Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

9. 9. 2019

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté,

letošní léto jsme se na úřadě opravdu nenudili. Probíhaly tu totiž tři velké investiční akce a celá řada menších. Tou největší bylo dokončení parku Granátová. Park byl slavnostně otevřen v sobotu 7. září a všichni se mohli sami přesvědčit, že se opravdu povedl. Na ploše 2 ha se podařilo vtěsnat velké množství prvků tak, aby si tam každý našel to své – menší děti hřiště s kvalitními německými herními prvky, větší děti plácek na kopanou, milovníci zahrad a zeleně  spoustu krásných rostlin. Nejvíc si ale užijí ti, kdo hledají v parku klid a pohodu. Ti si mohou poležet v hamakách, posedět na  lavicích s mozaikou a kochat se výhledem, uvelebit se na dřevěných lehátkách či se posadit do stínu pod některou z četných pergol (do stínu až za rok či dva). Jsou zde i pravé  sluneční hodiny. Věřím, se park se bude líbit každému a pevně doufám, že ho nikdo nebude ničit. Další velkou akcí bylo otevření nové školky na Habeši. Na tuto školku jsme dostali zatím největší evropskou dotaci, více než 16 mil. Kč. Do školky se letos podařilo umístit i malé děti od dvou let. Nemáme s tím zatím žádné zkušenosti a tak zjišťujeme za pochodu, co je pro tak malé děti potřeba všechno zajistit. Věřte, že je toho dost. A konečně třetí velkou akcí byla rekonstrukce kuchyně a jídelny. Ta byla opravdu časově velmi napjatá, protože jsme potřebovali otevřít tyto prostory znovu již počátkem září, ale nakonec se to přes všechny problémy podařilo, i když je tam dosud poměrně velké množství nedodělků.

Celkově bylo ale stavebních akcí daleko víc. Mezi ty  menší patří vznik nové třídy ve škole ze tří kabinetů či nová cesta za okruhem podél skládky Svoboda, která bude pěknou zkratkou k obecní louce. Cesta už je hotová, na podzim ale chceme ještě podél ní vysít trávu a vysadit stromy. Další akcí je hala na techniku u parku Granátová, která už se také blíží svému dokončení. A pracuje se také na zlepšení stavu ulice U Vápenice.

Nezaháleli jsme ale s přípravou dalších projektů. U rampy Smaragdová se konečně podařilo dotlačit TSK k doplnění všech potřebných papírů, takže už je konečně (po 4 letech!!!) vypsané sloučené územní a stavební řízení. Na jaře se tak maminky s kočárky i další potřební občané konečně dostanou od zastávky Smaragdová bezbariérově domů. Pokročil i chodník na Barrandov, který se podařilo dohodnout s Wassermannova development. Pokročilo také jednání s Kauflandem, který pro nás postaví mimo jiné chodník do Holyně a rekonstruuje jižní část ulice U Náhonu. Hlavní komunikace ve Slivenci už mají stavební povolení, nyní se připravuje dokumentace pro výběr zhotovitele. Přes zimu se může vysoutěžit zhotovitel a na jaře začít stavět. Je už také vypsané stavební řízení na rekonstrukci komunikací na Habeši. Co se týče komunikací v jihozápadní části Slivence (ulice K Cikánce, K Váze, Na Korálově atd.), tak projektant nakonec vyřadil z projektu rekonstrukci ulice K Váze, protože občané této ulice vyjadřovali jak na zastupitelstvu, tak při setkání s vedením obce a projektantem i písemně velké výhrady k rozšíření ulice tak, jak to projektant navrhl. Protože ale nevíme, jak by si zdejší občané rozšíření představovali, vyřadili jsme tuto část z projektu, protože nechceme, aby se kvůli jedné ulici zdržovala rekonstrukce těch dalších, z nichž některé jsou v opravdu zoufalém stavu (Za Křížkem, Na Kraji). Občané slíbili, že nám své představy sdělí, ale zatím se tak nestalo. Bohužel kvůli ulici K Váze vypadla i rekonstrukce západní části ulice Ke Smíchovu i s výstavbou chodníku, což mě velmi mrzí. K projektům nástavby na školních pavilonech nyní projektant shání stanoviska dotčených orgánů státní správy, což jde poměrně pomalu. Máme podepsanou smlouvu s Bod architekty na projekt Multifunkčního domu s byty a společenským sálem.

Za okruhem je stále veselo. Sotva se podařilo vykoupit pozemky Skládky Svoboda hlavním městem Prahou, tak už se ozvala Motocyklová asociace, která by tam chtěla postavit cvičební polygon pro řidiče. My s tím zásadně nesouhlasíme, protože bychom tam měli zase smrad a hluk. Na skládce proběhla minimálně jednou během léta nelegální technoparty, která taky otravovala obyvatele široko daleko. Řešila to policie, ale podle mě dost nedostatečně.

Dali jsme udělat soupis všech obecních studní na našem území i s popisem stavu a vydatnosti. Jeden nikdy neví…

A protože koncem června dal výpověď dosavadní nájemce kavárny, hledali jsme intenzivně nového nájemce (a hledáme ho dál, je vypsané výběrové řízení.

A konečně novina personální – máme nového pana tajemníka, JUDr. Leo Salveta, kterého tímto představuji.

RNDr. Jana Plamínková