Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Úřední deska – archiv

23. mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec, č.j. 34/2021

Zveřejněno dne:

27. 04. 2021

Zvěřejněno do data:

06. 05. 2021

Městská část Praha-Slivenec, ÚMČ oznamuje záměr pronajmout nebytový prostor – místnost v 2. NP č.p. 315 v ulici K Holyni pro Poradnu životního stylu paní Lence Petákové na 10 hod/ týdně za cenu 1000 Kč/ měsíc, č.j. 33/2021

Zveřejněno dne:

21. 04. 2021

Zvěřejněno do data:

06. 05. 2021

Městská část Praha-Slivenec, ÚMČ oznamuje záměr prodat pozemky parc.č. 395/2 a 395/4, k.ú. Holyně o celkové výměře 16m2 za celkovou cenu 78.400,-Kč společnosti PREdistribuce, a.s., č.j. 32/2021

Zveřejněno dne:

14. 04. 2021

Zvěřejněno do data:

30. 04. 2021

Městská část Praha-Slivenec, ÚMČ oznamuje záměr prodat pozemek parc.č. 207/4, k.ú. Holyně o výměře 43m2 za cenu 5.300,­Kč/,m2 panu Petru Sobolovi, č.j. 31/2021

Zveřejněno dne:

14. 04. 2021

Zvěřejněno do data:

30. 04. 2021

22. veřejné zasedání zastupitelstva Městské části Praha – Slivenec, č.j. 30/2021

Zveřejněno dne:

12. 04. 2021

Zvěřejněno do data:

19. 04. 2021

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy., č.j. 29/2021

Zveřejněno dne:

09. 04. 2021

Zvěřejněno do data:

26. 04. 2021

Opatření obecné povahy – ulice K Homolce a Ke Smíchovu, č.j. 26/2021

Zveřejněno dne:

06. 04. 2021

Zvěřejněno do data:

21. 04. 2021

Opatření obecné povahy – ulice Ke Smíchovu, č.j. 25/2021

Zveřejněno dne:

06. 04. 2021

Zvěřejněno do data:

21. 04. 2021

Záměr – MČ Praha – Slivenec oznamuje, že cena za pronájem technické místnosti v 3.NP v budově čp. 6 v ulici K Lochkovu se společnosti Vodafone Czech Republic a.s. zvyšuje na 137.557,-Kč bez DPH, č.j. 24/2021

Zveřejněno dne:

31. 03. 2021

Zvěřejněno do data:

16. 04. 2021

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – Tajemník Městské části Praha-Zbraslav vyhlašuje dne 24. 3. 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Referentka/referent Odboru kanceláře tajemníka v MČ Praha-Zbraslav

Zveřejněno dne:

29. 03. 2021

Zvěřejněno do data:

26. 04. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny vlny 04 úprav U 1113/04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 22/2021

Zveřejněno dne:

15. 03. 2021

Zvěřejněno do data:

22. 04. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3830/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 21/2021

Zveřejněno dne:

15. 03. 2021

Zvěřejněno do data:

22. 04. 2021