Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Úřední deska – archiv

Městská část Praha – Slivenec oznamuje záměr pronájmu pozemku parc. č. 363, k.ú. Holyně o výměře 230 m2, č.j. 118/2021

Zveřejněno dne:

03. 12. 2021

Zvěřejněno do data:

20. 12. 2021

Návrh rozpočtu MČ Praha – Slivenec na rok 2022, č.j. 117/2021

Zveřejněno dne:

03. 12. 2021

Zvěřejněno do data:

21. 12. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ termínu druhého veřejného projednání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (na základě Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v uplynulém období) a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, č. J. 116/2021

Zveřejněno dne:

26. 11. 2021

Zvěřejněno do data:

12. 01. 2022

Tajemník Úřadu městské části Praha-Zbraslav v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhlašuje dne 18. 11. 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Vedoucí Odboru sociálních agend

Zveřejněno dne:

22. 11. 2021

Zvěřejněno do data:

15. 12. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2845/00, Z 2848/00, Z 2859/00, Z 2896/00, Z 2898/00, Z 2899/00, Z 2925/00, Z 2947/00 a Z 2951/00 vlny V celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, č.j. 115/2021

Zveřejněno dne:

22. 11. 2021

Zvěřejněno do data:

07. 01. 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 3252/15 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (MČ Praha – Troja; zázemí parkoviště ZOO Praha), č.j. 114/2021

Zveřejněno dne:

19. 11. 2021

Zvěřejněno do data:

10. 01. 2022

Městská část Praha – Slivenec, Starostka Městské části Praha-Slivenec podle § 60, odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze svolává mimořádné 28. zasedání zastupitelstva, č.j. 113/2021

Zveřejněno dne:

15. 11. 2021

Zvěřejněno do data:

23. 11. 2021

Oznámení o zahájení správního řízení – Úřad městské části Praha 5, Odbor dopravy, jako silniční správní úřad oznamuje neznámému provozovateli/vlastníku vozidla, že mu byl doručen návrh vlastníka pozemní komunikace, ve kterém má navrhovatel za to, že dané vozidlo splňuje znaky vrak, č.j. 112/2021

Zveřejněno dne:

15. 11. 2021

Zvěřejněno do data:

01. 12. 2021

Dražební vyhláška č.j. 828DDE2021 o konání dražby dobrovolné elektronické dle zákona č. 26/2000 Sb., č.j. 111/2021

Zveřejněno dne:

10. 11. 2021

Zvěřejněno do data:

29. 11. 2021

Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2022, č.j. 110/2021

Zveřejněno dne:

09. 11. 2021

Zvěřejněno do data:

10. 01. 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 14 Z 3296/14, Z 3297/14, Z 3200/14, Z 3201/14, Z 3204/14, Z 3205/14, Z 3207/14, Z 3208/14, Z 3209/14, Z 3214/14, Z 3220/14 a Z 3221/14 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území, č.j. 104/2021

Zveřejněno dne:

05. 11. 2021

Zvěřejněno do data:

15. 12. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území, č.j. 109/2021

Zveřejněno dne:

05. 11. 2021

Zvěřejněno do data:

15. 12. 2021