Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Úřední deska – archiv

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa “tajemník/tajemnice úřadu městské části” v MČ Praha-Slivenec, č.j. 138/2020

Zveřejněno dne:

18. 11. 2020

Zvěřejněno do data:

04. 12. 2020

Městská část Praha – Velká Chuchle – Úřad městské části Praha – Velká Chuchle vyhlašuje dne 12. listopadu 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent odboru smluv, daní a poplatků

Zveřejněno dne:

12. 11. 2020

Zvěřejněno do data:

31. 12. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 Z 3404/24, Z 3405/24, Z 3406/24, Z 3407/24, Z 3408/24, Z 3409/24, Z 3410/24, Z 3411/24, Z 3412/24, Z 3413/24, Z 3414/24, Z 3417/24 a Z 3420/24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 137/2020

Zveřejněno dne:

09. 11. 2020

Zvěřejněno do data:

17. 12. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 17 Z 3267/17, Z 3270/17 a Z 3271/17 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území, č.j. 136/2020

Zveřejněno dne:

09. 11. 2020

Zvěřejněno do data:

21. 12. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn Z 3129/12, Z 3134/12, Z 3137/12, Z 3140/12, Z 3141/12, Z 3144/12, Z 3145/12, Z 3146/12, Z 3147/12, Z 3149/12, Z 3154/12, Z 3155/12, Z 3157/12, Z 3159/12, Z 3160/12, Z 3162/12, Z 3163/12, Z 3165/12, Z 3166/12, Z 3171/12, Z 3172/12, Z 3174/12, Z 3178/12, Z 3180/12 a Z 3181/12 vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 134/2020

Zveřejněno dne:

09. 11. 2020

Zvěřejněno do data:

17. 12. 2020

Městská část Praha – Slivenec, úřad městské části oznamuje podle § 36 odst. 1 zákona š. 131/2000, o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů záměr uzavřít smlouvu o směně pozemků, č.j. 135/2020

Zveřejněno dne:

03. 11. 2020

Zvěřejněno do data:

18. 11. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3427/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 133/2020

Zveřejněno dne:

03. 11. 2020

Zvěřejněno do data:

04. 12. 2020

19. Veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec, č.j. 132/2020

Zveřejněno dne:

23. 10. 2020

Zvěřejněno do data:

02. 11. 2020

Činnost úřadu Městské části Praha-Slivenec po dobu nouzového stavu, č.j. 131/2020

Zveřejněno dne:

22. 10. 2020

Zvěřejněno do data:

03. 11. 2020

Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Slivenec, č.j. 130/2020

Zveřejněno dne:

22. 10. 2020

Zvěřejněno do data:

05. 11. 2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. října 2020 č. 1080 o přijetí krizového opatření – omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů, č.j. 129/2020

Zveřejněno dne:

21. 10. 2020

Zvěřejněno do data:

05. 11. 2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. října 2020 č. 1079 o přijetí krizového opatření – zákaz maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb, č.j. 128/2020

Zveřejněno dne:

21. 10. 2020

Zvěřejněno do data:

05. 11. 2020