Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Stanovisko Městské části Praha – Slivenec k probíhající rekonstrukci hl. komunikací ve Slivenci

Vážení občané,

vzhledem k množícím se dotazům týkající se zhoršených podmínek v samotném centru městské části (stavební práce na hl. komunikacích v ul. K Lochkovu), sdělujeme následující stanovisko městské části.

Investorem rekonstrukcí hl. komunikací je hl. m. Praha nikoliv městská část, tudíž veškerou odpovědnost za stavbu má Odbor investiční hl. m. Prahy. Se stavbou a investorem jsme nicméně v permanentní komunikaci, kdy se za městskou část zúčastňujeme pravidelných kontrolních dnů a kde sdělujeme své požadavky a dále podněty ze stran občanů tak, aby stavba omezovala okolní provoz pokud možno co nejméně.

Na posledním kontrolním dnu městská část jasně požadovala, aby intenzivnější výkopové práce při pokládání kabelů VO a sdělovacích kabelů (v takovém rozsahu, jaké jsou v současnosti) byly uskutečněny v průběhu 17 – 20.11.2022. Toto nám bylo přislíbeno, dokonce práce začaly již během středy 16.11.2022. Bohužel stavba své sliby nesplnila a od 19.11.2022 zde nikdo nebyl.

Vzhledem k tomu, že současný rozsah stavebních prací (a tím i zhoršená prostupnost území) pokračuje i přes nevoli městské části nad rámec smluveného termínu, jednáme a apelujeme na stavbu i investora, aby zabezpečila pro chodce důstojnější průchod územím a aby v pěších koridorech prováděla důsledné čistění od nánosů zeminy.