Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Úřední deska – archiv

Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 498/1 k.ú. Slivenec v ulici U Sportoviště za účelem provozování zahrádky pro občerstvení, č.j. 67/2020

Zveřejněno dne:

09. 06. 2020

Zvěřejněno do data:

23. 06. 2020

16. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SLIVENEC, Č.J. 62/2020

Zveřejněno dne:

29. 05. 2020

Zvěřejněno do data:

08. 06. 2020

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na obsazení pracovního místa: Referent Odboru správních věcí – přestupková agenda v MČ Praha – Zbraslav

Zveřejněno dne:

26. 05. 2020

Zvěřejněno do data:

25. 06. 2020

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na obsazení pracovního místa: Referent Odboru kancelář tajemníka – PR (Public Relations) v MČ Praha – Zbraslav

Zveřejněno dne:

26. 05. 2020

Zvěřejněno do data:

25. 06. 2020

Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 470/1 v k.ú. Slivenec o výměře 25 m2 k dočasnému užívání – zařízení staveniště, č.j. 61/2020

Zveřejněno dne:

25. 05. 2020

Zvěřejněno do data:

09. 06. 2020

Závěrečný účet hospodaření Městské části Praha – Slivenec za rok 2019, č.j. 60/2020

Zveřejněno dne:

25. 05. 2020

Zvěřejněno do data:

09. 06. 2020

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ulici Za Fořtem a Na Rovném, č.j. 59/2020

Zveřejněno dne:

25. 05. 2020

Zvěřejněno do data:

12. 06. 2020

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ulici U Smolnic a Kotovka, č.j. 58/2020

Zveřejněno dne:

25. 05. 2020

Zvěřejněno do data:

08. 06. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny vlny celoměstsky významných změn III Z 2748/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 57/2020

Zveřejněno dne:

25. 05. 2020

Zvěřejněno do data:

02. 07. 2020

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ulici Smaragdová, č.j. 56/2020

Zveřejněno dne:

19. 05. 2020

Zvěřejněno do data:

08. 06. 2020

Veřejná zakázka malého rozsahu – Rekonstrukce fasády historické budovy ZŠ a MŠ Praha 5 – Slivenec, č.j. 55/2020

Zveřejněno dne:

14. 05. 2020

Zvěřejněno do data:

26. 05. 2020

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K Lochkovu, Frančíkova a okolních komunikacích, 54/2020

Zveřejněno dne:

14. 05. 2020

Zvěřejněno do data:

28. 05. 2020