Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Úprava harmonogramu přistavování VOK

Z důvodu probíhající stavby v ulici K Homolce bylo přesunuto stanoviště tříděného odpadu na adresu Ke  Smíchovu, za č. p.  9 – u ovčína. Na tomto místě budou přistaveny i plánované velkoobjemové kontejnery  :

 4. června 2021, 14:00 – 18:00 hod VOK na objemný odpad

12. června 2021, 9:00 – 12:00 hod kontejner na BIOODPAD

Děkujeme za pochopení