Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Studentský blog k přírodnímu živlu, který je cennější než všechno zlato světa

Jsem studentkou 1. ročníku ČZU na Fakultě životního prostředí. Za téma své diplomové práce jsem si zvolila současnou problematiku boje s častými periodami sucha, a to na území České republiky. Nicméně, na tento klíčový problém nahlížím prostřednictvím využití srážkové a odpadní vody. Dne 13. července 2020 jsem spustila studentský projekt webových stránek. Jedná se vlastně o určitou formu studentského blogu, který se věnuje tématu odborné vysokoškolské práce. Rok jejího dokončení v akademickém roce 2020/2021. Více v přiloženém dokumentu…

Studentský projekt k diplomové práci je k dispozici na této adrese.

Čtenáři mohou být spoluautory blogu na téma „srážkové a odpadní vody“. Mohou se zapojit nejen svými náměty, případně připomínkami k provozu webových stránek, ale také svými návrhy na odborné články, zaměřené na klíčové slovo „voda“.