Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Úřední deska – archiv

Záměr – MČ Praha – Slivenec oznamuje, že cena za pronájem technické místnosti v 3.NP v budově čp. 6 v ulici K Lochkovu se společnosti Vodafone Czech Republic a.s. zvyšuje na 137.557,-Kč bez DPH, č.j. 24/2021

Zveřejněno dne:

31. 03. 2021

Zvěřejněno do data:

16. 04. 2021

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 1317 k.ú. Slivenec, č.j. 20/2021

Zveřejněno dne:

08. 03. 2021

Zvěřejněno do data:

24. 03. 2021

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K Austisu, č.j. 19/2021

Zveřejněno dne:

05. 03. 2021

Zvěřejněno do data:

22. 03. 2021

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ul. K Cikánce a Frančíkova, č.j. 18/2021

Zveřejněno dne:

01. 03. 2021

Zvěřejněno do data:

25. 03. 2021

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ul. Kopanská a U Smolnic, č.j. 17/2021

Zveřejněno dne:

01. 03. 2021

Zvěřejněno do data:

15. 03. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 26 Z 3459/26, Z 3460/26, Z 3461/26, Z 3462/26, Z 3463/26, Z 3464/26, Z 3465/26, Z 3466/26, Z 3467/26, Z 3468/26, Z 3469/26, Z 3470/26, Z 3471/26, Z 3472/26, Z 3473/26, Z 3474/26, Z 3475/26, Z 3476/26, Z 3477/26, Z 3478/26, Z 3479/26, Z 3480/26, Z 3481/26, Z 3482/26, Z 3483/26, Z 3484/26, Z 3485/26, Z 3486/26, Z 3487/26, Z 3488/26, Z 3489/26, Z 3490/26, Z 3491/26, Z 3492/26, Z 3508/26, Z 3509/26, Z 3493/26, Z 3494/26, Z 3495/26, Z 3496/26 a Z 3497/26 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 15/2021

Zveřejněno dne:

08. 02. 2021

Zvěřejněno do data:

18. 03. 2021

21. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec, č.j. 14/2021

Zveřejněno dne:

06. 02. 2021

Zvěřejněno do data:

15. 02. 2021

Městská část Praha – Slivenec úřad městské části oznamuje záměr pronajmout byt v bytovém domě Ke Smíchovu 462, č.j. 12/2021

Zveřejněno dne:

01. 02. 2021

Zvěřejněno do data:

15. 02. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 3239/15 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 11/2021

Zveřejněno dne:

26. 01. 2021

Zvěřejněno do data:

16. 03. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 08 úprav U 1365/08 a U 1367/08 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 10/2021

Zveřejněno dne:

26. 01. 2021

Zvěřejněno do data:

16. 03. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 2759/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území, č.j. 9/2021

Zveřejněno dne:

26. 01. 2021

Zvěřejněno do data:

05. 03. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2600/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny I Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 8/2021

Zveřejněno dne:

15. 01. 2021

Zvěřejněno do data:

24. 02. 2021