Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Poskytnuté informace podle zákona 106/1999 Sb.

Podání Odpověď Téma Dokument
01. 03. 2021 02. 03. 2021 Pronájem veřejného prostranství a zeleně 00283/2021
12. 02. 2021 15. 02. 2021 Zakázky a zřizované organizace 00203/2021
08. 02. 2021 10. 02. 2021 Obohacení za užívání pozemků ZMK 00176/2021
30. 10. 2020 02. 11. 2020 Informace o soudních sporech 01254/2020
07. 10. 2020 08. 10. 2020 Odstranění reklamních zařízení 01172/2020
23. 06. 2020 24. 06. 2020 Nemovitý majetek MČ 750/2020
07. 04. 2020 08. 04. 2020 Oplocení parcel Řepkové pole 417/2020
09. 03. 2020 18. 03. 2020 Nájem hrobového místa 320/1 249/2020
11. 03. 2020 11. 03. 2020 Stavební úřad, centrální zdroj vytápění 314/2020
25. 02. 2020 03. 03. 2020 Informace týkající se ZŠ Slivenec 275/2020
25. 02. 2020 25. 02. 2020 Informace o tajemnících 249/2020
11. 02. 2020 12. 02. 2020 Poplatky ze psů a provoz útulků 189/2020
05. 12. 2019 19. 12. 2019 Hrobové místo 320/1 1349/2019
04. 12. 2019 06. 12. 2019 Hrobové místo 320/1 1344/2019
19. 08. 2019 26. 08. 2019 Veřejné zakázky 938/2019
29. 07. 2019 31. 07. 2019 Nájemní smlouvy – reklama 872/2019
19. 07. 2019 19. 07. 2019 Nájem nebytových prostor č.p. 41 835/2019
05. 03. 2019 14. 03. 2019 Úklid veřejných prostranství a zeleně 325/2019
 04. 12. 2018  05. 12. 2018 Počet psů 1139/2018
14. 09. 2018 14. 09. 2018 Dotační a grantový program 879/2018
07. 06. 2018 15. 06. 2018 Volby prezidenta 593/2018
04. 05. 2018 04. 05. 2018 Kolektivní smlouva 469/2018
07. 02. 2018 08. 02. 2018 Nájemní smlouva 166/2018