Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Úřední deska – archiv

Pozvánka na veřejné projednání – Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun, č.j. 139/2023

Zveřejněno dne:

05. 12. 2023

Zvěřejněno do data:

12. 12. 2023

Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2024, č.j. 138/2023

Zveřejněno dne:

04. 12. 2023

Zvěřejněno do data:

12. 01. 2024

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul. Ke Smíchovu a K Váze, č.j. 133/2023

Zveřejněno dne:

29. 11. 2023

Zvěřejněno do data:

15. 12. 2023

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U náhonu, č.j. 132//2023

Zveřejněno dne:

22. 11. 2023

Zvěřejněno do data:

08. 12. 2023

Městská část Praha – Slivenec – starostka Městské části Praha-Slivenec podle § 60, odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů svolává veřejné zasedání zastupitelstva městské části do zasedací místnosti ÚMČ Praha-Slivenec, K Lochkovu 6/2 na pondělí 27.11.2023 od 17:30 hodin, č.j. 131/2023

Zveřejněno dne:

20. 11. 2023

Zvěřejněno do data:

27. 11. 2023

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Frančíkova a okolní komunikace, č.j. 130/2023

Zveřejněno dne:

16. 11. 2023

Zvěřejněno do data:

02. 12. 2023

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K Lochkovu a okolních komunikacích, č.j. 129/2023

Zveřejněno dne:

16. 11. 2023

Zvěřejněno do data:

02. 12. 2023

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY K Rozvodně, Na Korálově, Ke Křížku, č.j. 128/2023

Zveřejněno dne:

16. 11. 2023

Zvěřejněno do data:

13. 12. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o společném jednání o návrzích změn vlny 12 Z 3127/12, Z 3133/12, Z 3169/12 a Z 3182/12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území, č.j. 127/2023

Zveřejněno dne:

15. 11. 2023

Zvěřejněno do data:

04. 01. 2024

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Pod vysokou mezí, č.j. 126/2023

Zveřejněno dne:

09. 11. 2023

Zvěřejněno do data:

27. 11. 2023

Městská část Praha-Slivenec oznamuje podle § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000, o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů záměr pronajmout pozemek parc.č. 322/65, k.ú. Holyně společnosti SG Geotechnika a.s. za účelem příjezdu k průzkumným vrtům na dobu dvou měsíců, č.j. 125/2023

Zveřejněno dne:

09. 11. 2023

Zvěřejněno do data:

27. 11. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhů změn vlny 33 Z 3549/33, Z 3552/33, Z 3553/33, Z 3556/33, Z 3558/33 a Z 3861/33 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 124/2023

Zveřejněno dne:

03. 11. 2023

Zvěřejněno do data:

12. 12. 2023