Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

9. 9. 2015

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté,

Po delší prázdninové přestávce Vás opět vítám na zastupitelstvu naší městské části.

Co je u nás nového?

Rekonstrukce ulice K Holyni je v poměrně značném skluzu, který zapříčinila výstavba posléze o dva měsíce zpožděná kolaudace nového vodovodu. Nyní se stavbaři snaží skluz co nejvíce dohnat. Bohužel odbor dopravy nepovolil uzavřít ulici celou najednou, proto se výstavba dělá na třetiny. To celou akci poněkud zdržuje. První etapa by nicméně měla být hotová již příští týden. Poté se neprodleně začne s druhou etapou (po Návětrnou) a doufejme, že se do zimy stihne i třetí. Pokud přijde brzy sníh, tak hrozí reálné riziko, že se třetí etapa, tedy mezi Návětrnou a ulicí K Barrandovu, dokončí až na jaře.

V nejbližší době se rovněž začne soutěžit ulice U Náhonu. Zde lze reálně čekat zahájení stavby na jaře.

Zítra budeme s napětím čekat na zasedání zastupitelstva HMP, kde by se měly dva tisky důležité pro Slivenec: jednak přesun 4 mil. Kč na rekonstrukci nádvoří, což by umožnilo se v brzké době zbavit této velké slivenecké ostudy, jednak by se měla schválit koupě pozemku a zároveň i částí ulic Na Kraji, Na Bělici a Na Korálově. Ubyla by nám tak jedna velká starost, protože nikdy není dobré, když jsou ulice s soukromých rukách.

Během léta se podařilo zkolaudovat bývalou školku, kde v patře v nejbližších týdnech zahájí provoz Fit Švestka s atraktivními kursy pilates, jógy a dalšími. V přízemí se již chystá ordinace lékaře a lékárna, které by měly být otevřeny koncem října či na počátku listopadu.

Rovněž nově zateplený dům č.p. 22  je již zkoulaudovaný. Navíc je v něm i opravená vzduchotechnika, která umožňuje Selance vařit, a nový plynový kotel. Dokončené a předané jsou i šatny fotbalistů.

Ke konci se chýlí i rekonstrukce centra. Ta se stal v posledních týdnech pro všechny na úřadě noční můrou, neboť stavební firma se s dodržováním termínů příliš neobtěžuje a ještě minulý týden to vypadalo, že se bude muset zrušit program Sliveneckého burčáku. Nakonec ale dokončili aspoň prostor parkoviště tak, že se na něm akce mohla konat, za což jsme tedy byli všichni rádi. Myslím ale, že v centru vzniká opravdu pěkný prostor, ať už jde o novou promenádu podél rybníka, o nové cestičky parkem, nový chodník, který do centra krásně zapadl, či houpadla, jejichž trvanlivost děti během Burčáku řádně otestovaly.

Během prázdnin se rovněž rozeběhly práce na výstavbě polních cest, které na území Slivence a Lochkova vyprojektoval a provádí Státní pozemkový úřad. Cesty budou dokončené na přelomu září a října. Byť nejsou dokonalé, tak určitě zlepší nabídku procházek a projížděk na kole po naší městské části.  My bychom si je představovali vedené trochu jinak, ale v tomto případě platí úsloví a darovaném koni a jeho zubech.

V posledních dnech se objevily znepokojivé informace o výstavbě plynové elektrárny určené pro případ blackoutu, která by se měla stavět na hranici Slivence a Lochkova. Samozřejmě proti záložním zdrojům lze těžko něco namítat, ale v tomto případě by se mělo jednat o poměrně velký zdroj a těžko lze očekávat, že někdo vynaloží miliardy, aby pak čekal na výpadek proudu. O celé věci máme ale zatím málo informací. Každopádně vás budeme včas informovat.

Jana Plamínková