Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Úřední deska – archiv

opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K Homolce, č.j. 147/2022

Zveřejněno dne:

23. 12. 2022

Zvěřejněno do data:

11. 01. 2023

Informace pro občany – uzavření úřadu 30. 12. 2022, č.j. 146/2022

Zveřejněno dne:

23. 12. 2022

Zvěřejněno do data:

02. 01. 2023

výběrové řízení na obsazení pracovního místa ÚČETNÍ – Úřad MČ Praha – Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha – Slivenec, č.j. 145/2022

Zveřejněno dne:

22. 12. 2022

Zvěřejněno do data:

14. 01. 2023

Městská část Praha – Slivenec Starostka Městské části Praha-Slivenec podle § 61, odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů svolává veřejné zasedání zastupitelstva do zasedací místnosti UMC Praha-Slivenec, K Lochkovu 6/2 na pondělí 19. 12. 2022 od 17:00 hodin, č.j. 138/2022

Zveřejněno dne:

12. 12. 2022

Zvěřejněno do data:

19. 12. 2022

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ul. K Lochkovu a Od Rozcestí, č.j. 137/2022

Zveřejněno dne:

12. 12. 2022

Zvěřejněno do data:

05. 01. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu samostatně projednávané změny Z 3754/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, č.j. 136/2022

Zveřejněno dne:

08. 12. 2022

Zvěřejněno do data:

19. 01. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu samostatně projednávané změny Z 3403/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, č.j. 135/2022

Zveřejněno dne:

08. 12. 2022

Zvěřejněno do data:

19. 01. 2023

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí MČ Praha – Slivenec pro volbu prezidenta České republiky, č.j. 134/2022

Zveřejněno dne:

02. 12. 2022

Zvěřejněno do data:

29. 01. 2023

Zveřejněno dne:

01. 12. 2022

Zvěřejněno do data:

31. 12. 2022

Oznámení o vyvěšení návrhu rozpočtu na rok 2023, č.j. 132/2022

Zveřejněno dne:

01. 12. 2022

Zvěřejněno do data:

31. 12. 2022

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v Městské části Praha – Slivenec pro volbu prezidenta ČR, č.j. 131/2022

Zveřejněno dne:

28. 11. 2022

Zvěřejněno do data:

29. 01. 2023

Městská část Praha – Slivenec vyhlašuje dotační programy na území MČ Praha – Slivenec v roce 2023 – I. kolo, č.j. 130/2022

Zveřejněno dne:

28. 11. 2022

Zvěřejněno do data:

28. 02. 2023