Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Úřední deska – archiv

Opatření obecné povahy – ulice K Homolce a Ke Smíchovu, č.j. 26/2021

Zveřejněno dne:

06. 04. 2021

Zvěřejněno do data:

21. 04. 2021

Opatření obecné povahy – ulice Ke Smíchovu, č.j. 25/2021

Zveřejněno dne:

06. 04. 2021

Zvěřejněno do data:

21. 04. 2021

Záměr – MČ Praha – Slivenec oznamuje, že cena za pronájem technické místnosti v 3.NP v budově čp. 6 v ulici K Lochkovu se společnosti Vodafone Czech Republic a.s. zvyšuje na 137.557,-Kč bez DPH, č.j. 24/2021

Zveřejněno dne:

31. 03. 2021

Zvěřejněno do data:

16. 04. 2021

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – Tajemník Městské části Praha-Zbraslav vyhlašuje dne 24. 3. 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Referentka/referent Odboru kanceláře tajemníka v MČ Praha-Zbraslav

Zveřejněno dne:

29. 03. 2021

Zvěřejněno do data:

26. 04. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z 2837/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (MČ Praha – Zbraslav, MČ Praha 16; nové řešení území – vytvoření sportovně rekreačního areálu, vyjmutí z VRÚ) a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, č.j. 23/2021

Zveřejněno dne:

29. 03. 2021

Zvěřejněno do data:

17. 05. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny vlny 04 úprav U 1113/04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 22/2021

Zveřejněno dne:

15. 03. 2021

Zvěřejněno do data:

22. 04. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3830/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 21/2021

Zveřejněno dne:

15. 03. 2021

Zvěřejněno do data:

22. 04. 2021

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 1317 k.ú. Slivenec, č.j. 20/2021

Zveřejněno dne:

08. 03. 2021

Zvěřejněno do data:

24. 03. 2021

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K Austisu, č.j. 19/2021

Zveřejněno dne:

05. 03. 2021

Zvěřejněno do data:

22. 03. 2021

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ul. K Cikánce a Frančíkova, č.j. 18/2021

Zveřejněno dne:

01. 03. 2021

Zvěřejněno do data:

25. 03. 2021

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ul. Kopanská a U Smolnic, č.j. 17/2021

Zveřejněno dne:

01. 03. 2021

Zvěřejněno do data:

15. 03. 2021

Sčítání lidu, domů a bytů 2021, č.j. 16/2021

Zveřejněno dne:

19. 02. 2021

Zvěřejněno do data:

11. 05. 2021