Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Úřední deska – archiv

Ve dnech 27. 12. 2021 – 31. 12. 2021 bude Úřad městské části Praha – Slivenec (dále jen „Úřad“) z technických a provozních důvodů pro veřejnost následovně omezen: Dne 27. 12. 2021 a 29. 12. 2021 budou úřední hodiny Úřadu od 08:00 do 16:00 hod. Dne 31. 12. 2021 bude Úřad pro veřejnost uzavřen

Zveřejněno dne:

27. 12. 2021

Zvěřejněno do data:

31. 12. 2021

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ “Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0004 – komunikace Jezírka”, č.j. 128/2021

Zveřejněno dne:

22. 12. 2021

Zvěřejněno do data:

06. 01. 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Shora uvedený správce daně dle ustanovení § 49 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje daňovému subjektu Yury Chistov, Za farou 819/61, Slivenec, Praha 514, PSČ 154 00 že má uloženu písemnost, č.j. 127/2021

Zveřejněno dne:

22. 12. 2021

Zvěřejněno do data:

06. 01. 2022

Rozpočet Městské části Praha – Slivenec na rok 2022, včetně povinných příloh, v celkové výši příjmů 36 688 100,- Kč a výdajů 36 688 100,- Kč a Rozpočtový výhled MČ Praha – Slivenec na roky 2021–2027, č.j. 126/2021

Zveřejněno dne:

21. 12. 2021

Zvěřejněno do data:

31. 01. 2023

Městská část Praha – Slivenec vyhlašuje dotační programy na území MČ Praha – Slivenec v roce 2022 – II. kolo, č.j. 125/2021

Zveřejněno dne:

21. 12. 2021

Zvěřejněno do data:

21. 03. 2022

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny Na Křenkově, K Lochkovu, K Homolce, č.j. 124/2021

Zveřejněno dne:

21. 12. 2021

Zvěřejněno do data:

08. 01. 2022

Městská část Praha – Slivenec oznamuje záměr úpravy cen pronájmu pozemků určených k zahrádkářské činnosti na částku 25,-Kč/m2 s platností od 1. 1. 2022, č.j. 123/2021

Zveřejněno dne:

15. 12. 2021

Zvěřejněno do data:

03. 01. 2022

Městská část Praha – Velká Chuchle – Úřad městské části Praha – Velká Chuchle zastoupený tajemníkem Úřadu městské části Praha – Velká Chuchle vyhlašuje dne 13. prosince 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent(ka) odborů stavebního a správy majetku (budovy, haly, stavby) a životního prostředí

Zveřejněno dne:

14. 12. 2021

Zvěřejněno do data:

31. 01. 2022

Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., č.j. 122/2021

Zveřejněno dne:

10. 12. 2021

Zvěřejněno do data:

27. 12. 2021

E-VYHLÁŠKA č. 21DR000930 na prodej nemovitých věci v rámci insolvenčního řízení, č.j. 121/2021

Zveřejněno dne:

10. 12. 2021

Zvěřejněno do data:

28. 01. 2022

Městská část Praha – Slivenec, Starostka Městské části Praha-Slivenec podle § 60, odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze svolává 29. zasedání zastupitelstva, č.j. 120/2021

Zveřejněno dne:

10. 12. 2021

Zvěřejněno do data:

21. 12. 2021

Městská část Praha – Slivenec oznamuje záměr pronájmu části nebytového prostoru v I .PP bytového domu (viz příloha) v ulici Ke Smíchovu č.p. 462, 154 00 Praha-Slivenec, č.j. 119/2021

Zveřejněno dne:

03. 12. 2021

Zvěřejněno do data:

18. 12. 2021