Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Úřední deska – archiv

Rozeslání a zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, č.j. 115/2023

Zveřejněno dne:

09. 10. 2023

Zvěřejněno do data:

25. 10. 2023

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U Náhonu, č.j. 114/2023

Zveřejněno dne:

06. 10. 2023

Zvěřejněno do data:

23. 10. 2023

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K Austisu, č.j. 113/2023

Zveřejněno dne:

06. 10. 2023

Zvěřejněno do data:

21. 10. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu samostatně pořizované změny Z 3827/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, č.j. 112/2023

Zveřejněno dne:

06. 10. 2023

Zvěřejněno do data:

14. 11. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu změny vlny 10 – opakované veřejné projednání Z 3104/10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, č.j. 111/2023

Zveřejněno dne:

06. 10. 2023

Zvěřejněno do data:

14. 11. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhů změn vlny 35 Z 3544/35, Z 3554/35, Z 3564/35, Z 3568/35, Z 3570/35, Z 3571/35, Z 3572/35, Z 3573/35, Z 3719/35, Z 3751/35, Z 3760/35 a Z 3800/35 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 110/2023

Zveřejněno dne:

05. 10. 2023

Zvěřejněno do data:

14. 11. 2023

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ulici K Dobré Vodě, č.j. 109/2023

Zveřejněno dne:

04. 10. 2023

Zvěřejněno do data:

25. 10. 2023

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ulicích K Lochkovu a Na Křenkově, č.j. 108/2023

Zveřejněno dne:

04. 10. 2023

Zvěřejněno do data:

21. 10. 2023

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ulicích K Lochkovu, Na Křenkově č.j. 107/2023

Zveřejněno dne:

04. 10. 2023

Zvěřejněno do data:

20. 10. 2023

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ulicích K Homolce, K Lochkovu, Na Křenkově a diamantová, č.j. 106/2023

Zveřejněno dne:

02. 10. 2023

Zvěřejněno do data:

17. 10. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o společném jednání o návrzích změn vlny 10 Z 3034/10, Z 3044/10, Z 3057/10, Z 3058/10, Z 3068/10, Z 3081/10, Z 3093/10, Z 3101/10, Z 3105/10 a Z 3111/10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území, č.j. 105/2023

Zveřejněno dne:

27. 09. 2023

Zvěřejněno do data:

20. 11. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o společném jednání o návrhu změny vlny 02 úprav U 1250/02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území, č.j. 104/2023

Zveřejněno dne:

27. 09. 2023

Zvěřejněno do data:

20. 11. 2023