Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Úřední deska – archiv

Tematické okruhy a podmínky pro udělování účelových dotací (grantů) MČ Praha – Slivenec na rok 2021 II. kolo

Zveřejněno dne:

19. 02. 2021

Zvěřejněno do data:

20. 05. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 26 Z 3459/26, Z 3460/26, Z 3461/26, Z 3462/26, Z 3463/26, Z 3464/26, Z 3465/26, Z 3466/26, Z 3467/26, Z 3468/26, Z 3469/26, Z 3470/26, Z 3471/26, Z 3472/26, Z 3473/26, Z 3474/26, Z 3475/26, Z 3476/26, Z 3477/26, Z 3478/26, Z 3479/26, Z 3480/26, Z 3481/26, Z 3482/26, Z 3483/26, Z 3484/26, Z 3485/26, Z 3486/26, Z 3487/26, Z 3488/26, Z 3489/26, Z 3490/26, Z 3491/26, Z 3492/26, Z 3508/26, Z 3509/26, Z 3493/26, Z 3494/26, Z 3495/26, Z 3496/26 a Z 3497/26 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 15/2021

Zveřejněno dne:

08. 02. 2021

Zvěřejněno do data:

18. 03. 2021

21. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec, č.j. 14/2021

Zveřejněno dne:

06. 02. 2021

Zvěřejněno do data:

15. 02. 2021

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy na území České republiky, č.j. 13/2021

Zveřejněno dne:

03. 02. 2021

Zvěřejněno do data:

26. 04. 2021

Městská část Praha – Slivenec úřad městské části oznamuje záměr pronajmout byt v bytovém domě Ke Smíchovu 462, č.j. 12/2021

Zveřejněno dne:

01. 02. 2021

Zvěřejněno do data:

15. 02. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 3239/15 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 11/2021

Zveřejněno dne:

26. 01. 2021

Zvěřejněno do data:

16. 03. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 08 úprav U 1365/08 a U 1367/08 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 10/2021

Zveřejněno dne:

26. 01. 2021

Zvěřejněno do data:

16. 03. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 2759/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území, č.j. 9/2021

Zveřejněno dne:

26. 01. 2021

Zvěřejněno do data:

05. 03. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2600/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny I Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 8/2021

Zveřejněno dne:

15. 01. 2021

Zvěřejněno do data:

24. 02. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájeném řízení o vydání změn vlny 19 – opakované veřejné projednání Z 3340/19, Z 3354/19 a Z 3357/19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 6/2021

Zveřejněno dne:

12. 01. 2021

Zvěřejněno do data:

19. 02. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 Z 2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09, Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3014/09, Z 3015/09, Z 3017/09, Z 3020/09, Z 3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 3026/09, Z 3031/09 a Z 3033/09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 5/2021

Zveřejněno dne:

12. 01. 2021

Zvěřejněno do data:

19. 02. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 4/2021

Zveřejněno dne:

12. 01. 2021

Zvěřejněno do data:

19. 02. 2021