Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Úřední deska – archiv

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání samostatně pořizované změny Z 3543/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 108/2021

Zveřejněno dne:

05. 11. 2021

Zvěřejněno do data:

15. 12. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 25 Z 3434/25, Z 3435/25, Z 3436/25, Z 3437/25, Z 3438/25, Z 3439/25, Z 3440/25, Z 3441/25, Z 3442/25, Z 3443/25, Z 3444/25, Z 3445/25, Z 3446/25 a Z 3447/25 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 107/2021

Zveřejněno dne:

05. 11. 2021

Zvěřejněno do data:

15. 12. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z 3094/10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 106/2021

Zveřejněno dne:

05. 11. 2021

Zvěřejněno do data:

15. 12. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny vlny 15 Z 3239/15 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 105/2021

Zveřejněno dne:

05. 11. 2021

Zvěřejněno do data:

15. 12. 2021

Veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec

Zveřejněno dne:

01. 11. 2021

Zvěřejněno do data:

08. 11. 2021

Opatření obecné povahy – ul Za Knotkem, č. j. 102/2021

Zveřejněno dne:

27. 10. 2021

Zvěřejněno do data:

01. 11. 2021

Dne 29. 10. 2021 bude Úřad městské části Praha – Slivenec z technických a provozních důvodů pro veřejnost uzavřen. V případě potřeby ověřování listin a podpisů lze využít služeb České pošty, která má v pátek otevřeno od 8:00 -12:00; 13:00-16:00.

Zveřejněno dne:

25. 10. 2021

Zvěřejněno do data:

29. 10. 2021

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. U Náhonu 102, č.j. 101/2021

Zveřejněno dne:

25. 10. 2021

Zvěřejněno do data:

11. 11. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (na základě Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v uplynulém období) a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, č.j. 100/2021

Zveřejněno dne:

20. 10. 2021

Zvěřejněno do data:

24. 11. 2021

Městská část Praha – Slivenec – Úřad městské části Praha – Slivenec zastoupená tajemníkem Úřadu městské části Praha – Slivenec vyhlašuje dne 12. 10. 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent(ka) úseku správy majetku, č.j. 99/2021

Zveřejněno dne:

12. 10. 2021

Zvěřejněno do data:

13. 11. 2021

Městská část Praha -Slivenec oznamuje záměr pachtu části pozemku parc. č. 1744/24, k.ú. Slivenec o výměře 2450 m2, který je součástí pozemku parc. č. 1744/24, k.ú. Slivenec o výměře 3492 m2, jenž je ve vlastnictví hl. m. Prahy, zapsaného v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1311, vedeným Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, katastrální pracoviště Praha, obec Praha, za nájemné ve výši 1000 Kč, panu J. Slavíkovi, a to od 09. 11. 2021 na dobu neurčitou, č.j. 98/2021

Zveřejněno dne:

12. 10. 2021

Zvěřejněno do data:

28. 10. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek Územní opatření o zrušení částí stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy v Praze, č.j. 97/2021

Zveřejněno dne:

06. 10. 2021

Zvěřejněno do data:

05. 11. 2021