Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

9. 6. 2021

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

co nového se u nás za uplynulé dva měsíce událo… Samozřejmě největší událostí je rekonstrukce ulice Ke Smíchovu.  Rekonstrukce běží úspěšně, byť s mnoha problémy. Část je daná koronavirem (chybějící materiály), část faktem, že na stavbě souběžně působí několik firem a skloubit jejich činnost je někdy poměrně obtížné.  Dešťová kanalizace už byla protažena až za ulici Smaragdová (kvůli tomu je bohužel občas ztížený výjezd ze Smaragdové). Jsou položeny kabely elektro na jižní straně ulice pro nové veřejné osvětlení, a jsou tam již vztyčeny i nové stožáry pro toto osvětlení. Nyní se pokládají elektrické kabely na severní straně a současně se tam  pokládají i optické kabely Cetinu. Ulice i se severním chodníkem by měla být hotová do poloviny srpna. Upozorňuji, že zde o prázdninách (nevíme ještě kdy) bude muset dojít k uzavření křižovatky Ke Smíchovu – K Holyni, aby se mohly  sítě dopojit. V tu dobu bude po dobu cca týdne omezen i provoz autobusů. Velkým problémem  bohužel je souběh rekonstrukce ulice Ke Smíchovu a výstavby sítí v Granátové. Toho  jsem se dlouho obávala a docela intenzivně jsem se tomu snažila zabránit, ale bohužel se to nepodařilo. Konec ulice Granátové totiž není komunikace, ale soukromé pole, které si majitel prostě zavřel, aby tam mohl vybudovat sítě a novou ulici pro budoucí rodinnou zástavbu. Lidé,  kteří se bojí chodit po hlavní ulici, mají nyní jedinou možnost – jít Diamantovou a propojkou do Granátové.  Stížností občanů hlavně krátce po zavření ulice bylo hodně, ale snažili jsme je všechny řešit tak, aby situace byla aspoň trochu únosná. V ulici K Homolce se již začala budovat retenční nádrž. Jsou hotové překládky vodovodů a plynovodu a začíná se dělat dešťová kanalizace v ulici K Homolce.

Hodně jsme pokročili s budováním dalších polních cest. Hotová je cesta od ulice K Cikánce k budoucímu remízku, který tam ale vysadíme až na podzim. Věřím, že i když naši původní souvislou cestu přeťala dálnice, tak pejskaři či lidé s malými dětmi ocení pěšinu, po které nic nejezdí a kde se mohou proběhnout. Pokročili jsme i s budováním cesty v pokračování ulice U Smolnic, kde je zatím hotová asi polovina. Cesta od východního konce Granátové směrem na Malou Chuchli je už propojená na cestu podél Chuchelského háje, nyní stavbaři pracují v blízkosti našeho parku.

Ve škole se již připravuje rekonstrukce fasády historické budovy školy, která začne okamžitě, jakmile za dětmi zaklapnou dveře. V historické budově by se měla ještě zrekonstruovat sociální zařízení a bude zase jako nová. Tuto akci  jsme ale zatím nestihli zprocesovat. Bude to hotové do dalšího zasedání, se kterým počítám na 23. 6. Dvě zakázky v nových pavilonech jsou předmětem dnešního zasedání.

Snažím se získat peníze z pražského programu na adaptace na změny klimatu, a to jak na výsadby stromů a keřů, tak na dokončení cesty do Chuchle a taky na revitalizaci Vrutice, což požadují Lesy HMP předtím, než bude dokončená výstavba dešťové kanalizace v centrální části Slivence.

Jsem ráda, že jste začali více využívat facebook naší městské části a také Aplikaci Slivenec. Vzhledem k tomu, že některé věci ohledně rekonstrukce komunikací se dovídáme na poslední chvíli, tak jde o rychlou možnost komunikace s našimi občany.

Jana Plamínková