Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Poskytnuté informace podle zákona 106/1999 Sb.

Podání Odpověď Téma Dokument
05. 12. 2019 19. 12. 2019 Hrobové místo 320/1 1349/2019
04. 12. 2019 06. 12. 2019 Hrobové místo 320/1 1344/2019
19. 08. 2019 26. 08. 2019 Veřejné zakázky 938/2019
29. 07. 2019 31. 07. 2019 Nájemní smlouvy – reklama 872/2019
19. 07. 2019 19. 07. 2019 Nájem nebytových prostor č.p. 41 835/2019
 04. 12. 2018  05. 12. 2018 Počet psů 1139/2018
14. 09. 2018 14. 09. 2018 Dotační a grantový program 879/2018
07. 06. 2018 15. 06. 2018 Volby prezidenta 593/2018
04. 05. 2018 04. 05. 2018 Kolektivní smlouva 469/2018
07. 02. 2018 08. 02. 2018 Nájemní smlouva 166/2018