Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Úřední deska – archiv

Městská část Praha -Slivenec oznamuje záměr uzavřít smlouvu na pronájem nebytového prostoru v domě na adrese Ke Smíchovu č.p. 315, k.ú. Slivenec, č.j. 11/2023

Zveřejněno dne:

30. 01. 2023

Zvěřejněno do data:

17. 02. 2023

Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Prahy, č.j. 10/2023

Zveřejněno dne:

27. 01. 2023

Zvěřejněno do data:

13. 02. 2023

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí MČ Praha -Slivenec pro volbu prezidenta České republiky – II. kolo, č.j. 9/2023

Zveřejněno dne:

27. 01. 2023

Zvěřejněno do data:

10. 02. 2023

Záměr prodeje pozemku parc. č. 207/6 v k.ú. Holyně, č.j. 8/2023

Zveřejněno dne:

24. 01. 2023

Zvěřejněno do data:

09. 02. 2023

– informace o telefonních číslech pro podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky, č.j. 7/2023

Zveřejněno dne:

18. 01. 2023

Zvěřejněno do data:

30. 01. 2023

Informace o umístění volebních stanovišť pro volbu prezidenta České republiky (karanténa), č.j. 6/2023

Zveřejněno dne:

18. 01. 2023

Zvěřejněno do data:

30. 01. 2023

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa ÚČETNÍ – Úřad MČ Praha – Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha – Slivenec, č.j. 5/2023

Zveřejněno dne:

13. 01. 2023

Zvěřejněno do data:

20. 01. 2023

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K dobré vodě, č.j. 4/2023

Zveřejněno dne:

11. 01. 2023

Zvěřejněno do data:

26. 01. 2023

Výroční zpráva Městské části Praha – Slivenec za rok 2022 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. 3/2023

Zveřejněno dne:

06. 01. 2023

Zvěřejněno do data:

24. 01. 2023

Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím č.j. 2/2023

Zveřejněno dne:

06. 01. 2023

Zvěřejněno do data:

24. 01. 2023

Oznámení o místě a době konání volby prezidenta České republiky, č.j. 1/2023

Zveřejněno dne:

02. 01. 2023

Zvěřejněno do data:

30. 01. 2023