Habeše, takže pokud vše proběhne dobře (což všichni doufáme), tak by se zde občané mohli ihned poté začít připojovat. Vše trvalo mimořádně dlouho kvůli vystrojování zdejší čerpací stanice.

Přes léto jsme dokončili dvě akce, které kompletně financovala naše městská část. Tou první byla výstavba definitivního povrchu v ulici U Smolnic v Holyni, kde vznikla na místní poměry „dálnice“. Nyní se tam ještě dělají definitivní úpravy zeleně, se kterými se čekalo na září.

Druhou akcí byla výstavba chodníku mezi ulicemi K Cikánce a K Rozvodně. Chodník je hotový a dali jsme též opravit zastávku, aby to bylo celé pěkné.

Co se týče ulice K Holyni, tak počátkem srpna jsem se zúčastnila na bývalém odboru městského investora (nyní odbor technické vybavenosti) prvního kola výběrového řízení. Od té doby se ale již měsíc nic neděje, druhé kolo zatím neproběhlo a na odboru nikdo není schopen podat žádnou informaci. Musím bohužel říci, že rychlost a pružnost jsou slova, která na Magistrátě už patrně všichni zapomněli…

Navíc tam panuje značný chaos, což se projevilo při výkupu pozemků ve škole od soukromých majitelek. Příslušná úřednice onemocněla a od té doby nikdo nic neví. Jednání s Magistrátem vyžaduje opravdu silné nervy. Nicméně podařilo se nám získat jeden pozemek od Státního pozemkového úřadu a uzavřít s firmou Lionisante smlouvu na odkup pozemku, na kterém je nyní opičí dráha, takže se věci trochu kupředu přece jen pohnuly. A rovněž se zdařilo dohodnout odkup pozemku parc. č. 518 u bývalé školky. Tento odkup již schválila Rada HMP a ve čtvrtek by ho mělo schválit i zastupitelstvo. To je pro nás velmi důležité, protože jinak bychom nemohli pokračovat v rekonstrukci objektu č.p. 315, na kterou jsme zčásti získali dotaci z OPŽP. Budova bývalé drogferia a školky je nicméně v daleko horším stavu, než jsme předpokládali, a bude nás stát hodně peněz dát ji do pořádku. Tak např. v přízemí, kde jsme předpokládali betonové podlahy, se objevilo úplně shnilé dřevo – je skoro zázrak, že se pan Maroušek s paní Vránovou za celé ty roky nepropadli i s celou drogerií do sklepa. V patře jsou zase dřevěné prvky napadené houbou. A roky ve vlhku se podepsaly i na zdivu v přízemí, které se drolí a je nutné některé úseky vyzdívat zcela znovu. Pomalu si říkáme, zda jsme budovu neměli zbourat a postavit ji zcela znovu… Na rekonstrukci jsme si museli vzít bezúročnou půjčku od Hlavního města Prahy, jinak bychom neměli šanci dát budovu do pořádku. Dotace z OPŽP totiž kryje náklady na zateplení, výměnu oken a změnu topení, ale nové rozvody, nové podlahy, odvodnění a další věci musíme prostě uhradit ze svého.

Další budova, na kterou jsme dostali dotaci z OPŽP, ale která nás přijde celkově mnohem dráž, je budova šaten fotbalistů, která je rovněž v celkově zbědovaném stavu.
Co se týče dětského hřiště u nové školky, tak již v červenci jsme vysoutěžili zakázku na první etapu, ale vítězná firma bohužel do dnešního dne mnoho práce nepředvedla. Do výběrového řízení se ale přihlásily jen dvě firmy a ta druhá byla výrazně dražší, tak doufejme, že se práce co nejdříve rychle rozběhnou.

Podle zatím neoficiálních informací bychom měli získat dotaci na rekonstrukci centra, takže již příští Letnice by mohly probíhat v novém, výrazně upravenějším prostředí. Naopak jsme ji prý nedostali na rekonstrukci nádvoří ve škole, což nás velice mrzí. Způsob, jakým experti rozhodují, je ale těžko ověřitelný, informace nejsou veřejné. Definitivně se rozhodne ve čtvrtek na zasedání zastupitelstva HMP.

Vážení zastupitelé, dovolte, abych Vám všem na závěr poděkovala za práci, kterou jste za čtyři roky odvedli ve prospěch naší městské části. Děkuji svým kolegům z hnutí Starostové a nezávislí za podporu, kterou jste nám ve vedení obce poskytovali. Ale stejně tak děkuji i kolegům zvoleným na kandidátce Občanské demokratické strany, za to, že jste se vždycky chovali korektně, že jste nepoužívali žádné útoky, že jste s námi vlastně celou dobu táhli za jeden provaz. Pro nás to bylo velmi důležité, protože jsme se mohli opravdu věnovat práci pro naši městskou část. Vím velmi dobře, že to není vždy samozřejmé, tak Vám za tuto spolupráci děkuji.

Jana Plamínková