Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Úřední deska – archiv

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. října 2020 č. 1078 o přijetí krizového opatření – zákaz volného pohybu osob na území ČR, č.j. 127/2020

Zveřejněno dne:

21. 10. 2020

Zvěřejněno do data:

05. 11. 2020

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Ke Smíchovu, K Austisu, NN718 a okolních komunikacích, č.j. 126/2020

Zveřejněno dne:

15. 10. 2020

Zvěřejněno do data:

29. 10. 2020

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Do Chuchle, K Lochkovu a V Lipkách, č.j. 125/2020

Zveřejněno dne:

15. 10. 2020

Zvěřejněno do data:

29. 10. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2440/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (MČ Praha 4, MČ Praha 12, MČ Praha -Kunratice, MČ Praha -Libuš; trasa metra D v úseku Pankrác – Depo Písnice, změna časového horizontu, upřesnění stanic a funkčního využití, včetně vyhlášení VPS) a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území, č.j. 124/2020

Zveřejněno dne:

14. 10. 2020

Zvěřejněno do data:

23. 11. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3175/12 vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 123/2020

Zveřejněno dne:

14. 10. 2020

Zvěřejněno do data:

23. 11. 2020

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny – U Smolnic, č.j. 122/2020

Zveřejněno dne:

07. 10. 2020

Zvěřejněno do data:

23. 10. 2020

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Frančíkova a okolních komunikacích, č.j. 121/2020

Zveřejněno dne:

05. 10. 2020

Zvěřejněno do data:

20. 10. 2020

MČ Praha-Slivenec oznamuje záměr uzavřít smlouvu o směně pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy a ve svěřené správě městské části Praha-Slivenec za pozemky fyzických osob – spoluvlastníků, č.j. 120/2020

Zveřejněno dne:

02. 10. 2020

Zvěřejněno do data:

19. 10. 2020

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na obsazení pracovních míst: Sociální pracovník/sociální pracovnice – referent Odboru sociálních agend a Referent Odboru místního hospodářství v MČ Praha-Zbraslav

Zveřejněno dne:

02. 10. 2020

Zvěřejněno do data:

20. 10. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 22 Z 3398/22 a Z 3402/22 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 119/2020

Zveřejněno dne:

02. 10. 2020

Zvěřejněno do data:

11. 11. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (úprava vymezení koridoru Městského okruhu v úseku Pelc-Tyrolka – Košinka), č.j. 118/2020

Zveřejněno dne:

02. 10. 2020

Zvěřejněno do data:

11. 11. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (dostavba vodovodního řadu VDJ Chodová – Kyjský uzel, etapa C), č.j. 117/2020

Zveřejněno dne:

02. 10. 2020

Zvěřejněno do data:

04. 11. 2020