Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Úřední deska – archiv

Upozornění pro občany Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie bude Úřad městské části Praha – Slivenec dne 20.09.2023 pro veřejnost uzavřen, č.j. 98/2023

Zveřejněno dne:

14. 09. 2023

Zvěřejněno do data:

21. 09. 2023

Městská část Praha – Slivenec – starostka Městské části Praha-Slivenec podle § 60, odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů svolává veřejné zasedání zastupitelstva městské části do zasedací místnosti ÚMČ Praha-Slivenec, K Lochkovu 6/2 na středu 13.09.2023 od 17:00 hodin, č.j. 94/2023

Zveřejněno dne:

06. 09. 2023

Zvěřejněno do data:

14. 09. 2023

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny, č.j. 91/2023

Zveřejněno dne:

04. 09. 2023

Zvěřejněno do data:

23. 09. 2023

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny, č.j. 90/2023

Zveřejněno dne:

04. 09. 2023

Zvěřejněno do data:

20. 09. 2023

Městská část Praha – Slivenec oznamuje záměr prodloužit platnost smlouvy (CETIN), č.j. 89/2023

Zveřejněno dne:

29. 08. 2023

Zvěřejněno do data:

13. 09. 2023

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – obsazení pracovního místa úředník: vedoucí Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha-Libuš, č.j 87/2023.

Zveřejněno dne:

23. 08. 2023

Zvěřejněno do data:

23. 09. 2023

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ul. Smaragdová, č.j. 86/2023

Zveřejněno dne:

14. 08. 2023

Zvěřejněno do data:

01. 09. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu změny Z 3576/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 85/2023

Zveřejněno dne:

08. 08. 2023

Zvěřejněno do data:

23. 09. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ Návrh samostatně pořizované změny Z 3617/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 84/2023

Zveřejněno dne:

08. 08. 2023

Zvěřejněno do data:

23. 09. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ Návrh samostatně pořizované změny Z 3582/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 83/2023

Zveřejněno dne:

08. 08. 2023

Zvěřejněno do data:

23. 09. 2023

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny, ulice K Homolce, č.j. 82/2023

Zveřejněno dne:

08. 08. 2023

Zvěřejněno do data:

25. 08. 2023

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA -SLIVENEC ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha 5 -Slivenec oznamuje podle § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000, o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů záměr směny pozemků, č.j. 81/2023

Zveřejněno dne:

07. 08. 2023

Zvěřejněno do data:

22. 08. 2023